PORTELL s. XX (1901-1919)                                                                            www.portell.tk


 

ANY

REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA

 
s.XX

Dades oficials del ine. Usem els valors "de hecho", que són els que hi havia "de facto" (residents presents i transeünts, tant hòmens com dones); altres estudios com Balbás usen els "de derecho" (residents i portellans absents).

A l'apartat del segle XIX, concretament a l'any 1857, trobaràs un quadre amb més censos d'aquell segle. Comencem la sèrie de censos en 1857 perquè és a partir d'aquest any quan s'inicia la sèrie de censos institucionals gràcies a la recent creada, en 1856, Comisión General de Estadísticas del Reino. Els censos anteriors a aquesta data no eren tan rigurosos i, per tant, no ens podem fiar massa. En 1870 es crea el Instituto Geográfico i aquest assumeix les tasques de la Junta de Estadística, passant a dir-se Instituto Geográfico y Estadístico. (Veure l'interessant història dels censos que explica l'ine: Los primeros censos españoles)

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011
Castellfort 1432 1295 1087 1016 939 914 724 556 320 246 230 234
Cinctorres 1537 1534 1566 1478 1346 1350 1167 868 698 602 502 473
Forcall 2105 2241 1782 1621 1469 1332 1084 921 705 569 558 520
Herbés 666 638 546 (427) (369) (250) 327 231 168 132 90 57
La Mata / La Mata de Morella 640 659 611 554 527 496 456 290 232 211 166 199
Morella (amb Xiva i Ortells) 8583 7901 6478 6250 5419 5197 4576 3934 3337 2717 2715 2668
Morella (sola) (7335) (6722) (5498) (5406) (4668) (4536) (4132) (3652) - - - -
Chiva de Morella (672) (614) (533) (471) (412) (382) (252) (160) - - - -
Ortélls (576) (565) (447) (374) (339) (279) (192) (122) - - - -
Olocau / Olocau del Rey 546 518 473 441 420 421 311 239 188 143 138 131
Palanques 249 225 248 210 216 189 163 71 32 24 24 31
Portell / Portell de Morella 1067 1086 920 977 913 803 681 518 369 297 260 228
Todolella 718 743 683 610 509 474 394 306 185 152 138 140
Vallibona 1708 1702 1418 1282 1202 1061 811 386 179 89 90 99
Villafranca del Maestrat / Vilafranca 2898 3101 3268 3564 3571 3673 3459 3481 2923 2680 2570 2479
Villores 533 484 459 443 416 415 352 235 120 90 61 49
Zorita / Zorita del Maestrazgo 1236 1270 1087 1009 861 615 479 268 176 150 137 145
                         
Ares del Maestrat 2082 2132 2031 1688 1481 1338 1043 729 466 340 235 212
Benassal 2860 2819 2525 2284 2254 2173 1965 1767 1529 1453 1374 1223
Catí 2322 2440 2022 1775 1739 1588 1326 1102 1006 879 850 829
Culla 2807 3079 2774 2654 2581 2395 2002 1532 1210 863 733 609
Castell de Cabres 416 434 406 315 288 348 153 76 36 24 19 20
Rosell 2094 2274 2147 1975 1788 1766 1508 1494 1353 1250 1245 1133
                         
Aguaviva 1778 1810 1554 1837 1634 1433 1185 887 677 559 658 648
Bordón 510 529 535 549 456 430 371 265 151 129 138 128
Cantavieja 1942 1982 1924 1817 1558 1561 1289 1034 823 737 759 740
Castellote (amb Luco en 1981-2001) 2086 2165 1913 1923 1689 1646 1488 1383 976 872 802 801
Luco de Bordón 575 528 508 404 369 332 237 106 - - - -
La Cuba 272 378 339 335 288 273 194 159 118 71 57 49
La Iglesuela del Cid 1345 1360 1270 1199 1125 1075 980 703 605 484 489 484
Mirambel 841 866 782 751 683 577 415 252 154 138 145 127
Monroyo 1206 1269 1118 1082 930 846 716 506 370 392 362 386
Mosqueruela 2713 2700 2571 2463 2041 1784 1516 1041 805 679 712 615
Las Parras de Castellote 1077 1145 899 790 741 722 519 239 123 97 79 69
Peñarroya / Peñarroya de Tastavins 1550 1418 1313 1382 1274 1222 925 759 661 565 539 495
Torre de Arcas 457 462 523 427 407 376 271 204 160 129 102 96
Tronchón 970 961 877 758 740 691 551 331 159 100 102 99

Trobem també dades dels censos dels anys 1900 a 1981 en una web de la Universitat Jaume I de Castelló, una part en concretament en els "Censos de 1900, 1910, 1920, 1930 i 1940" (enllaç de la uji caigut) i la resta en els "Censos de 1950, 1960, 1970 i 1981" (enllaç de la uji caigut), i cita la font d'on ho treuen: (Seminari d'Estudis sobre la Població del País Valencià. Fulla confeccionada per J. S. Bernat. 15-IX-99.) En la mateixa web apareixen molts altres censos (enllaç també caigut). Ho revisem i complementem amb dades del ine.

Xiva i Ortells, en aquest treball, no tenien xifres perquè les seves dades estan sumades a les de Morella, però sí que estan diferenciades en els llistats de l'INE. Les afegim entre parèntesi. Les xifres de Morella no les editem (seguiran contenint aquests veïns de Xiva i Ortells). En quant a Herbers, en 1930, 1940 i 1950 no tenen dades i queden dins de Morella. Edito les xifres de "Morella sola, restant les d'Herbers d'aquests tres censos". Luco també acaba passant a formar part de Castellote. Edito també tots els noms per adaptar-los al que posa al INE.

En la web del Instituto Nacional de Estadística apareixen aquestes dades més desglossades. Esperem poder consultar algun dia tots els llistats amb noms, adreces i oficis, si és que és possible.

[Instituto Nacinal de Estadística: ine.es]


1901

Gener, 1. Sarthou Carreres, en 1913, publica el seu llibre de Geografia del Reino de Valencia, i ens dona dades de població dels anys 1901 i 1910. Concretament, de l'any 1901 ens diu:

<<Según la última estadística oficialmente publicada de 1º Enero de 1901: Portell (villa), 231 viviendas, con 733 habitantes. Las Albaredas (aldea), a 3.700 metros: 41 viviendas, con 67 habitantes.- Caseríos diseminados 279, con 267 habitantes.>>

 Si sumem, ens dona un total de 1.067 habitants i 551 vivendes (obviament no totes habitades, perquè per exemple, hi han més caserius diseminats (279) que habitants en ells (267)

 [SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p. 702. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


1901

En la web de la Biblioteca Virtual del Patimonio Bibliográfico (BVPB), trobem documents interessants. Ací, per exemple, tenim un fragment d'un mapa de Castelló de l'any 1901. Veiem que les distàncies estan una mica distorsionades però això li dóna un encant especial. Llàstima que alguns noms costen una mica d'entendre. Cal destacar les carreteres que estan marcades, que serien, més bé, camins de carro. I cal vigilar, com sempre, amb els topònims, i no prendre-se'ls al peu de la lletra. A Portell, cita Las Alboredas (les Albaredes) però les situa vora R. de Sallumbres (rambla Sellumbres) i la Roca Parda. Com a curiositat, citem un altre topònim: "Lomas de la Fatarella", entre Olocau i els veïns aragonesos, Bordón i Luco, que podria ser, o no, una variant del nom de "la Menadella". En un altre mapa similar, una mica posterior, veiem que estan tots dos topònims, al límit territorial: "S. Menadella" i "Comas de la Fotarella" (sic). Les dos al límit territorial; Fotarella a l'esquerra i la Menadella, seguint la carena, a la dreta. Però la "Pena Cortada" la situa molt més a l'oest, ja prop d'Olocau i Bordón. El cas és que Coromines, en el Onomasticon, també la cita. Aquest segon mapa, també cita, de Portell, la "Rambla de Columbres" (sic), el "Bº del Peral" (Perol? recordar que en un llistat sobre assegadors del lligallo n'apareix, en Portell, un amb aquest nom), que baixa de les Cabrelles fins a dita rambla, en el límit amb la Iglesuela; el "Bº de San Juan", el "Bº de las Clapisas" i els masos "Mas de la Sierra" i "M. de la Fresca". Una altra curiositat: al riu Cantavella, abans d'entrar a la comarca, li diu "Rbla. del Cancaviedo".

[Castellón de la Plana. Benito Chias, Ing; Jqn. Ribera, D; F. Galcerán G. Barcelona: Alberto Martín, 1901. Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: SH. Signatura: AT-1/11] bvpb


1901

Abril, 20. Un home major cau caminant per les roques. Segons les nostres dades, podria tractar-se de Gaspar Marín Camañes.

Anciano despeñado. Castellón 19 19'21.

En los montes Celumbres del término de Portell ha ocurrido hoy una desgracia. Desde una altura de 40 metros, se cayó un vecino llamado Gaspar Marín, de setenta y siete años, magullándose el cuerpo y quedando destrozado por completo. A pesar de haberse roto el cráneo, ha quedado con vida para poder declarar ante la guardia civil que la caída había sido casual. TELERIO.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LII. Núm.15781. Pàg.3. Sábado 20 de Abril de 1901. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


En el Diario de la Marin es pot llegir millor, això sí, posa 'Partell' en lloc de Portell.

[Diario de la Marina. Época Sexta. Año XXXIII. Núm.43. Pàg.3. Sábado 20 de Abril de 1901. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


Quan la notícia arriba a Almeria, ja sembla que siga una altra:

Desgracia en Castellón. Madrid 20 8'40.

Telegrafían de Castellón que en los montes Portell, de aquel término, se ha despeñado una anciana, la cual quedó muerta en el acto, ignorándose si la desgracia ha sido casual o intencionada.

[El Regional: diario independiente de la tarde. Año III. Núm.573. Pàg.3. Sábado 20 de Abril de 1901. Almería.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1901

Maig, 15. Subscripció d'algun mestre o mestra de Portell. Només posa les inicials: I. M. N. Desconeixem qui era en aquell any. Una publicació semblant de l'any 1903 ens dóna més pistes.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Portell. I. M. N. Idem (presentado)

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXV. Núm.2475. Pàg.8. Madrid 15 de mayo de 1901.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1902

Després de la Primera República Espanyola, tornen a regnar els borbons; primer d'Alfons XII i, a la seva mort, el seu fill, Alfons XIII. Però aquest, encara no havia nascuat quan el seu pare va morir prematurament, de tuberculosi. Per tant, va haver d'esperar a ser major d'edat per regnar. Mentrestant, va ser la seva mare, Maria Cristina d'Hbsburg-Lorena qui va exercir de "Reina Regent".

<<Alfons XIII d'Espanya (Madrid, 17 de maig de 1886 - Roma, 28 de febrer de 1941), fou rei d'Espanya (1902-1931) i cap de la casa reial espanyola (1931-1941). Fill pòstum d'Alfonso XII d'Espanya i de l'arxiduquessa Maria Cristina d'Àustria. [...]

Alfons XIII fou declarat major d'edat als setze anys (1902) i mostrà des del començament la seva voluntat de no sotmetre's a les limitacions constitucionals (encomanà el govern a polítics que li eren addictes i practicà una doble diplomàcia) a més de la seva perillosa inclinació envers l'exèrcit. Irritat per la manca de docilitat de Maura, el deixà caure davant la protesta contra la repressió de la Setmana Tràgica de Barcelona (1909), i confià el govern a José Canalejas, que presidí la darrera etapa de govern estable fins que fou assassinat en 1912. Simultàniament es llançà a la guerra colonial, en consolidar-se el protectorat a la zona nord del Marroc pel tractat franco-espanyol del 1912. [...]

Afavorí el cop d'estat militar del general Miguel Primo de Rivera (setembre de 1923). S'iniciaren així sis anys llargs de dictadura, amb la repressió sistemàtica del catalanisme, al qual el rei (popularment conegut a Catalunya com "en Cametes", perquè tenia les cames molt primes) era ben hostil, malgrat les seves ambigüitats formals. Però en advertir que el règim dictatorial podia enfonsar la monarquia mateixa en el seu fracàs, es desféu de Primo de Rivera (gener del 1930) i intentà un impossible retorn al constitucionalisme, després del parèntesi dela "dictablanda del general Berenguer". La màquina del caciquisme estava rovellada i els millors dels vells polítics l'havien abandonada: les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931 mostraren que el país s'inclinava per la república, i el rei, temorós de possibles violències i abandonat per tothom, partí d'Espanya, esperant que un dia el tornarien a cridar. Lluny d'això, el suport de l'opinió pública minvaria amb els anys, malgrat la seua frustrada aproximació al carlisme.

S'exilia a França primerament i després a Roma, on rebé el suport de la família reial italiana i se separà de la seva muller, que s'instal·là a la localitat suïssa de Lausana. El 1936 aprovà plenament l'aixecament del 18 de juliol pensant que d'aquesta manera es podria restaurar la monarquia. Tot i això, amb el transcurs dels esdeveniments, Franco va deixar clar que el rei difícilment arribarà a exercir un paper en el futur, a conseqüència dels errors del passat. Quan va finalitzar la guerra i, al no restaurar-se la monarquia, el rei suposadament va declarar al periodista nord-americà John T. Whitaker: "Vaig elegir Franco quan no era ningú. Ell m'ha traït i enganyat en cada pas".

Mesos abans de morir renuncià els seus drets dinàstics en el seu tercer fill, Joan de Borbó.>>

A continuació ve la Segona República (1931) i el seu president, Niceto Alcalá-Zamora.

[ca.wikipedia.org]


1902

Al llarg de la història, la nostra llengua materna, el català, amb tots els seus dialectes, inclòs el que es parla als Ports, que és un valencià de transició, ha estat atacat, per afavorir les llengues de contacte molt més poderoses: el castellà i el francès. I continua passant. Queda clar que a alguns els feia, i encara els fa, molta nosa.

Després d'alguns exemples que hem posat en la secció corresponent, dels anys 1560, 1624, 1707 i 1801, continuem tenint exemples al segle XX. Comencem pel 1902:

<<1902. Reial Decret de Romanones que obliga a l'ensenyament del catecisme en castellà. El 15 de desembre d'aquell any, Menéndez Pidal publica l'article "Cataluña bilingüe" a El Imparcial de Madrid, on defensa el decret Romanones, afirmant, per exemple, que les "Corts catalanes mai no varen tenir per llengua oficial el català".>>

<<1902. Prohibició dels Jocs Florals de Barcelona per ordre militar. També a Palma.>> (Article de Pau Vinyes)

<<1917. Reglament de la Llei del Notariat que prohibeix l'ús del català.>>

<<1923. Circular que obliga a l'ensenyament del castellà.>>

<<1923. Real Decret que prohibeix l'ús del català a actes oficials i obliga a portar tots els llibres i registres oficials en castellà.>

<<1924. El general Lossada és nomenat president interí de la Mancomunitat de Catalunya i implantà l'ensenyament en castellà a les escoles de la Mancomunitat.>> (hemeroteca.lavanguardia.es). També aquell any, els Jocs Florals de Barcelona s'han de celebrar a Tolosa, i per Reial Ordre espanyola, se sancionaran els mestres que ensenyin en català.>>

<<1926. Reial Decret que criminalitza a qui es resisteixi passivament a utilitzar el castellà i pena de "arresto mayor a prisión correccional" per qui usi un idioma distint del "español". Del matix any, també, Ordre pel qual se sanciona l'ensenyament del català amb el trasllat del mestre.>>

Amb la Guerra Civil i el franquisme, les prohibicions s'accentuen. Seria interminable citar-les totes.

 [Viquipèdia: Cronologia_de_la_repressió_del_català]


1902

Octubre, 6. El capellà de Portell en una festa de Forcall.

DE FORCALL. ¡Qué hermosura de capellans, maneta! se decían admiradas las hijas de la católica villa de Forcall en la solemnísima procesión llamada "La entrada de San Víctor" y en la que figuraba todo el clero parroquial: los curas de La Mata y Todolella, varios diocesanos, cuadjutores de Catí, de San Miguel de Morella, de Nules; y varios sacerdotes de Morella, Portell y otros que ahora no recuerdo. Lucidísimas han resultado, como todos los actos religiosos de Forcall, las fiestas consagradas a honrar la memoria de sus patronos la Virgen de la Consolación, San Víctor mártir y el aniversario por los fieles difuntos. Hubo muchísima animación, gran entusiasmo, afluencia de forasteros, llamando la atención el celo del señor Cura ecónomo en dar animación, vida y esplendor a los oficios divinos; el sermón del primer día predicado por el propagandista infatigable y elocuente orador don Julián Sanjuán, quien de mano maestra y gradilocuentes párrafos nos dijo: "Que la influencia de la Sma. Virgen María en la sociedad acabaría con el socialismo". El segundo día cantó las glorias del santo mártir Víctor, nuestro paisano Dr. Frasno, dnado remate a todas las fiestas de iglesia el sermón de nuestro antiguo y querido ex coadjutor y hoy ecónomo de La Mata reverendo Joaquín Molinos el que deshizo con el aplomo de un Agustín y claridad sin igual, las dificultades y mentiras que los impíos y libertarios han lanzado contra el consolador dogma de la existencia del Purgatorio.

Plácemes mil merecen el Rdo. Clero, el Ayuntamiento en pleno que presidió todos los actos, los Depositarios que tanto se esforzaron en solemnizar las fiestas, los hijos de mi pueblo que tan bellos ejemplos de hospitalidad dieron a pesar de la penuria material porque atraviesa este terreno, los forasteros que nos honraron con su asistencia y máxime los oradores que tan buenas y hermosas cosas nos dijeron.

[El Ebro: diario de Tortosa. Año III. Núm.536. Pàg.2. Lunes 6 de Octubre de 1902. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1903-23

Navegant per internet, hem trobat un llibre on parla de Portell. Com que el llibre està protegit per a que no puga ser reproduit, només hem pogut llegir alguns fragments. Lamentem no poder-vos donar més informació però encara no hem aconseguit consultar aquest interessant llibre. De tota manera, ens dóna els resultats d'una votació de les eleccions generals d'algun d'aquests anys:

A la pàg. 153 trobem una primera votació, entre els candidats Prida i Montiel, però no podem llegir totes les votacions però sí les de Portell, a més del resultat final. 

DISTRITO DE MORELLA
Prida
Montiel
Cinctorres 41 196
Forcall 8 184
La Mata 17 103
Morella 401 445
Ortells 32 62
Palanques 25 58
Portell de Morella 59 84
San Mateo 134 536
Vallibona 88 188
Villafranca de Cid 306 106
Villores 17 23
Zurita 6 209

I afegeix: "Faltan los resultados de diversos pueblos, aunque sí están recogidos en el resultado final".

Finalment ens dóna el resultat de la votació: "El candidato triunfante, Montiel, obtuvo 4.493 votos. El candidato derrotado, Fernández Prida, obtuvo 1.954 votos. El apoderado de Fernández prida formuló una protesta antes la Audiencia Provincial, basándose en la compra de votos y censos enteros, y en las coacciones [...]"

A la pàg. 190, trobem els resultas de unes altres eleccions:

 

DISTRITO DE MORELLA
Fuente el Sol
Montiel
[...]    
Alcalá de Chivert 371 823
Ballestar 50 40
Cinctorres 190 134
Chiva de Morella 40 89
Forcall 192 205
Fredes 1 37
La Mata de Morella 137 25
Morella 538 587
Ortells 32 76
Palanques 34 38
Puebla de Benifasar 124 94
Salsadella 116 291
San Mateo 403 407
Villafranca del Cid 293 395
Villores 3 87
Zorita 50 167
Ares del Maestre 145 221
Bojar 74 78
Castell de Cabres 16 72
Castellfort 75 178
Corachar 29 23
Herbés 83 56
Portell de Morella 98 120
Vallibona 124 228
     

I acaba dient: "El candidato triunfante, Montiel, obtuvo 4.910 votos. El candidato derrotado, Fuente el Sol, obtuvo 3.503 votos. El acta sería protestada llegándose al Tribunal Supremo que confirmaría la validez de las elecciones, reafirmando el triunfo de Montiel."

[ALÓS FERRANDO, Vicente R. y CASTELLET ALEMANY, Carmen. El ocaso del sistema canovista: elecciones generales en Castellón, 1903-23. Vol. 34 de Colección Arkarnos. Vol. 34 de Col·lecció universitària.  Publicat per la Diputació de Castelló. 1998. Trobat en books.google.com  [Caldria aconseguir-lo]


1903

Gener, 31. Subscripció d'algun mestre o mestra de Portell. Com ja vam veure en el 1901, només posa les inicials, però ja no són I. M. N. sinó I. M. T. Si era el mateix i les lletres ballen, podria ser el que sabem que estava aquells anys: Joaquín Moliner Tena.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Portell. I. M. T. Anotado pago.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXVII. Núm.2653. Pàg.7 i 8. Madrid 31 de enero de 1903.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1903

Febrer, 21. Un cop més, una nota sobre la subscripció d'un mestre de Portell. Com en 1901 i gener de 1903, només posa les inicials, però ja no són I. M. N. ni I. M. T sinó J. M., cosa que ens confirmaria que es tracta del mestre titular d'aquells anys: Joaquín Moliner Tena.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Portell. J. M. Se le escribió.

Portell. J. M. Remitidos prospectos y almanaques; ya se le habían enviado.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXVII. Núm.2659. Pàg.8. Madrid 21 de febrero de 1903.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1903

Maig, 6. Un cop més, una nota sobre la subscripció d'un mestre de Portell. Com en 1901, i gener i febrer de 1903, només posa les inicials, però ja no són I. M. N. ni I. M. T sinó J. M., com la darrera vegada, cosa que ens confirmaria que es tracta del mestre titular d'aquells anys: Joaquín Moliner Tena.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Portell. J. M. Se le escribió.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXVII. Núm.2680. Pàg.8. Madrid 6 de mayo de 1903.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1903

Agost, 15. Part d'un reportatge sobre el territori del bisbat, Portell inclòs.

En el puerto de Morella hay una ermita en Castellfort y otra en Portell con invocación de N. S. de la Fuente, por tenerla, una y otra, abuntantes y frescas. En el monte Palomita, cerca de Vilafranca yace nuestra Señora del Losar, cubierta la mayor parte del año de nieve, señal claro de la pureza de su dueño. En las Useras, una de nuestra Señora de Lorito, obra nueva, llamada la Ponça, de un sueldo de agua en vena que suple su poquedad con extraña frialdad y ligereza. En Zorita, nuestra Señora de la Balma, con fuente y sitio regalada, cuya Imagen, siendo de madera, habiéndose en años atrás quemado el Altar mayor (donde estaba) con un riguroso fuego, quedó ilesa como los niños Babilónicos, si bien un tanto morenica.

[La Veu de la Comarca: setmanari regionaliste de Tortosa. Año I. Núm.32. Pàg.4. Tortosa 15 Agost de 1903.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Secretario: Pedro Ramia, de Ortells (Castellón).>> (pàg.23)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1904 Maig, 23. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Mari Carmen Rives Martí. 23 de mayo de 1904.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1904

Juliol, 12. Nomenament d'un nou capellà a Portell.

Curatos de la Diócesis. Por Real Orden han sido aprobadas las propuestas que, para la provisión de los Curatos vacantes en la Diócesis ha elevado el Rvmo. Prelado, nombrando a los sacerdotes que ocupan el primer lugar de las ternas, en la forma siguiente:

Curatos de entrada.- Para el de Ntra. Sra. de la Asunción de Benlloch a D. Juan Fraile Cavaller; para el de Ntra. Sra. de la Asunción de Portell, a D. José Montserrat Monfort; para la de San Lorenzo de Castell de Cabres, a D. Juan Tomás Porcar; y para el de San Bartolomé de la Jana, a D. Juan Guimerá Muñoz.

[Diario de Tortosa: órgano del Partido Liberal-dinástico. Año XXII. Núm.6827. Pàg.2. Martes 12 de Julio de 1904. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


Tal vegada la presa de possessió fos més tard, perquè en un diari del 17 d'Agost de 1929 ens diuen que havia estat nomenat justament 25 anys abans.

HOY HACE 25 AÑOS.- Es nombrado Cura párroco de Portell, el reverendo don José Monserrat.

[Heraldo de Castellón. Año XL. Núm.12259. Pàg.1. Sábado 17 de Agosto de 1929. Castellón.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904

Agost, 3. El mestre del poble, Joaquín Moliner Tena, continua en contacte amb els de la revista 'El Magisterio Español'.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Portell. J. M. Mil gracias; se le escribió.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXVIII. Núm.2810. Pàg.8. Madrid 3 de agosto de 1904.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904

Agost, 13. Nomenament del mestre de Portell. Posa Joaquín Molinero però, segons les nostre dades, abans i després d'aquesta data, el mestre era Joaquín Moliner Tena (compte: Moliner i no Molinero).

ESCALAFÓN GENERAL DE MAESTROS DE PRIMERA ENSEÑANZA DE ESPAÑA. Desde el día 8 de julio nos los han remitido los compañeros siguientes: (posem els de la nostra zona)

Maestros.- Joaquín Molinero, de Portell (Castellón)

 

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XXXVIII. Núm.2813. Pàg.8. Madrid 13 de agosto de 1904.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904

Agost, 26. En un article sobre Vilafranca es comenta que som veïns. El signa Francisco Mestre y Noé.

UNA EXCURSIÓN AL MAESTRAZGO. Villafranca del Cid.

En el tren del mediodía salimos de Tortosa llegando a las tres de la tarde a Alcalá de Chivert. Una hora después subimos a la diligencia y atravesando sierras y dando vueltas y revueltas, después de habernos detenido algunos minutos en Cuevas de Vinromá, y cenando a las nueve en Albocácer, siempre camino arriba, sintiendo a cada momento con mayor intensidad el frío de las alturas, vadeando barrancos y tremontando collados, tan empinados como el de Ares del Maestre, llegamos rendidos por el sueño y la fatiga a Villafranca del Cid, cuando empiezan a asomar los primeros resplandores de la aurora. Descansando el cuerpo de las incomodidades del viaje, nos fuimos a ver el pueblo, y media hora después, el ermitorio de Nuestra Señora del Losar, donde la presencia de Valentín Ferrando y mía no dejó de sorprender, por lo inesperada, a Cerveto y a Fumadó. Si el entusiasmo fue grande, el alegrón fue mayor. Ellos, entretenidos en la restauración del Santuario, han trabajado lo indecible. Nosotros, aprovechando la agradable temperatura que allí se disfruta, recorrimos sierras y valles de un salvajismo hermoso y visitando ermitas, pueblos y lugares [...]. Sobre escarpada peña caliza asiéntase Villafranca del Cid a unos mil doscientos metros del nivel del mar. Confina con las villas de Mosqueruela y la Iglesuela del Cid, del Reino de Aragón, y con las de Portell, Castellfort, Ares, Benasal y Vistabella del de Valencia. Nota.- Mosqueruela: Población muy antigua, tan célebre por sus fueros peculiares como por haber sido cuna de los Zuritas. Además de sus gloriosos recuerdos históricos consérvanse en Mosqueruela el grandioso palacio de verano del Rey D. Jaime I y varios edificios de la más linajuda nobleza de Aragón. [...]

A pesar de su proximidad a Aragón, el lenguaje de los villafranqueses es sencillamente como el nuestro (Cataluña), transición rápida que se nota al poner los pies en la Iglesuela. Pocos pueblos rayanos a otro reino conservarán la pureza de su lengua. [...] No obstante su antigüedad, pues se la concedió Carta puebla por don Blasco de Alagón en Morella a 7 de Febrero de 1277, Villafranca del Cid no tiene edificios que admirar si de ellos descontamos la Casa municipal, la iglesia y sus ermitas. La población actual es de aspecto sencillo con todo el carácter de una villa dedicada al tráfico mular y a la labranza, y es cosa extraña por cuanto a nadie se le oculta la residencia y privadeza de familias muy acaudaladas. [...] Consta además en los instrumentos y cartularios existentes en el Archivo de la Corporación municipal, que las primeras casas de este lugar se edificaron en la partida de las Truchas, y de ahí colegimos que para sus vecinos se levantara la Capilla o Ermita de San Miguel, distante una hora y media de la villa actual. Más tarde, la población debió trasladarse al caserío conocido por 'Vila-vella', que está casi enfrente de Villafranca, al otro lado del valle. Tampoco sus ruinas ofrecen hoy particularidad alguna. [...]

[Correo Ibérico: diario católico. Año II. Núm.213. Pàg.1. Viernes 26 Agosto de 1904. Tortosa] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904

Setembre, 1. Una altra entrega de l'article de Francisco Mestre y Noé sobre 'El Maestrazgo'.

UNA EXCURSIÓN AL MAESTRAZGO (Continuación). La Iglesuela del Cid.

Desde el Santuario de San Miguel, que dejamos en el confín del reino de Valencia, por un puente de piedra sobre el río de las Truchas, cuyo arco determina el límite de unión en este reino con el de Aragón, por un camino de herradura abierto sobre las rocas, nos dirigimos a la Iglesuela del Cid, distante del referido ermitorio unos dos kilómetros. La Iglesuela confina al N. y O. con los términos de Cantavieja y Mosqueruela, de la misma provincia de Teruel, y por el E. y S. con los de Portell y Villafranca, de la provincia de Castellón. Situada sobre una meseta caliza, la rodean por el N. y O. las montañas del Morrón, pequeña estribación derivada del pico de Peñagolosa de Vistabella, de las que salen dos riachuelos que atraviesan la población de N. a S. dividiéndola en tres grupos.

Sus habitantes son pacíficos y laboriosos, y en su lenguaje se nota ya la transición mencionada, pues apenas hay nadie que sepa hablar el valenciano [no és cert!]. Su viveza y tenacidad nos ponen al descubierto el carácter franco y honrado de los nobles hijos de Aragón; y si su franqueza es grande, no lo es menos, ciertamente, su hospitalidad. Su historia es antiquísima. Sin tiempo para estudiarla, limitaremos nuestra reseña a consignar que en las inmediaciones de la Iglesuela se han descubierto restos y fragmentos de una población romana y encontrado en sus ruinas lienzos de murallas, medallas, monedas, urnas, ánforas y otros objetos que denotan la destrucción de alguna ciudad antigua. Sería allí muy curioso el trabajo de investigación, pues no solo la época romana nos da a conocer su influencia en sus montes quebrados, sino que también muestra su existencia pasada en aquel territorio, la raza celtíbera, de cuya época hay una interesante lápida en el Santuario de Nuestra Señora del Cid, cuya primitiva fundación hay quien reomnta a los primeros tiempos del Cristianismo. Naturalmente que en aquella época no se denominaba así. Desde la edad media se la conoce por Nuestra Señora del Cid, porque el invicto caudillo, cuando fue desterrado por Alfonso VI de Castilla, se internó en Aragón y en sus correrías contra los moros, antes de la conquista de Valencia, visitó varias veces a la Virgen Santísima, y como al lado del ermitorio se levantaba un castillo y una aldea, nada es de extrañar que allí se fortificara, convirtiendo aquella fortaleza en centro de operaciones.

La Iglesuela del Cid comenzó su emplazamiento actual a últimos del siglo XI. Esta y otras villas contiguas a Cantavieja, fueron donadas por el Rey D. Alfonso de Aragón al Maestre de la religión de "Sant Redemptor" en 1195, y deseoso su hijo el Rey D. Pedro II de Aragón de poblar las tierras fronterizas a los sarracenos, en 1212 confirmó esta donación a Fray Guillermo Catelli, Maestre de los Templarios. Sucedió a los Templarios, en su posesión, la Orden de los Caballeros de San Juan. En el Archivo municipal de la Iglesuela se conservan aún recibos o 'albaranes' firmados por el Castellán de Amposta, quien aún en el siglo XIV, además de autorizar y cobrar los derechos sobre las Bailías de Cantavieja, Castellote y Monzón, seguía nombrándoles el Justicia, Jurados y otros oficios anexos a su cargo.

En plena edad media, la Iglesuela estaba amurallada y para su entrada tenía cuatro puertas que correspondían a los cuatro puntos cardinales, conservándose hoy día la conocida por 'Portal de San Pablo'. El aspecto de la población es monumental en su parte céntrica y de construcción sencilla en las barriadas de las Eras y de las Costeras. Las calles, por lo general, son rectas, bien afirmadas y con aceras. La población debió aumentar mucho a últimos del siglo XVI, pues otra cosa no indican los soberbios caserones de los nobles señores de Matutano, Aliaga, Danden [Daudén] y Esteban, cuyos ilustres solares muestran aún hoy día el sello de su pasada grandeza. En las moradas de los dos primeros llaman aún la atención sus puertas con arcos de grandes dovelas y los ricos aleros casetonados, y en la del Sr. Danden [Daudén], la hermosa escalera colgada en el centro de la caja, sin apoyarse en los muros, toda de madera tallada, de un gusto muy refinado, desde el zaguán al piso alto. Gracias a la exquisita amabilidad y cortesía de su actual propietario, D. Enrique Danden [Daudén], nos fue posible admirar esta verdadera obra de arte y otras no menos ricas que constituyen el mobiliario de aquella señorial morada, esmaltada con buenísimas pinturas, retratos de familia y decorada por artísticas sillerías, camas, arquillas y cornucopias con pinturas sobre el espejo.

Desgajándose, digámoslo así, de los otros edificios cuya particularidad se nota más en el tipo característico que en la gentileza de su construcción, levanta sus robustos muros la Casa municipal. Su arquitectura parece indicarnos la grandeza de otros tiempos, quizá bien felices para aquel heróico Aragón que, perdidos sus dominios peculiares, aún se sonreía con la munificencia y grandeza que le quedara durante el gobierno de su reina Petronila, esposa del Conde de Barcelona. Decadencia iniciada luego con mayor fuerza, con el desdichado 'Compromiso de Caspe', de fatal memoria para los amantes de las gloriosas libertades, fueros e instituciones de la Corona de Aragón. La Casa del Concejo, aunque en parte mutilada, ofrece aún los primores de su buena construcción. Sus salones cargan sobre tres arcos apuntados, y en el muro de fachada, que forma ángulo recto con la Iglesia, se abren rasgados ventanales góticos de esbelta ornamentación civil. Junto al eficio y luchando como él con los cambios de los siglos, álzase con majestad guerrera una soberbia torre almenada de base cuadrangular [la torre de los Nublos], cuya fortaleza, y otras más que su recinto ostentó en sus mejores tiempos la Iglesuela, utilizaron para su defensa los Caballeros del Temple.

La iglesia tiene por portada dos pilastras estriadas y sobre su arco semicircular se ve un relieve del Padre Eterno y a sus dos lados, dos hornacinas con las imágenes de San Abdón y San Senén. [...] Hay en ella un detalle digno de estudiarse por su rareza, y esta consiste en contemplar en su interior las tres naves cortadas por dos cruceros: uno muy espacioso que forma ángulo recto con el presbiterio y otro, de menores proporciones, en la parte opuesta, en donde se hallan emplazados el coro y el órgano.[...] Francisco Mestre y Noé. Julio y Agosto de 1904 (Concluirá).

[Correo Ibérico: diario católico. Año II. Núm.218. Pàg.1 i 2. Jueves 1 Septiembre de 1904. Tortosa] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1904

Setembre, 6. Plaça de 'peatón' de Morella a Portell.

MINISTERIO DE LA GUERRA. JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS CIVILES. Relación de los destinos vacantes que hay de proveerse con sujeción a los preceptos de la ley de 10 de Julio de 1885 y Reales órdenes de 31 de Marzo y 23 de Septiembre de 1891, expedidas por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Destinos que pueden obtener los sargentos en activo después de contar seis años de servicio con cuatro de empleo y los de igual clase, cabos y soldados licenciados, cualquiera que sea el tiempo que hayan servido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los empleados civiles en general (art. 5º de la Real orden de 8 de Febrero de 1886) a menos que tengan marcada una distinta en reglamentos o disposiciones especiales (Real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 11 de Julio de 1891); debiendo atenerse, además, a las condiciones que para cada uno de aquellos se consignen en la casilla respectiva.

Número de orden: 18. Dependencia o servicio: Dirección General de Correos, Castellón. De Morella a Portell. Categoría 1ª. Clase de Destino: Peatón. Sueldo: 660 (pesetas).

[Boletín Oficial de la provincia de Murcia. Núm.211. Pàg.1. Martes 6 de Septiembreo de 1904.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es) Publicat també al Boletín de Palencia del dia 7 (prensahistorica.mcu.es)


1904

Desembre, 11. Peregrinació massiva al Santuari de la Divina Providència en el 50 aniversari de la proclamació de la bula que diu que la Verge també va ser Concebuda de forma Immaculada. Transcribim tota la planificació (que es publica el dia 9), perquè ens resulta interessant veure de quina forma tan estranya s'agrupen els pobles i com als de Portell els va tocar anar dels darrers.

¡GLORIA A LA INMACULADA! PEREGRINACIÓN DIOSESANA AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA el día 11 de Diciembre de 1904

Como corona y digno remate de los festejos con que la Diócesis de Tortosa ha obsequiado a la Santísima Virgen en el quincuagésimo aniversario de la proclamación dogmática del misterio de su Concepción Purísima, tendrá lugar el próximo domingo, día 11, la proyectada romería al Santuario de Nuestra Señora de la Providencia, acto grandiosísimo al que han prometido enviar representantes casi todas las parroquias y asociaciones religiosas de la Diócesis.

Para facilitar el Órden y conveniente organización, la Junta Diocesana ha creido oportuno publicar algunas instrucciones, que deben tener presente los romeros. La Peregrinación se dividirá en cinco secciones en la forma siguiente:

Primera sección: (En la) Santa Iglesia Catedral. Presidente, el Excmo e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Presidente general, y las autoridades que concurran al acto. Formarán esta sección las parroquias y asociaciones siguientes: Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cinta, las tres parroquias enclavadas en la Catedral, Ulldecona, Palanques, Canet, Jesús, Cenia, Zorita, Benicarló, Artana, PP. Carmelitas de Onda, Forcall, Villar de Canes, Mascarell, Sarratella, Benafigos, Pratdip, Ballestar, Vistabella, Chodos, Castell de Cabres, Bojar, Alcanar, Puebla de Benifasá, Cinctorres, Teresianas y Esclavas de Tortosa, Hermandad Josefina de Tortosa, Cofradía del Santísimo de Tortosa, Apostolado de la Oración de Tortosa y Colegio de San Luis de Tortosa.

Segunda sección: (En la) Iglesia del Seminario. Presidente, Rdo. Sr. Cura Párroco Arcipreste de Castellón. Constituirán esta sección el Gremio de labradores de San Antonio Abad de Tortosa, las parroquias de Santa María, San Miguel y Purísima Sangre de Castellón, Torreblanca, Cabanes, Onda, Moncófar, Figueroles, Alfondeguilla, Costur, Oropesa, Borriol, Alcora, Vall d'Uxó (las dos parroquias), Nules, Almazora, Benicásim, Petja, Adzaneta, Villafamés, Chilches, cálig, Tales, Villavieja, Almenara, Burriana, Cava, Enveija [Sant Jaume d'Enveja?], Alcudia, Villarreal.

Tercera sección: (En la) Iglesia de San Jaime, bajo la presidencia del Sr. Arcipreste de Gandesa, y del estandarte de la Virgen de la Font-calda, confiado a Gandesa, Bot y Prat de Compte. Se reunirán en esta iglesia los feligreses de la parroquia de Santiago de Tortosa, Flix, Vilellabaja, Capsanes, Villalba, Arnes, Bítem, Ginestar, Horta, Tivenys, Molá [el Molar], La Figuera, Batea, Mora de Ebro, Pauls, Alfara, Benifallet, Pinell, Corbera, Torre del Español, Colldejou, Chert, Aldover, Darmós, Fatarella, Cherta y Patronato Obrero de Tortosa.

Cuarta sección: (En la) Iglesia del Rosario, bajo la presidencia del Sr. Arcipreste de Albocácer. Pertenecen a esta sección las parroquias de Cuevas de Vinromá, Tírig, Santa Bárbara, Vinallop, Albocácer, Useras, San Carlos de la Rápita, Castellfort, Sierra de Engarcerán, Alcalá de Chivert, Torre de Endomenech, Rosell, Catí, Torre den Besora, Freginals, Masdenverge, Godall, Galera, Ares, Ribesalves, Villanueva de Alcolea, Culla y Benasal.

Quinta sección: En el local del Gimnasio de San Luis, presidida por el Sr. Arcipreste de Calaceite. Se ha designado este punto para las parroquias de Calaceite, Cretas, Arenys, San Mateo, Herbés, San Jorge, Salsadella, Caseras, Lledó, Aldea, Cervera del Maestre, Amposta, Campredó, Roquetas, Ferrerías, La Llosa, Portell, Santa Magdalena, Casas del Río Cenia, Villafranca del Cid y Colegio de San José de Tortosa.

Las parroquias o asociaciones no nombradas en la anterior distribución podrán agregarse a la primera sección, concurriendo, por lo mismo, a la Catedral.

Comisiones organizadoras: La primera sección, dirigida por el Iltre. Sr. D. Rafael García y Rdo. D. Joaquín Gamundí (y) 5 Auxiliares; (la) 2ª, Rdos. D. Pascual Bono y D. Tomás Bellpuig (y) 4 Auxiliares; (la) 3ª, Rdos. D. José Domingo y D. José Sabaté Abarcat (y) 4 Auxiliares; (la) 4ª, Rdos. D. Salvador Rey y D. Teodoro Abril (y) 4 Auxiliares; (y la) , Rdos. D. Juan Calatayud y D. Rafael Fontcuberta (y) 4 Auxiliares. Recepción en el santuario: Comisión de D. Buenaventura Pallarés, D. José Vericat y D. Antonio de Wenetz.

Orden de la marcha: Las secciones 1ª y 3ª saldrán por el Rastro. A las siete y cuarto se pondrá en marcha la 1ª, saliendo por la puerta de la Olivera, calle de la Merced, plaza Hospital y Vall, marchando por la cuesta larga y camino viejo de la Providencia. La 3ª, a las ocho y media, por las calles de Santiago, Santa Ana, Cruera, Tablas Viejas, Romeu, San Antonio, Monada, Bou, Plaza Tetuán, Ros de Medrano y subida de las escaleras, siguiendo por el camino de las Esplanetas. La sección 2ª, a las siete y media se pondrá en marcha por las calles del Seminario, Ángel, San Blas, Estación y Campomanes. La sección 4ª, a la propia hora, por la baranda del río, Mercado, calle del Temple y Berenguer. Al terminar el desfile de estas secciones se pondrá en marcha la quinta sección, directamente desde el Gimnasio.

Llegadas las secciones a la Providencia, la 1ª se situará a la derecha del altar siguiendo a lo largo de la carretera del Coll del Alba, por la ladera de la montaña. La segunda, al mismo lado, a la parte baja de dicha carretera frente la puerta principal del Santuario. La tercera, al lado derecho del Santuario, entre éste y la cisterna. La cuarta, paralelamente a la tercera, en el espacio comprendido entre el pretil y la cisterna; y la quinta, en la parte posterior del altar, extendiéndose por la colina de frente la iglesia. Los estandartes y banderas de las secciones tercera y cuarta se agrupan al pie de la terraza del Santuario, y las de la 1ª, 2ª y , en lo alto de la colina frente a dicho Santuario. El centro, frente al altar, quedará despejado para las fuerzas de la guarnición.

Terminado el acto, y después de diez minutos de descanso, se verificará el regreso, efectuándose en orden inverso de la subida, pero marchando las secciones, sucesivamente, quinta, tercera, cuarta, segunda y primera, entrando en la ciudad por la calle de Berenguer, Plaza de Alfonso XII, calle del Temple, Mercado, Lonja, Sangre, Plaza Constitución, Puente Piedra, Plaza Nueva, Ciudad y Catedral, por la puerta principal, y saliendo por la del Claustro, donde se disolverá.

Las secciones que deseen marchar en el tren de la una, dejarán la peregrinación en la calle de Berenguer, desfilando en dirección a la Estación.

[Los Debates: diario político defensor de los intereses de la comarca. Año XVII. Núm.3467. Pàg.1. Viernes 9 de Diciembre de 1904. Tortosa] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1905 Gener, 1 (?). Veiem en molt males condicions l'entrada 'Portell' en un llibret comercial:

<<PORTELL. Villa con Ayunt. de 1067 hab. de H. y 1133 de D. a 20 Km. de la cabeza del part. y 96 de la C. La estac. más próxima Alcalá de Chisbert a 64 Km. (N.) Celebra fiestas del 21 29 Octubre [?]. Su principal producción es trigo.

Elemento oficial

Alcalde.- D. José Piquer Mestre

Secretario.- D. Manuel Calvo Sorolla

Fiscal.- Don Manuel Antolí Falcó

Secretario.- D. Manuel Calvo Sorolla

Párroco.- Don Juan Climent Viñals

Barberías

Femenía (Avelino)

Esc. municipales

PARA NIÑAS: Martín (Carmen)

PARA NIÑOS: Moliner (Joaquín)

Estancos

Carceller (Miguel)

Harinas (Molinos)

Bono (Joaquín)

Dordan [sic, Jordán?] (Lamberto)

Vicente (Manuel)

Herrerías

Carceller (Miguel)

Jabón (Fábricas de)

Estupiñá (Tomás)

Posadas

Ferrer (Manuel)

Veterinario

Monfort (Simón)

Propietarios (Prales.) [principales?]

Iñigo (Bautista)

Cerdá (Miguel)

Piquer (Francisco)

Piquer C. (José)

Piquer M. (José)

Piquer (Pedro)

Querol (Blas)>>

[**completar bibliografia**. 1905.] (web "todocolección")


1905

Gener, 9. Oberta una plaça de secretari a Portell.

SECRETARIO del Ayuntamiento de Portell (Castellón). Sueldo anual, 730 pesetas. Solicitudes, hasta el 24 de este mes.

[El Regional: diario independiente de la tarde. Año VII. Núm.1892. Pàg.2. Lunes 9 de Enero de 1905. Almería.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1905

Juliol, 8. El mestre del poble, Joaquín Moliner Tena, segueix en contacte amb els de la revista 'El Magisterio Español'.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR. Recomendamos la lectura de esta sección. En ella se registran todos los pagos hechos, se consignan las cartas recibidas y se contestan las que no vengan acompañadas de los sellos correspondientes para la respuesta.

Hemos enviado libros a los señores siguientes: Castellón, Portell. J. M.

Hemos anotado pago a los señores siguientes: Castellón, Portell. J. M.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XL. Núm.2907. Pàg.15. Madrid 8 de Julio de 1905.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1906

Gener, 1. En l'Arxiu Municipal de Castelló sembla que hi havia una guia comercial de Castelló i província de 1906 però l'enllaç està malament i porta al pressupost ordinari de Castelló d'aquell any. Passa igual en els de 1931, 1932, 1933 i 1946.

[Guía de Castellón y su provincia para 1910. Anuario de la Industria y del Comercio. Año I. Imprenta Joaquín Barberá. Castellón] arxiumunicipal.castello.es - repositori.uji.es (pdf)


1906 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Secretario: Antonio Barreda, de Cantavieja (Teruel).>> (pàg.23)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1906

Gener, 6. L'Ajuntament estava pendent de constituir-se

Desde Castellón. Castellón 6, 15:30. Sin Constituir. Participan de los pueblos de Portell y Pina que no han sido constituidos todavía aquellos ayuntamientos. La causa es debida a que los nuevos concejales electos no han asistido a las sesiones convocadas, a pesar de haberles pasado las correspondientes convocatorias.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXIX. Núm.9691. Pàg.3. Sábado 6 de Enero de 1906. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1906

Abril. Sabíem que en 1916 Portell ha de canviar el nom a Portell de Morella. Ara sabem que allò es va fer gràcies a un projecte de reforma presentat per un membre de la Real Societat Geogràfica. En el cas de Portell, el motiu de triar "de Morella" és "por haber pertenecido a Morella":

<<La Comisión nombrada por la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica para dar dictamen acerca del proyecto de Reformas de la Nomenclatura Geográfica de España, proyecto que presentó el Vocal de dicha Junta Excmo. Sr. D. Manuel de Foronda, ha acordado abrir una previa información pública sobre todas y cada una de las modificaciones propuestas. [...] Dios guarde a V. muchos años. Madrid, abril de 1906. Manuel Benítez y Parodi, Felipe Pérez del Toro, Rafael Álvarez Sereix y Ricardo Beltrán y Rózpide.>> (pàg.1)

<<El prolijo y detenido examen y comprobación de la multitud de nombres de pueblos y localidades contenidos en mi trabajo "Estancias y viajes de Carlos V", me ha obligado a tocar muy de cerca las consecuencias de la extraordinaria y lamentable confusión producida por el hecho de existir en España un sinnúmero de "Entidades de población" con idénticos nombres y sin calificativo ni aditamento alguno que entre sí las distinga. Si penosa y molesta resultó esta multiplicidad de nombres iguales para mí -y eso que disponía de tiempo y espacio suficientes para dilucidarla y resolverla- qué no será para el modesto empleado de Correos (v. gr.) [=verbi gratia, "por ejemplo"] que, con la premura y angustia de tiempo inherentes a las operaciones de la mesa de batalla, tenga que resolver de plano la dirección que ha de imprimir a un pliego cuyo punto de destino contenga, por toda indicación, el nombre de un pueblo, del cual hay dos, tres, cinco y aún seis que con la misma palabra están designados. No le bastan ya los conocimientos geográficos-postales; necesita poseer el arte de la adivinación. Porque eso de saber, por ejemplo, a cual de las provincias de Albacete, Logroño, Madrid, Salamanca, Soria o Valladolid, ha de encaminar una carta dirigida a "Fulano de Tal" en Villaverde -toda vez que existen en España seis municipalidades con este solo nombre- cosa es que, como digo, traspasa los límites de la ciencia geográfica y aún los de la humana intuición.>> (pàg.5)

<<Del anterior estado se desprende que los 503 nombres repetidos modifican solamente a 580 CABEZAS DE DISTRITO MUNICIPAL, modificaciones que producen la menor confusión posible, toda vez que son contadísimos (no pasan de tres) los nombres totalmente cambiados, y éstos lo son por los mismos ya conocidos y aún usados en la respectiva localidad. [...]

Y como quiera que con una simple audición no puede apreciarse la exactitud con que las variaciones han podido ser introducidas, me permito rogar a la "Junta Directiva" que se sirva acordar que una Comisión de su seno examine este trabajo, y si la idea que le informa es considerada como digna de tenerse en cuenta -después de haberse introducido en él cuantas correcciones estime procedentes-, haga a la "Directiva" la propuesta que entienda más conveniente al fin que se persiga. En cuanto a mí, por recompensado me doy ya, con el solo hecho de haberme concedido la "Junta" el honor de escuchar benévolamente la lectura de este trabajo, tan modesto en su forma como complicado en su confección. Manuel de Foronda.>> (pàg.56)

(pàg.44)

(pàg.28)

[REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA (1906): Proyecto de reformas en la Nomenclatura geográfica de España. Imprenta de Eduardo Arias. San Lorenzo, 5 bajo. Madrid.]


1906

Maig, 25. Nomenament d'una mestra interina. Podria ser la Mari Carmen Ribes Martí que cita Luisa en el seu llibre, dos anys abans.

Han sido nombrados maestros interinos de Beniparrell, doña Josefa Valls Garrido; de Marines, doña Adela Haro; de Casas Altas, doña Josefa Valls; de Suera, doña María Segura; de Ossa de Montiel, D. Vicente Guillén Engo; de Cortes de Pallás, D. Pedro Fuster Sánchez; de Forna, doña Micaela Tortosa; de Finestrat, doña Mariana Blasco; de Portell, doña María Rivas; y de Tibi, D. Carlos Cabrera.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXIX. Núm.9811. Pàg.2. Viernes 25 de Mayo de 1906. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en Las Provincias del dia 26 (prensahistorica.mcu.es)


1906

Setembre, 14. Sobre un robatori entre faixeros.

Por la Guardia civil del pueto de Ocaña ha sido detenido y puesto a disposición del Juzgado correspondiente el vecino de Portell (Castellón), Tomás Ferrer, autor del robo de trescientas pesetas a su convecino Rafael Ferrer, cuya cantidad le fue ocupada entre unas fajas que llevaba para la venta.

[El Heraldo toledano: semanario científico-literario y de información. Año VII. Núm.369. Pàg.3. Toledo 14 de Septiembre de 1906.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1906

Octubre, 8. Oberta la plaça de mestra de Portell.

ESCOLARES. El día 22 del próximo mes de noviembre, las tres de la tarde, comenzarán en esta Universidad las oposiciones a escuelas de niños y párvulos, anunciadas en 27 de octubre del año pasado. En breve publicará la 'Gaceta' la relación de vacantes en este distrito universitario, y que se sacan a concurso de traslado. He aquí la relación:

Provincia de Castellón.- De niñas. Portel [sic], con 825 (pesetas).

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLI. Núm.14670. Pàg.2. Domingo 28 de Octubre de 1906. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1906

Novembre, 5. Nomenament d'una mestra interina.

Han sido nombrados maestros interinos interinos: de Moramar, D. Tomás Giner Piera y doña Desamparados Calatayud; de Portell, doña Isabel López Albors; y de Zurita, doña Vicenta Frechina.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXIX. Núm.9953. Pàg.2. Viernes 5 de Noviembre de 1906. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en Las Provincias del dia 6 (prensahistorica.mcu.es) i del dia 12 (prensahistorica.mcu.es)


1906

Novembre, 7. Oberta la plaça de mestra de Portell.

Provincia de Castellón.- De niñas. Elementales: Portell, con 825 pesetas de sueldo.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XL. Núm.3046. Pàg.11. Madrid 7 de Noviembre de 1906.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en El Defensor Escolar del dia 10 (prensahistorica.mcu.es)


1906

Novembre, 16. Nomenament d'una mestra interina.

ESCOLARES. Ha sido nombrada maestra interina de Portel [sic], doña Josefa Font Vengut.

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLI. Núm.14690. Pàg.2. Sábado 17 de Noviembre de 1906. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). La Correspondencia de Valencia ho publicava un dia abans, el 16. (prensahistorica.mcu.es)


1906

Novembre, 21. El mestre de Portell apareix en un llarguíssim llistat d'adhesions que es va començar uns quants números abans i qque continuarà en els següents. No especifica a què és aquesta adhesió, però imaginem que aquest periòdic devia funcionar com una mena de sindicat.

Adhesiones (continuación) [...] Joaquín Moliner, de Portell (Castellón).

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XL. Núm.3050. Pàg.4. Madrid 21 de Noviembre de 1906.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1906

Novembre, 24. Continua oberta la plaça de mestra de Portell.

VACANTES. Distrito Universitario de Valencia. Concurso de traslado de 1906.

Provincia de Castellón.- De niñas. Elementales: Portell, con 825 (pesetas).

[El Distrito Universitario: Semanario de 1ª Enseñanza. Año IV. Núm.183. Pàg.2. Sábado 24 de Noviembre de 1906. Oviedo-León] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1907

Febrer, 27. Queda deserta la plaça de mestra de Portell.

Quedan desiertas de este concurso por falta de aspirantes que reunan las condiciones legales las escuelas elementales de niñas de Onil, Cuevas de Vinromá y Archivel (Caravaca), dotadas con 1.100 pesetas; y las de Peñascosa, Hoya Gonzalo y Portell, con 825 pesetas.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXX. Núm.10041. Pàg.3. Miércoles 27 de Febrero de 1907. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es); també en Las Provincias del dia 28 (prensahistorica.mcu.es); i en el Correo Ibérico del dia 1 de març (prensahistorica.mcu.es)


1907 Març, 15. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Asunción Sanz Miguel. 15 de marzo de 1907.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1907

Març, 16. Nova mestra interina de Portell. Serà la mateixa que Luisa posa en el seu llibre com Asunción Sanz Miguel.

Han sido nombrados maestros interinos: de Alborca, doña Manuela Julián Pitarch; de Portell, doña Asunción San Miguel; de Cárcer y Cotes, D. Luis Serra Marín; y de Millena, doña Carmen Sirera Giner.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXX. Núm.10051. Pàg.2. Sábado, 16 de Marzo de 1907. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1907

Juliol, 20. Oberta de nou la plaça de mestra.

Provincia de Castellón. De niñas: Salsadella, Gaibiel, Villafranca del Cid, Portell, Santa Magdalena y Cinctorres, con 825 pesetas.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLI. Núm.3119. Pàg.12. Madrid 20 de Julio de 1907.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 4 de setembre es torna a publicar al mateix rotatiu. (prensahistorica.mcu.es).


1908

A l'enciclopèdia catalana de Carreras i Candi, de sis volums, editats entre 1908 i 1918, apareix Portell, formant part de l'arxiprestat de Morella, un dels molts que formaven part del Bisbat de Tortosa:

<<La separació entre Tarragona y Tortosa va donar lloch, en lo segle XII, a controversies entre abdues diòcessis, havent sigut resoltes per sentencia arbitral lo día de Santa Ágata, del any 1203 (Villanueva: "Viaje Literario", v.V, p.84).

La Séu tortosina, quina titolar es Santa María, apareix ja existent en los primers anys del segle VI. Urs es lo prelat ab justificació històrica que consta assistent al concili de Tarragona del any 516, y encara que la tradició suposa que Sant Ruf, un dels dexebles de Sant Pau, va ésser lo fundador de dita esglesia, aquella tradició està en discordancia ab la veritat històrica. Tampoc se troba cap rastre verídich de la esglesia tortosina, durant l'espay de més de quatrecents anys, en que los alarbs dominaren en aquella ciutat y en son territori. [...]

Lo servey parroquial vé distribuit en prop de duescentes parroquies y un centenar d'esglesies anexes, quina agrupació per arxiprestats resulta formada ab los de Tortosa, Gandesa y Masroig, dins de la provincia de Tarragona; ab los d'Alvocàcer, Castelló, Lucena, Morella, Nules, Sant Matéu, Villareal y Vinaròç, en la provincia de Castelló, y ab lo de Calaceyt, en la de Terol; dotze arxiprestats en sa totalitat. La relació de quiscún d'ells queda sintetisada en los següents estats:

Arxiprestat de Tortosa:

TORTOSA, Alcanar, Aldea, Aldover, Alfara, Amposta, Benifallet, Cala de la Atmetlla, Freginals, Galera, Ginestar, Godall, La Cenia, Mas de Barberans, Mas d'en Verge, Pauls, Perelló, Rasquera, Roquetes, St. Carles de la Ràpita, Sta. Bàrbara, Tivenys, Ulldecona, Xerta.

Arxiprestat de Calaceyt (Terol):

CALACEYT, Arenys, Cretes, Lledó

Arxiprestat de Gandesa:

GANDESA, Arnes, Ascó, Batea, Benissanet, Bot, Caseres, Corbera, Fatarella, Flix, Horta, Miravet, Mora d'Ebre, Pinell, Pinyeres, Prat de Comte, Pobla de Massaluca, Ribarroja, Villalba.

Arxiprestat de Masroig:

MASROIG, Bisbal, Cabassés, Capsanes, Colldejòu, Darmós, García, Guiamets, La Figuera, La Palma, Llavería, Lloà, Mayals (Lleyda), Margalef, Marsà, Masriudolms, Molar, Mora la Nova, Pratdip, Serra de Tivissa, Tivissa, Torre del Espanyol, Vandellors, Vilella baxa, Vinebre.

Arxiprestat d' Alvocàcer:

ALVOCÁCER, Benafigos, Benassal, Benlloch, Catí, Coves de Vinromà, Cullar, Serratella, Serra d'en Galceràn, Tirig, Torreblanca, Torre d'en Bessora, Torre d'en Domenech, Vilar de Cànes, Vilanova d'Alcolea.

Arxiprestat de Castelló de la Plana:

CASTELLÓ DE LA PLANA, Alzamora [sic, Almassora], Benicassim, Borriol, Cabanes, Oropesa, Pobla Tornesa, Vilafamers.

Arxiprestat de Lucena:

LUCENA, Adzaneta, Alcora, Alcudia de Veo, Costar [sic, Costur], Fausara [sic, Fanzara], Figueroles, Ribesalbes, Suera, Useres, Vistabella, Xodos.

Arxiprestat de Morella:

(Poble - Dedicació - Categoría de la parròquia: T =Parroquia de Terme? -o cap d'Arxiprestat?-, A. 1er. =d'ascens de primera classe?, R. 2on. =rural de segona classe?, E. =de Entrada?, Nutual =?)

 

MORELLA - Sta. María - T.

MORELLA - St. Joan - A. 1er.

Arés del Maestre - Assumpta - A. 1er.

Ballestar - Santissim Salvador - E.

Bel - St. Jaume - R. 2on.

Boxar - Assumpta - E.

Castell de Cabres - St. Llorenç - E.

Cinchtorres - St. Pere - A. 1er.

Forcall - Assumpta - A. 1er.

Herbes - St. Bartoméu - E.

Herbessot [sic. Herbeset] - St. Miquel - E.

La Mata - Verge de les Néus - A. 1er.

Llàcoba - P. Concepció - R. 2on.

Ortells - Assumpta - E.

Palanques - Assumpta - Nutual

Portell - Assumpta - A. 1er.

Pobla d'Alcolea - Verge de les Néus - E.

Pobla de Benifassà - St. Pere - E.

Todoleya [sic. la Todolella] - St. Bartoméu - E.

Vallbona [sic. Vallibona] - Assumpta - A. 1er.

Vilafranca del Cid - Sta. Magdalena - A. 2on.

Villores - Sts. Joannes - E.

Xiva de Morella - Lo Salvador - E.

Zorita - Assumpta - A. 1er.

Arxiprestat de Nules:

NULES, Alfondeguilla, Almenara, Burriana, La Llosa, Mascavell [sic. Mascarell, en Nules], Moncofar, Vall d'Uxó, Vilavieja, Xilxes.

Arxiprestat de St. Matéu:

ST. MATÉU, Alcalà Gisbert [sic. Alcalà de Xivert], Canet lo Roig, Cervera del Maestre, La Jana, Salsadella, Sta. Magdalena de Pulpis, Traiguera, Xert.

Arxiprestat de Villareal:

VILLAREAL, Ahin, Artana, Eslida, Onda, Tales y Artesa.

Arxiprestat de Vinaròç:

VINARÓÇ [sic. Vinaròs], Benicarló, Calig, Penyíscola, Rossell, St. Jordi.

>> (pàg.104-108)

[CARRERAS I CANDI, Francesc -coord.- i MORERA I LLAURADÓ, Emili (1908-1918): Geografia General de Catalunya. Establiment editorial de Albert Martín. Concell de Cent, 140. Barcelona.] biblioteca.icc.cat


En la web de la Biblioteca Virtual del Patimonio Bibliográfico (BVPB), trobem un mapa que complementa la informació anterior, ja que mostra el bisbat de Tortosa de primers de segle XX. Sembla que formava part de la "Geografia General de Catalunya" dirigida per Francesc Carreras. Ens senyala algunes ermites (signe +) i les carreteres. Com es pot apreciar, la carretera de Portell encara no consta. En quant als pobles, es diferencia Morella i Sant Mateu, com a "Cap d'Arciprestat". Destaca a Forcall, Cinchtorres (Cinctorres), Ares, Vilafranca, Catí, com a "Parroquia d'ascens". Portell i la resta de pobles, consten com a "Parroquia d'entrada". Però en la descripció que fa quan enumera totes les parròquies del bisbat, diu que Portell tenia també una parròquia d'ascens de primera classe.

[Bisbat de Tortosa (1913). Publicat en "Geografia General de Catalunya", dirigida per Francesch Carreras y Candi (1908-1918)] bvpb


1908 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Secretario: Manuel Mormeneo, de Castellfort (Castellón).>> (pàg.23)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1908

Gener, 1. En el "Anuario del Comercio" de tota Espanya i les seues colònies de l'any 1908, diu de Portell:

AYUNTAMIENTOS del partido judicial de MORELLA.

[...]

PORTELL.- Villa de 777 habitantes, con Ayuntamiento de 1.123, a 18 kilómetros de Morella. La estación más próxima, Vinaroz, a 80 kilómetros. Solo existen malos caminos de herradura. Produce patatas. Feria del 22 al 24 de setiembre. Fiesta mayor el cuarto domingo de setiembre. (A.1, V. B.) [??]

Alcalde.- Carceller Peraire (Miguel).

Secretario.- Barreda Domingo (Antonio).

Juez municipal.- SOROLLA (Miguel).

Fiscal.- Sorribes (Fermín).

Secretario.- Barreda Domingo (Antonio).

Párroco.- Monserrat (José).

Peatón de correos.- Folch (Pedro).

Instrucción pública:

Profesor.- Moliner Tena (Joaquín).

Profesora.- Sanz (Asunción).

 

Barbería.- Cuartielles (Juan).

Café.- Martí (Miguel).

Carnicerías.- Ferrer (Jaime); Marín (Rosa).

Carpintaría.- Sorribes (Manuel).

Confitería.- Marín Dalmau (José).

Fajas (Fábricas de).- Agut y Monserrat (Manuel).

Ganado mular (Tratante en).- Carceller (Miguel).

Harinas (Molinos de).- Arnés (Viuda de); Bono (Joaquín); Dosdad (Viuda de Lamberto).

Herrería.- Carceller y compañía (Simón).

Jabón (Fábricas de).- Camañes (Tomás); Segura (José).

Médico.- Lorenz (Alejandro).

Paradores y mesones.- Ferrer (Manuel); Martí (Miguel).

Patatas (Cosecheros de).- Agut (Manuel); Antolín (Miguel); Piquer (Francisco).

Practicante de medicina y cirugía.- Cuartielles (Juan).

Principales contribuyentes.- Agut (Manuel); Querol (Pedro); Segura (Germán).

Tabacos (Expendeduría de).- Carceller (Miguel).

Veterinario.- Monforte (Simón).

Vinos (Tiendas de).- Dalmau (Ramón); Ferrer (José); Martí (Miguel).

 

[Anuario del Comercio de la Industria de la Magistratura y de la Administración de España, sus colonias Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, estados hispano-americanos y Portugal. [...] Librería Editorial de Bailly-Bailliere e hijos. Plaza de Santa Ana, número 10. Madrid. 1908.] books.google.es


1908

Febrer, 1. Continua oberta de nou la plaça de mestra.

De niñas: Provincia de Castellón.- Villafranca del Cid y Portell, elementales, con 825 pesetas.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLII. Núm.3175. Pàg.10. Madrid 1 de Febrer de 1908.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El mateix dia també ho publica El Defensor Escolar. (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1908

Juny, 13. Un portellà nomenat diàca. Transcribim els de la zona.

Sagradas Órdenes. Nuestro Iltmo. Sr. Obispo ha conferido esta mañana órdenes sagradas a los señores siguientes:

Presbiteriado.- D. Pedro Adell Sanjuan, de Catí; D. Manuel Ortí Martí, de Morella.

Diaconado.- D. Fernando Blasco Traver, de Morella; D. Salvador Milián Albalat, de Morella; D. Ricardo Moliner Escorihuela, de Portell.

A todos ellos y a sus respectivas familias nos complacemos en darles nuestra cordial enhorabuena.

[Correo Ibérico: diario católico. Año VI. Núm.1313. Pàg.2. Sábado 13 Junio 1908. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1908 Novembre, 11. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: María Natividad Marín. 11 de noviembre de 1908.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1908

Novembre, 11. Nomenament de mestra interina. És la María Natividad Marín que cita Luisa en la mateixa data.

Han sido nombradas: maestra interina de Portell, doña Natividad Marín Palop; y de Estivella, doña Asunción Martínez Rojas.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXI. Núm.10583. Pàg.2. Madrid 11 de Noviembre de 1908.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 12 ho publica Las Provincias. (prensahistorica.mcu.es). El dia 13 ho publica El Restaurador, amb la variant "María Natividad Marín". (prensahistorica.mcu.es)


1908

Novembre, 20. Sobre una plaça vacant de metge. Cita també l'alcalde del moment.

VACANTES.- La de médico titular de Portell (Castellón), habitentes 1.196; su dotación consiste en 250 pesetas anuales pagadas por trimestres vencidos del presupuesto municipal, por la asistencia de las familias pobres, quedando el agraciado en libertad de celebrar contratos particulares con los vecinos pudientes. Solicitudes hasta el 20 de Noviembre al alcalde don Miguel Carceller.

[El Siglo Médico. Volum.55. Pàg.704.] (books.google.es)


1908

Desembre, 18. Nomenament de una altra mestra interina. En la mateixa pàgina diu que Rosario Claramunt, que serà la que agafarà la plaça segons llegim en el diari del dia següent, queda la 16 a les oposicions (16 de 16).

Ha sido nombrada maestra interina de Portell, doña Rosario Porcar.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXI. Núm.10615. Pàg.2. Viernes, 18 de Diciembre de 1908. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 19 ho publica Las Provincias. (prensahistorica.mcu.es)


1908

Desembre, 19. Un portellà que era diàca arriba a capellà. Transcribim els de la zona.

Órdenes sagrados. Nuestro Iustrísimo Sr. Obispo los ha conferido en las presentes témporas.

Presbiteriado.- D. Ricardo Moliner Escorihuela (de Portell).

Subdiaconado.- D. José Salas Puig (de Catí).

Prima clerical Tonsura.- D. Dionisio Sabaté Boix (de Puebla de Benifazá).

A todos los recién ordenados y a sus familias nuestra cariñosa felicitación.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año I. Núm.138. Pàg.2. Sábado, 19 de Diciembre de 1908. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 21 es publica en Los Debates (prensahistorica.mcu.es)


1908

Desembre, 19. Mestra que obté plaça a l'escola de Portell. És la darrera del llistat, però més val això que res.

Las opositoras a las escuelas elementales de niñas que obtuvieron número en la votación de ayer, han hecho hoy la elección de escuela, en esta forma: [...] doña Rosario Claramunt, la de Portell.

Versió del Magisterio Español del dia 2 de gener de 1908:

CRÓNICA DE OPOSICIONES. Valencia. Han terminado las oposiciones a Escuelas elementales de niñas, dotadas con 825 pesetas, con el siguiente resultado: [...] y 16, doña María Rosario Claramunt Soriano, Portell.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXI. Núm.10616. Pàg.2. Sábado, 19 de Diciembre de 1908. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 20, ho publica El Pueblo, però li diu només "doña Claramunt". (prensahistorica.mcu.es). El dia 2 de gener de 1909 ho publica Magisterio Español, i la informació està més complerta. (prensahistorica.mcu.es). El dia 8 surt en La Orientación. (prensahistorica.mcu.es)


1908

Desembre, 21. El capellà Ricardo Moliner Escorihuela canta missa, sembla que en València. Pel registre sabem que un Ricardo Adrián Moliner Escorihuela era fill del mestre Joaquín Moliner Tena, nascut a Vilafranca.

PRIMERAS MISAS. En el Noviciado de las Hermanas de la Consolación, la celebraron ayer los Rdos. D. Ricardo Moliner, de Portell, y D. Juan Samper, de Mora de Ebro. En la del Rdo. Moliner se cantó por las Hermanas, la misa de Perosi, y predicó nuestro querido amigo y celoso Párroco de Alfondeguilla D. Clemente Moliner, con el celo de un misionero y con la brillantez de palabra y de concepto que le han merecido fama de verdadero orador. Demostró qué es el sacerdote ante Dios y qué es para con el pueblo, y puso de relieve la influencia moral que ha venido ejerciendo en la marcha civilizadora de la sociedad. En la del Rdo. Samper se cantó también, por las Hermanas, la de Úbeda, con el afinamiento y gusto que las caracteriza. Hubo muchísima asistencia de personas amigas del celebrante venidas de Mora de Ebro. Fue presbítero asistente, el celoso Párroco de Cherta, que antes fue Ecónomo, no menos celoso, de Mora de Ebro, D. Juan B. Muñoz. [...] A los nuevos celebrantes, a sus familias, especialmente a sus padres y padrinos, reiteramos nuestra cordial enhorabuena.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año I. Núm.139. Pàg.2. Lunes, 21 de Diciembre de 1908. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1908

Desembre, 22. Nova mestra en Portell: María Llorens y Castell, citada també per Luisa en el seu llibre. Si el 19 aquest matix més, una mestra obté plaça en Portell i el 22 l'obté una altra, imaginem que devia ser que la primera, Rosario Claramunt, no deguera prendre possessió mai

En las últimas oposiciones a escuelas de niñas celebradas en Valencia, han obtenido plaza tres alumnas de la escuela Normal de Castellón: las señoritas doña Elvira Blanco y Castejón, la de Villafranca del Cid; doña María de la Concepción Blasco y Escrig, la de Campos; y doña María Llorens y Castell, la de Portell.

En Las Provincias del dia 5 de gener de 1908 també apareix. La que havia triat Portell pocs dies abans, Rosario Claramunt, no apareix en cap dels pobles.

Se han expedido los sigientes nombramientos de magistrados en propiedad: de Campos, doña María Blasco Escrig; de Portell, doña María Llorens; de Villafranca del Cid, doña Elvira Blanco

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año I. Núm.140. Pàg.3. Martes 22 de Diciembre de 1908. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 5 de gener de 1909, en Las Provincias. (prensahistorica.mcu.es). El dia 7, un altre cop en El Restaurador. (prensahistorica.mcu.es)


1909

Aquell any cau, per les riades, un pont de la carretera de Morella a Sant Mateu. Ens ho conta Segarra:

<<Esta guerra (la dels Matiners, 1846-1849) tuvo la más mínima incidencia en estas comarcas. Historiadores contrastados lo achacan a que en estas fechas se estaba construyendo la carretera de Sant Mateu a Morella que daba trabajo a la gente, por eso se desarrolló más por Catalunya, Aragón, Navarra y Guipúzcoa. [...]

En la primavera de 1847, bajo la dirección de José Gómez Ortega, empezaron las obras de construcción de la carretera de Sant Mateu a Morella. El general Villalonga había sido el alma impulsora para que este ambicioso proyecto se llevara a cabo, atendiendo, según él, a lo penoso que había resultado el traslado de las piezas de artillería desde Sant Mateu a Morella en la pimera guerra carlista.

Esta carretera, que era parte de la de Castelló a las Ventas de Valdealgorfa, fue declarada de primer orden por Real Orden de 14 de enero de 1852. El Estado debía financiar el tramo de Sant Mateu al límite de provincia con Teruel, corriendo el resto desde Castelló a Sant Mateu a cargo de la Diputación Provincial. Diez años después de comenzadas las obras de construcción llegaba al Pla de la Batallera, o sea, donde posteriormente pasaría a llamarse l'Hostal Nou. Tres años después de su inauguración, en 1860, se implantó el servicio de coche hasta tal punto, y los viajeros que pretendían llegar hasta Morella tenían que hacerlo a pie. [...] El famoso puente de Carabasseres, que en 1909 se lo llevó una gran riada y que el Ayuntamiento de Morella en sesión celebrada el 28 de septiembre de 1911, dos años después, acordó por unanimidad "solicitar del Ministro de Fomento, la reconstrucción del puente denominado de Carabasseres", ya ha pasado a la historia al quedar fuera del nuevo y reciente trazado.>> (pàg.284 i 285)

[SEGARRA CAPSIR, Francisco (2016): Todas las guerras sufridas en el Maestrazgo histórico. Editorial Antinea. Vinaròs.]


1909 Gener, 4. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: María Llorens Castell. 4 de enero de 1909.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1909

Febrer, 18. Nevada forta als Ports i Alt Maestrat.

De Villafranca.- Las nieves. Participan del Maestrazgo que hace dos días que los coches diligencias no llegan a Villafranca del Cid a causa de las copiosas nevadas, encontrándose interceptadas las vías de comunicación para los pueblos de Castellfort, Portell, Ingresuela del Cid [sic], Mosqueruela, Vistabella y Benasal.

Recollim també la notícia anterior, relacionada amb les gelades. Un home té un accident quan va a buscar fusta per fer culleres; segurament de boix. Segons la gent gran del poble, les culleres, maces de morter, etc, es feien d'aquesta fusta.

De Vistabella.- Otra desgracia [just abans ens parla d'una xiqueta que cau en un pou a Culla]. El vecino de Vistabella, Francisco Ros Barreda, salió al campo con el objeto de recoger maderas para la fabricación de cucharas, cuando una enorme peña que por causas de los hielos se desprendió, destrozándole al Ros ambas piernas.

[El Pueblo: diario republicano de Valencia. Año XVI. Núm.6074. Pàg.2. Jueves 18 de Febrero de 1909. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El Restaurador del dia 19 també ho diu i, afegeix: "Algunos carros y caballerías circulan con gran exposición por los referidos caminos". (prensahistorica.mcu.es)


1909

Febrer, 25. Una persona és detinguda per insultar a un membre de l'ajuntament. No ens diu si era o no del poble ni ens dóna més dades.

En Portell ha quedado detenido, y a disposición del Juzgado, un sujeto, por insultar al primer teniente alcalde de aquel pueblo, D. José Bellés.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año II. Núm.192. Pàg.3. Jueves 25 de Febrero de 1909. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1909

Abril, 14. El capellà del poble participa en el monument de Mossèn Manuel Domingo i Sol, fundador de la Fraternitat dels Sacerdots Operaris Diocesans del Sagrat Cor de Jesús.

PARA EL MONUMENTO A MOSEN SOL. Cantidades suscritas (Continuación): José Monserrat, Presbítero, Portell.- 5 Pesetas.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año II. Núm.228. Pàg.1. Miércoles 14 de Abril de 1909. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Apareix també en Los Debates del mateix dia. (prensahistorica.mcu.es); i en el  Diario de Tortosa, també del mateix dia. (prensahistorica.mcu.es).


1909

Juny, 5. S'inaugura el servei d'autobús a Morella:

<<La "Hispano-Suiza del Maestrazgo" (HISUMA) inició el 5 de junio de 1909 el servicio de autobús de Castelló a Morella.>>

[PERIS TORNER, Juan (2014): Castellón, diligencias y autobuses. Blog "Compartir Conocimientos".] compartirconocimientos.com


1909

Agost, 21. Sobre els excedents de cupo (del servei militar) que li toca a Portell. Estaria trobar els llistats amb tots els noms dels quintos de cada any.

Desde Castellón.- En la Diputación provincial se ha celebrado esta mañana el sorteo de décimas para fijar el número de los excedentes de cupo que corresponden ir al servicio de las armas como excedentes de 1908, habiendo dado el siguiente resultado:

DISTRITO DE MORELLA.- Ares del Maestre, 1; Cinatorres [sic], 2; Forcall, 1; Morella, 3; Portell, 1; Vallbona [Vallibona],1; y Villafranca, 1.

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLIV. Núm.15678. Pàg.2. Sábado 21 de Agosto de 1909. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1909 Novembre, 1. La revista Vallivana, en un especial del riu Bergantes, ens dóna informació sobre diveres eixides de mare del riu.

EL RÍO BERGANTES. [...] En 1909, el día 1º de noviembre se desató tal impetuosa tormenta que fueron muchos los daños sufridos en las tierras de labrantío y aumentó el Bergantes, en su crecida, dos metros dentro del Molí d'En Pi y más de tres metros en otras partes. La tormenta duró siete horas, cayendo con el enorme aguacero, varias chispas eléctricas en el Colegio y transformadores y en un doselete de la Puerta dels Apostols de la Arciprestal. [...] (pàg.137)

[Vallivana. Revista quincenal de las Fiestas Sexenales de Morella. Núm.9. Morella, 1 de Diciembre de 1945.] repositori.uji.es


1910 Llegim:

 

<<Olocau pasa a llamarse Olocau del Rey. Censo 1910.>>

[MAP (2008): Variaciones de los municipios de España desde 1842. Ministerio de Administraciones Públicas. Secretaría General Técnica. Madrid.]  mptfp.gob.es


1910

En la web de la Biblioteca Virtual del Patimonio Bibliográfico (BVPB), trobem documents interessants. Un dels quals és aquest mapa de la província de Castelló de 1910. Veiem que ja estan marcades les carreteres, encara que la de Portell es va fer uns anys més tard. I apareixen topònims amb alguna variant: "Rambla Columbres" (Celumbres o Sellumbres), "Riu Galdes" (Calders). Però no hauríem de fer més cas, perquè  ja sabem que els mapes solen estan plens de noms errats.

[GIMENO, Luis. Mapa de la provincia de Castellón (1910). Castellón: Editor B. Ballester, 1910] bvpb


1910 En una tesi doctoral sobre moviments poblacionals d'Olesa de Montserrat (Baix Montserrat), parla d'una altra publicació sobre Terrassa. Diu que esmenta un centenar de castellfortins i més de 40 portellans :

 

<<A Terrassa, J. Segon (2005b), per al 1910, destaca l'arribada des de les poblacions més properes com els 550 sabadellencs -el 2,4% dels immigrants-, prop d'uns 400 vacarissencs, uns 200 olesans, altres 200 rubinencs i 180 de Viladecavalls; pel que fa a l'Aragó, les poblacions més representatives són Fraga amb uns 160 individus i, fins a uns 225 individus més de Bellver de Cinca, d'Estopanyà del Castillo, d'Ossó de Cinca i d'Ontinyena; i, de la resta dels Països Catalans esmenta el centenar de nascuts a Castellfort i els poc més de quaranta de Portell de Morella [Segon, 2005b:50].>> (pàg.561)

[SEGON, Jordi (2005b): "Els orígens dels terrassencs", dins Els terrassencs del segle XX. Immigració, identitat i canvi. Terrassa: Diari de Terrassa i altres, p.49-64.] BUSCAR

[MILLÀS I CASTELLVÍ, Carles (2015): Aproximació a l'estudi de les migracions històriques a escala municipal: Olesa de Montserrat, 1581-1930. Doctorat en demografia. Tesi doctoral. Centre d'Estudis Demogràfics. Departament de Geografia. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)] tesisenred.net (pdf)


1910

Gener, 1. En la guia comercial de Castelló i província de 1910, diu de Portell:

<<LOS PUEBLOS: DISTANCIA DE LA CAPITAL. HABITANTES E ITINERARIO PARA EL VIAJE

PORTELL, a 78 kilómetros de distancia con 1.123 habitantes; viaje en f. c. (a Vinaroz) y diligencia hasta Morella y el resto en caballería. [...]

Distrito de Morella: Alcalá de Chivert, Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Bojar, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, La Mata, Morella, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Puebla de Benifasar, Salsadella, San Mateo, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores, Zorita. [...]

División de Distritos para Diputados Provinciales.

Distrito de Albocácer-Morella: Albocácer, Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Benafigos, Benasal, Benlloch, Bojar, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Corachar, Cuevas de Vinromá, Culla, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, La Mata, Morella, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Puebla de Benifasar, Sarratella, Sierra Engarcerán, Tirig, Todolella, Torre Embesora, Torre Endoménech, Vallibona, Villafranca del Cid, Villanueva de Alcolea, Villar de Canes, Villores, Zorita.>>

[Guía de Castellón y su provincia para 1910. Anuario de la Industria y del Comercio. Año I. Imprenta Joaquín Barberá. Castellón] arxiumunicipal.castello.es - repositori.uji.es (pdf)


1910

Gener, 1. Sobre l'antiguitat dels mestres de Portell, Joaquín Moliner Tena i María Llorens Castel.

ESCALAFÓN GENERAL PROVISIONAL DEL MAGISTERIO PRIMARIO CON ARREGLO A SU SITUACIÓN EN 1º DE ENERO DE 1910. Escalafón parcial correspondiente a la categoría sexta Elemental de Maestros, con el haber de 825 pesetas.

[EL MESTRE]

Número del Escalafón general: 2288.

Número de orden en la categoría: 646.

Nombres y apellidos, títulos y nota: Joaquín Moliner Tena. E.

Edad: 55

Servicios en la categoría (Años, meses, días): 17, 6, 22

Servicios a la enseñanza (años, meses, días): 17, 6, 22

Pueblos, provincias y notas: Portell (Castellón)

 

[LA MESTRA]

Número del Escalafón general: 3736.

Número de orden en la categoría: 2196.

Nombres y apellidos, títulos y nota: María Llorens Castel. E. St.

Edad: 23

Servicios en la categoría (Años, meses, días): 1, 11, 22

Servicios a la enseñanza (años, meses, días): 4, 11, 22

Pueblos, provincias y notas: Portell (Castellón)

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLV. Núm.3583. Pàg.8. Madrid 25 de Abril de 1911.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). La mestra apareix en el periòdic del dia 20 de Maig de 1011] (prensahistorica.mcu.es).


1910

Julio, 15. Renovació de fiscals.

JUSTICIA MUNICIPAL. RENOVACIÓN DE FISCALÍAS. He aquí la relación de la segunda mitad de Fiscalías, cuya renovación ordinaria ha de tener lugar en 1º de enero de 1911, según previene la ley de Justicia Municipal, advirtiendo que las solicitudes deberán presentarlas los interesados desde 1º de agosto próximo hasta el 14 inclusive de dicho mes y reintegrar tanto las instancias como los documentos que las acompañan, con pólizas de dos pesetas, excepto las partidas del Registro civil, que deberán ir extendidas en papel de una peseta:

Provincia de Castellón. Morella.- La Mata, Morella, Olocau del Rey, Ortells, Palanques, Portell, Puebla de Benifasar, Todolella, Vallbona [Vallibona], Villafranca del Cid, Villores y Zurita.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias: eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXIII. Núm.11201. Pàg.1. Viernes 15 de Julio de 1910. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1910

Octubre, 19. Renovació del practicant.

Vacantes: La plaza de practicante en Portell, y la de médico titular en Sierra Engarcerán y en Alcudia de Veo.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año III. Núm.667. Pàg.3. Miércoles 19 de Octubre de 1910. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1910

Desembre, 14. Dues notícies de capellans en el mateix diari. Per una banda, ens diu que es fa una bona festa de la Immaculada, però també posa que el capellà del poble portava tres mesos malalt. Déu de ser per això que la missa la fa el de Castellfort.

- Nos dicen de Portell que se ha celebrado con mucho esplendor la fiesta de la Inmaculada por las hijas de María, con numerosa comunión general y lucida procesión, estando encargado del sermón que cautivó la atención de los oyentes, el Rdo. D. Juan Tena, Beneficiado de Castellfort.

- Se halla algo mejorado de la grave enfermedad que desde primeras de Octubre viene padeciendo nuestro querido amigo el Rdo. D. José Monserrat, Cura párroco de Portell a quien deseamos rápida convalescencia y completo restablecimiento.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año III. Núm.723. Pàg.3. Miércoles 14 de Diciembre de 1910. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1910

Desembre, 31*. En el llibre de geografia de la província de Castelló fet per Sarthou Carreres al 1913 trobem una comparativa del cens de tots els pobles de Castelló entre els anys 1888, 1900 i 1910:

<<Comparación del movimiento de población en los pueblos de esta provincia, según los dos censos oficiales últimamente publicados (POBLACIÓN DE HECHO)>>

NOMBRE DE LOS PUEBLOS Ó AYUNTAMIENTOS
CENSO de 1888
CENSO de 1900
CENSO de 1910
Ares del Maestre 2,010 2,082 2,132
Castellfort 1,492 1,432 1,295
Cinctorres 1,941 1,537 1,534
Forcall 1,935 2,105 2,241
La Mata 535 640 659
Morella 6,812 7,335 6,722
Portell 1,071 1,067 1,086
Villafranca del Cid 2,717 2,898 3,101
Morella (Partido Judicial) 28,078 28,658 -

*Ens diu que és el cens de 1910 però no ens especifica si es refereix al primer o al darrer dia, però com ens diu que l'1 de gener de 1901 hi havia en portell 1,067, pensem que el que posa com a cens de l'any 1900 es refereix al darrer dia de l'any, i per tant, imaginem que tot tres censos correspondrien al 31 de desembre

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.264. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


Més endavant, en parlar de Portell ens torna a donar el cens de Portell i a més, afegeix el nombre de cases habitades:

<<El número de habitantes, según el censo de 1910, es de 1.086 habitants (y las casas habitadas, 223 en el casco y 81 en la parte rural, según los datos particulares de la Alcaldía).>>

[SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. p.702. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


Trobaràs un quadre comparat del cens del segle XX més amunt, consultant en l'apartat corresponent a 1900.


1910 aprox. Luisa Camañes, sobre els primers en marxar a treballar a l'estranger:

 

<<Sobre 1910 empezaron los portellanos a contratarse temporalmente a las minas de talco, en Lusenac [Luzenac], al sur de Francia. Esta campaña de seis meses al extranjero no dejaba de ser dura y penosa, pero sus ingresos cambiarían por completo la economía del pueblo. Se acabó aquella miseria. De 80 a 90 hombres emigraban a últimos de marzo para regresar a últimos de septiembre. Durante este tiempo quedaban sólo las mujeres, los viejos y los niños.>> (pàg.60)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1911

En el Diccionari de la llengua catalana ab la correspondència castellana, vol.3, trobem Portell i altres entrades interesants:

<<PORTELL. Poble de la prov. de Castelló, bisbat de Tortosa, part. jud. de morella; és entre la montanya Bobalar y a Penya Parda y té 1,123 hab.>>

I inclou un segell que diu que és de Portell però no "quin!!" Per lògica caldria pensar que hauria de ser el més important dels citats i aquest és el nostre, ja que el de Lleida tenia molta menys població, 692 hab., i el tercer que es cita és un caseriu del terme de Crespià (Girona). El cas és que és un segell prou recent però mai l'hem vist enlloc, així que caldrà estar atents i investigar per confirmar-ho o descartar-lo:

Però després va i, en l'entrada 'Morella', diu que el partit judicial el formen 24 ajuntaments i només en cita 23. Quin s'ha deixat? precisament Portell. Deixem justament les entrades de Morella i les dels pobles que limiten territorialment amb el nostre:

<<MORELLA. Geog. Partit judicial de la prov. de Castelló, format d'aquests 24 ajuntaments: Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Bojar, Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Coratchar, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, Mata (La), Morella, Olocau, Ortells, Palanques, Pobla de Benifassar, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villares [Villores] y Zorita; sumen, entre tots, 29,629 hab. | Vila de la prov. de Castelló, bisb. de Tortosa, cap del part. jud. del seu nom, és a la vora del riu Bergantes, té un castell que en alter temps era molt fort, molta industria llanera, essent famoses les faixes y les mantes morellanes, y té 7,078 hab.>> [I inclou un petit dibuix de Morella]

<<CASTELFORT. Geog. Vileta de la prov. de Castelló, bisb. de Tortosa, part. jud. de Morella; és al peu d'una montanya y té 1,491 hab.>>

<<CINCH-TORRES [sic]. Geog. Villa de la prov. de Castelló, bisb. de Tortosa, part. jud. de Morella; és a la vora del riuet Caldes y té 1,696 hab.>>

<<MATA (LA). Vileta de la prov. de Castelló, bisb. de Tortosa, part. jud. de Morella; és a la vora del riu Cantavieja y té 689 hab.>>

<<VILAFRANCA DEL CID. Vila de la prov. de Castelló, bisb. de Torosa, part. jud. de Morella; és dalt d'un turó y té 2,856 hab.>>

[DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA ab la correspondència castellana (1911?). Volum. II [H-S], p.562. [Continuació del Labernia]. Salvat y Comp.ª, S. en C., editors. Carrer de Mallorca, 220. Barcelona] babel.hathitrust.org (vol.1 [A-G]: babel.hathitrust.org; vol.3 [T-Z]: babel.hathitrust.org)


Al tercer volum parla de la comarca, tal i com es coneixia en aquell temps:

<<MESTRAT O MESTRATGE. Geog. Comarca natural, al N. del regne de Valencia, quins llindars ón: al NE. y E. el territori de la Ribera del Ebre y a la prov. de Castelló de la Plana, que tanca també el territori al S; al O. y NO. el regne d'Aragó. Té per capital Morella, y entre les seues poblacions significades cal esmentar Sant Mateu, Xiva, Vallibona, Rossell, Portell y Castellfort. El territori és escabrós y trencat, y aquella mateixa topografia, va contribuir a que fos teatre d'encarniçades lluites, durant la guerra dels set anys. Pertanyia llavors encara, aband de la nova repartició de províncies, a l'ordre militar de Montesa, de quin mestre va pendre el nom. Actualment el Mestratge, comprèn territoris dels partits d'Albocácer, Sant Mateu y Vinaroç, ab petita part dels de Morella, Lucena y Castelló de la Plana. En tota la comarca s'hi troven espargides nombroses cases de camp, anomenades 'masades' que 'ls seus amos arrenden ab el terreny que les rodeja. En sa major part és poch fructífer el sol, dificultós de conreuar, essent abundoses les rouredes y alzinars, ont se nodrex molt bestiar boví, si bé a la banda oriental de la regió les valls y les planuries tenen major fertilitat, ab tot y la escassessa de les aigües, produitat de la terra de secà abundosos grans y essent prou remarcable en ella la cullita del vi.>>

[DICCIONARI DE LA LLENGUA CATALANA ab la correspondència castellana (1911?). Volum. II [T-Z]. [Continuació del Labernia]. Salvat y Comp.ª, S. en C., editors. Carrer de Mallorca, 220. Barcelona] babel.hathitrust.org


1911

Trobem el nom d'un portellà relacionat amb Cuba. Només hem pogut llegir un petit fragment, pel que no sabem el contexte. [INVESTIGAR]

<<[...] A Mauricio Algarin y Feliciano, natural de Patilla, Puerto Rico, Estados Unidos de América, de 23 años de edad, soltero, hijo de Francisco y de Ramona.

A Juan Castillo y Dalmau, natural de Portell, Castellón de la Plana, España, de 23 años de edad, soltero, hijo de Francisco y de Ramona.

A Manuel Triana y Méndez natural de Santa Cruz de La Palma, Canarias, España, de 27 años de edad, soltero, hijo de Francisco y Micaela.

A Hipólito Miguel y Díez, natural de Uña, León, España, de 29 años de edad, casado, hijo de Hipólito y de María. [...]>> (pàg.376)

[BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE CUBA. Volumen 8.] books.google.es


1911

Abril, 6. Nomenaments de Justícia municipal (fiscals, jutges, jutges suplents i adjunts):

TRIBUNALES. Nombramientos de Justicia municipal.- En la última sesión celebrada por la Sala de gobierno de esta Audiencia se acordaron los siguientes nombramientos de cargos de Justicia municipal:

D. José María Camañes Marín, D. José Marín Carceller y D. Matías Royo Gascón, adjuntos de Portell.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXIV. Núm.11430. Pàg.4. Jueves 6 de Abril de 1911. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en el Diario de Valencia del dia 7. (prensahistorica.mcu.es)


1911

Setembre, 2. En la web del Col·lectiu Avinsolana, de Vallibona, trobem informacions sobre Portell. Concretament el que diu un periòdic de la època anomenat "El Tradicionalista". En aquell número, el nº 36, diu:

<<CRÓNICAS VERANIEGAS DESDE MORELLA. Hace por este Maestrazgo un clima verdaderamente delicioso, el cual, unido a una encantadora belleza que en esta época nos ofrece la naturaleza, dan al veranenate una vida apacible, tranquila y llena de admirables goces. [...] Una vez hecha pública la noticia de que se encontraba en Morella el ilustre Barón de Benicasim, tan conocido y querido en todo el Maestrazgo, enseguida empezaron a llegar comisiones de los pueblos deseosos de visitar a D. Paco y de reiterarles la adhesión Inquebrantable a su política y a su persona: hasta hoy, miércoles, han llegado ya las comisiones de Vallibona, Forcall, Portell, Chiva y Puebla de Benifasar, siendo muchas más las que han anunciado su venida. [...]>>

[avinsilona.iespana.es]


1911

Desembre, 4. Nomenament d'una mestra per l'escola de Portell

ESCOLARES. La Junta provincial de Instrucción pública de Castellón ha hecho los siguientes nombramientos de interinos:

Maestras.- De Portell, doña María Blanchard.

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLVI. Núm.16505. Pàg.2. Lunes  4 de Diciembre de 1911. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1911 Desembre, 5. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: María Isabel Antonino Orenga. 5 de diciembre de 1911.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1911

Desembre, 7. Nomenament d'una altra mestra per l'escola de Portell. María Blanchard sembla que no va acabar prenent posessió. I, en la mateixa pàgina del diari, un portellà és dispensat de fer la mili.

Han sido nombradas maestras interinas de PortellIsabel Antonino, y de Alcalá, Dª María Blanduch.

Por el ministro de la Guerra se ha dispuesto sobreseer y archivar el expediente instruido al mozo del alistamiento de Portell, Antonio Molés Bono, por haber resultado inútil para el servicio militar activo.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año IV. Núm.1010. Pàg.3. Jueves 7 de Diciembre de 1911. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1911

Desembre, 31. Escola vacant en Portell. Es publica a finals de gener.

ESCOLARES. El rectorado de esta Universidad ha remitido a la Dirección general de primera enseñanza la relación de escuelas vacantes en 31 de diciembre último, que corresponde anunciar por concurso de traslado:

Provincia de Castellón.- De niñas: Almenara, Benasal, Villafamés, Vistabella, Castellfort, Portell, Puebla de Arenoso, Alcalá de Chisvert, Morella, Useras, Albocácer y Benicarló (párvulos), con 1.100 (pesetas).

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLVII. Núm.16561. Pàg.2. Lunes  29 de Enero de 1912. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El Restaurador ho publica el 6 de febrer. (prensahistorica.mcu.es). El Magisterio Español, el dia 8. (prensahistorica.mcu.es). El Eco de Santiago ho fa el dia 9. (prensahistorica.mcu.es)


1912 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Alguacil: José Ferrer.>> (pàg.24)

I ens diu com va començar la indústria tèxtil de Portell:

<<A raíz de los "faixeros" [finals del segle XIX], nacieron los artesanos, y de los artesanos, la industria. Hacia 1912, Miguel Mestre, Miguel Antolí, José Camañes y Amador Marín fueron los primeros artesanos que, por su cuenta, fabricaban las fajas. Ya no había necesidad de ir a buscar trabajo a Morella (a la fábrica Giner). Portell se había convertido, aunque artesanalmente, en un pueblo industrial. Allá por el año 1932 comenzaron a ser fabricantes-artesanos Eustaquio Bono y Perfecto Segura. Todos los artesanos continuaron siendo "faixeros" hasta su jubilación. [...]>> (pàg.62)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1912

Gener, 3. Un portellà sembla ser que introduïa bitllets falsos al mercat. No diu el nom.

En Forcall ha sido detenido un monedero falso que es natural de Portell y vecino de La Mata. Es de esperar que con esta captura renacerá la tranquilidad de aquella comarca, muy alarmada por la circulación de billetes falsos de 50 pesetas.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año V. Núm.1029. Pàg.3. Miércoles 3 de Enero de 1912. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1912

Febrer, 10. Un portellà apareix en un diari com a model de "patriota". Uns anys més tard, en 1927, aquest Antonio Vinaixa morirà assassinat en Terrassa.

Dos rasgos de patriotismo se han registrado entre los reclutas que han ingresado en caja en la zona de Vinaroz:

Antonio Vinaixa Dalmau, natural de Portell, trabajaba en el extranjero y se puso en camino para incorporarse en filas a pesar de que sabía que le correspondía ir al África.

Sebastián Monzó Pitarch, natural de Cervera del Maestre, se encontraba trabajando en las obras del ferrocarril de Canfranch, sin dinero; presentóse al Gobierno militar de Jaca creyendo que se le concedería pase gratuito; como no fue así, vióse precisado a pedir dinero prestado, pudiéndose así presentarse en Vinaroz, sin más deseo que ser destinado a un Cuerpo donde pueda trabajar y ahorrar algo con que pagar la deuda contraída para ponerse en filas.

Estos dos hijos beneméritos hijos de la Patria juzgan lo que han realizado como la cosa más natural del mundo, pues dicen sencillamente que no han hecho más que cumplir con un deber sagrado y muy a gusto, porque deber es de todo hijo prestar a su madre todos los auxilios necesarios. La conducta de estos dos jóvenes yendo con gusto a Melilla, avergüenza a muchos 'patrioteros' y dice muy alto que nuestro pueblo es sano cuando tales hijos da, y cuán grande crimen de lesa patria cometen los que practican y toleran ciertas propagandas en los cuarteles y fuera de ellos.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año V. Núm.1060. Pàg.3. Sábado 10 de Febrero de 1912. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1912

Maig, 1. Apedreguen la casa del rector i tiren un petard a l'església. El capellà d'aquells anys era José Monserrat Monfort. Uns mesos més tard, tornarà a passar.

LA CASA DEL CURA APEDREADA. Comunican del pueblo de Portell que ha sido apedreada la casa del cura, D. José Montserrat. También estalló un petardo colocado junto al edificio, que ocasionó graves destrozos. El cura está ileso.

[La Correspondencia de España : diario universal de noticias. Año LXIII. Núm.19803. Pàg.7. Miércoles 1 de Mayo de 1912. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


Juliol, 23. La història del petard arriba el dia 24 a un diari d'Almeria, i sembla ser que confonen el nom del capellà amb el d'alguna altra notícia. Per altres notes de premsa anteriors sabem que, quan arriba la notícia a Almeria, la versió ha canviat considerablement.

CASTELLÓN. UN PETARDO. Castellón, 23.- En el pueblo de Portell ha estallado un petardo en el domicilio de un señor apellidado Barroso. No han ocurrido desgracias.

[La Independencia: diario de noticias. Año V. Núm.1400. Pàg.2. Miércoles 24 de Julio 1912. Almería.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


Las Provincias el dia 24 diu:

En el pueblo de Portell (Castellón) estalló un petardo en el domicilio del cura párroco, causando daños de consideración en el edificio. Ignorándose quienes sean los salvajes autores de esta hazaña. Briones.

[Las Provincias: diario de Valencia. Año XLVII. Núm.16737. Pàg.3. Miércoles 24 de Julio 1912. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 25, ho publica El Popular (prensahistorica.mcu.es) i La Información, d'Almeria (prensahistorica.mcu.es).


1912

Agost, 1. Els Alcaldes envien actes d'examens i memòries dels mestres.

Castellón. [...] Remiten actas de exámenes y memorias de los Maestros, los Alcaldes de Catí, Puebla Tornesa, Portell, Salsadella, Palanques, Zurita, Geldo, Oropesa, Villahermosa, Calig, Fuentes Ayodar, Chilches, Adzaneta, Lucena, Caudiel, Cabanes, Artana, Alfondeguilla, Pavía, La Llosa, Higueras, Vall de Usó, Costur, Borriol y de Canet de Roig.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLVI. Núm.3981. Pàg.12. Madrid, 1º de Agosto de 1912.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1912

Setembre, 7. Sobre una plaça de mestra.

ESCUELAS VACANTES. CONCURSO DE TRASLADO. (Véase en la pág. 336 de 'El Magisterio Español', correspondiente al 5 de septiembre, la Real orden y condiciones para solicitar estas vacantes). En cumlimiento de lo dispuesto en el artículo 18 y siguientes del Reglamento aprobado por Real decreto de 25 de agosto de 1911 y Real orden de esta fecha, se hace público por esta Dirección general que se hallan vacantes para su provisión por turno de traslado, las siguientes Escuchas nacionales de primera enseñanza y Auxiliarías de las mismas.

ESCUELAS DE NIÑAS. Rectorado de Valencia. Escuelas establecidas en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Una en cada uno de los pueblos siguientes: [...] Portell.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLVI. Núm.3998. Pàg.9. Madrid 7 de Septiembre de 1912.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Ho publica també La Bandera Profesional del dia 10. (prensahistorica.mcu.es). També Las Provincias del dia 13. (prensahistorica.mcu.es). La Orientación, també del 13. (prensahistorica.mcu.es). El Restaurador del 14. (prensahistorica.mcu.es). I el Defensor Escolar del 14. (prensahistorica.mcu.es)


1912

Novembre, 11. Sobre carters i peatons.

Creando una cartería en Cinctorres, con la retribución de cinco céntimos por carta entregada a domicilio.

Suprimiendo el peatón de Morella a Cinctorres y Portell, con la retribución de 600 pesetas anuales.

Creando un peatón de Morella a Cinctorres (15 kilómetros), con la retribución de 330 pesetas anuales.

Creando un peatón de Cinctorres a Portell (10 kilómetros), con la retribución anual de 330 pesetas.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXIII. Núm.19997. Pàg.4. Lunes, 11 de Noviembre de 1912. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1912

Desembre, 4. La plaça de mestra queda deserta. El Magisterio Español diu:

Por falta de aspirantes, no se adjudican las Escuelas de Ossa de Montiel, Bogarra, Riopar, Castellfort, Portell y Roche (La Unión).

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLVI. Núm.4036. Pàg.15. Madrid 5 de Diciembre de 1912.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia abans ja ho deia El Restaurador, però en lloc de posar Castellfort, posava Castellón. (prensahistorica.mcu.es)


1913 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Juez (de Paz): Manuel Agut.>> (pàg.24)

 

I ens dóna una dada sobre població:

 

<<En 1913 Portell tenía 1.120 habitantes que vivían amontonados por la escasez de viviendas, pero los medios económicos impedían la reforma. La primera casa que se construyó en este siglo fue el año 1926, cuyo dueño era Amador Marín, en la calle La Placeta, número 2. [...]>> (pàg.35)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1913

El geògraf de Vila-real SARTHOU CARRERES visita les nostres terres i ens dóna una sèrie de dades geogràfiques molt interesants que va publicar al seu llibre "Geografía general del Reino de Valencia", del qual hem fet una ampla transcripció perquè toca pràcticament tots els camps i ens mostra, així, la situació de la nostra Provincia a primers de segle. I, a més, com visita cadascún dels nostres pobles, sabem el que diu de Portell (si cliqueu ací trobareu un ampli resum del que diu de nosaltres i algunes coses interessants dels pobles veïns)

SARTHOU CARRERES, Carles. Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). 1989]


1913

Gener, 1. En la guia comercial de Castelló i província de 1913, diu de Portell:

<<LOS PUEBLOS: DISTANCIA DE LA CAPITAL. HABITANTES E ITINERARIO PARA EL VIAJE

PORTELL, a 78 kilómetros de distancia con 1.123 habitantes; viaje en f. c. a Vinaroz, auto y diligencia hasta Morella y el resto en caballería. [...]

Distrito de Morella: Alcalá de Chivert, Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Bojar, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, La Mata, Morella, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Puebla de Benifasar, Salsadella, San Mateo, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores, Zorita. [...]

División de Distritos para Diputados Provinciales.

Distrito de Albocácer-Morella: Albocácer, Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Benafigos, Benasal, Benlloch, Bojar, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Cinctorres, Corachar, Cuevas de Vinromá, Culla, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, La Mata, Morella, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Puebla de Benifasar, Sarratella, Sierra Engarcerán, Tirig, Todolella, Torre Embesora, Torre Endoménech, Vallibona, Villafranca del Cid, Villanueva de Alcolea, Villar de Canes, Villores, Zorita.>>

[Guía de Castellón y su provincia para 1913. Anuario de la Industria y del Comercio. Año III. Imprenta Joaquín Barberá. Castellón] arxiumunicipal.castello.es (pdf)


1913

Febrer, 9. Tiren un altre petard contra el "clero". Si en el mes de maig de l'any va ser a la casa del capellà ("Ca'l Retó" que diem ací), ara és a la porta de l'església. I portarà cua:

UN PETARDO. El gobernador de Castellón comunica en telegrama oficial que en el pueblo de Portell estalló un petardo en la puerta de la iglesia parroquial, arrancando parte de ella. No ocurrieron desgracias personales.

[El Debate. Época segunda. Año III. Núm.464. Pàg.3. Domingo 9 de Febrero de 1913. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


Aquell mateix dia 9 ho publica La Correspondencia de España, i ho diu de forma similar.

El gobernador de Castellón comunicó anoche al ministro de la Gobernación que en Portell estalló un petardo en la puerta de la iglesia parroquial, arrancando parte de la misma y piedra de la arcada.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXIV. Núm.20087. Pàg.6. Domingo 9 de Febrero de 1913. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 11 ho publiquen de nou (prensahistorica.mcu.es)


Aquell mateix dia, el Diario de Valencia publica:

EL SALVAJISMO EN ACCIÓN (Castellón, 9).- Comunican del pueblo de Portell que unos desconocidos colocaron un petardo en la puerta de la iglesia. La explosión produjo inmenso pánico en el vecindario. El petardo ha destruido la puerta y la arcada de piedra del templo. El pueblo está indignadísimo por la frecuencia con que vienen repitiéndose estos bárbaros atentados, pues hace unos meses fue colocado otro petardo en la puerta de la casa del cura, que afortunadamente no ocasionó daño alguno. Los salvajes autores no han sido hallados, cosa muy extraña tratándose de una población tan pequeña como Portell, en la que resulta poco menos que imposible dar un paso sin que se entere todo el vecindario. El pueblo está alarmadísimo y es hora ya de que las autoridades tomen cartas en el asunto y procuren hallar a los autores para que no se repitan estos hechos, que llenan de indignación y de luto a una población.

[Diario de Valencia.Año III. Núm.691. Pàg.3. Lunes 10 de Febrero de 1913. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 11 diversis periòdics es fan resssó d'aquests fets: El Heraldo de Zamora (prensahistorica.mcu.es); El Bien Público, publicat a Mahó, també ho publica però amb incorreccions (prensahistorica.mcu.es); El Templo, de Tortosa (prensahistorica.mcu.es); El Popular, que ho exagera una mica i diu que havia tombat l'arc de la porta (prensahistorica.mcu.es); La Cruz (prensahistorica.mcu.es). El 12 sortirà en el Diario de la Marina, que es refereix als petards com a "cartuchos" (prensahistorica.mcu.es)


El dia 10 apareix en El Restaurador, junt a una tragèdia en el mas de Torre Miró, de Morella.

En el pueblo de Portell (Castellón) estalló un petardo en la puerta de la iglesia, ocasionando varios desperfectos y sin causar daños personales. Se ignoran quienes sean los autores de este salvaje atentado.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VI. Núm.1360. Pàg.3. Lunes 10 de Febrero de 1913. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)]. El Diario de Tortosa, aquell dia publica més o menys el mateix (prensahistorica.mcu.es)


El dia 11 ho trobem també en El Castellano, de Burgos.

¿VOLVERÁ LA ÉPOCA DEL TERRORISMO? Castellón.- En la puerta de la iglesia del pueblo de Portell, unos "graciosos" colocaron un petardo. La explosión fue formidable, produciendo enorme pánico y daños materiales, puesto que fueron destruidas las puertas y arcadas del templo. Censúranse ácremente la frecuencia e impunidad con que se realizan estos actos salvajes en dicho pueblo.

[El Castellano: diario independiente. Año XIV. Núm.4073. Pàg.3. Martes 11 de Febrero de 1913. Burgos.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Febrer, 13. Detencions dels responsables dels petards:

LOS DEL PETARDO. CASTELLÓN (Jueves, tarde). En Portel [sic] han sido detenidos José Camañes y Miguel Monserrat, por suponerlos autores de la colocación de un petardo en la puerta de la iglesia hace unos días. El segundo es hermano del cura y tuvo que marchar del pueblo por falta de simpatía entre el vecindario.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXIV. Núm.20091. Pàg.7. Jueves 13 y Viernes 14 de Febrero de 1913. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es i prensahistorica.mcu.es). El 14 ho recull quasi textualment el Diario de Córdoba (prensahistorica.mcu.es)


El dia 13 la notícia sobre les detencions ja està per tot arreu:

DETENCIÓN. Comunican de Castellón que han sido detenidos en el pueblo de Portell los presuntos autores de la colocación del petardo que estalló en la puerta de una iglesia.

[La Atalaya: diario de la mañana. Año XXI. Núm.7724. Pàg.3. Viernes, 14 de Febrero de 1913. Santander.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També d'aquell dia en La Independencia d'Almeria (prensahistorica.mcu.es) i El Tiempo de Tortosa (prensahistorica.mcu.es)


El dia 14 continua publicant-se:

CASTELLÓN. AUTORES DE UN PETARDO. La guardia civil ha detenido en Portell, pueblo perteneciente al partido de Morella, a los autores de la colocación de un petardo en la iglesia. Uno de ellos es hermano del cura de Monserrat [aquest és el cognom i no el poble, compte!].

[El Tiempo: diario independiente. Año VI. Núm.1422. Pàg.2. Viernes, 14 de Febrero de 1913. Murcia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


El dia 14 El Cantábrico ja ens dóna una pista sobre les causes:

DE UN ATENTADO. Dicen de Castellón que en Portell han sido detenidos los autores de la colocación de un petardo en la iglesia. Uno de ellos es hermano del cura de Monferrat [compte! és Monserrat de cognom, no un poble]. Las causas que motivaron el atentado son resentimientos con las autoridades de Portell.

[El Cantábrico: diario de la mañana. Año XIX. Núm.7217. Pàg.3. Viernes 14 de Febrero de 1913. Santander.] (hemeroteca:  prensahistorica.mcu.es).


El dia 15 trobem els segons cognoms dels sospitosos:

Los individuos detenidos por la Guardia civil como presuntos autores de la colocación de un explosivo en la parroquial iglesia de Portell se llaman José Camañes Marín y Miguel Monserrat Monfort.

[El Tiempo: órgano del partido conservador de los distritos de Tortosa y Roquetas. Año VII. Núm.969. Pàg.1. Sábado 15 de Febrero de 1913. Tortosa.] (hemeroteca:  prensahistorica.mcu.es).


1913 Abril, 1. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Francisca Sorli Tejada. 1 de abril de 1913.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1913

Abril, 8. Sobre la mestra de Portell.

Castellón.- Han solicitado figurar en la lista de aspirantes a interinidades dentro del plazo legal los siguientes Maestros y Maestras: Doña Isabel Antonino, de Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4089. Pàg.16. Madrid, 8 de Abril de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Abril, 17. Sobre les escoles i la mestra, que renuncia.

Se han recibido las Memorias de adultos de las Escuelas de Villarreal, Nules, Jérica, Portell, Soneja, Vallibona, Catí, Chóvar, Chilches y Vigueroles [Nogueroles?].

La Maestra interina de Portell, doña Isabel Antonino Ovenga, ha presentado la renuncia de su cargo.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4093. Pàg.12. Madrid, 17 de Abril de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Abril, 24. La mestra que devia tenir la plaça de Portell, la canvia per la d'una pedania de València, les Cases de Bàrcena.

RELACIÓN DE ALTERACIONES. MAESTRAS. Categoría novena, correspondiente al sueldo de 1.100 pesetas. 2.621-2.672, María Lloréns Castel, de Portell a Casas de Bárcena.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4096. Pàg.9. Madrid, 24 de Abril de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Abril, 24. Sobre el projecte d'una línia de ferrocarril que havia de creuar la comarca des de Sorita fins a Vallivana.

FERROCARRILES SECUNDARIOS. ALCAÑIZ-VINAROZ. El corresponsal en Morella de nuestro estimado colega de Castellón 'La Provincia', le dice lo siguiente:

El lunes 14 de los corrientes, llegaron a esta población los señores ingenieros encargados de las variantes que ha de sufrir el trazado inicial de estas dos grandes obras de tan vital interés para esta región, tan desamparada de comunicaciones. Hemos tenido el gusto de celebrar una interesante conferencia con los citados Sres. D. Luis y D. Facundo Riera, hijos del autor del proyecto y Gerente de la casa constructora D. Emilio Riera y Santamaría y, con la amabilidad en ellos peculiar, nos han informado de los planes que abrigan los señores concesionarios de estos ferrocarriles, D. Ignacio Coll y Portabella y D. Julio Bielsa y Parna, los cuales ya tienen hecho el traspaso del proyecto y concesión de los referidos ferro-carriles, a una casa constructora, esperando solamente la entrega definitiva del proyecto con las variantes referidas para llegar a fines del presente año a la subasta para la construcción.

El ferro-carril Alcañiz-Vinaroz, incluído en el plan se secundarios y del que es autor el ilustrado ingeniero D. Emilio Riera, sigue la cuenca del Guadalupe [Guadalope] para pasar por las poblaciones de Calanda, Mas de las Matas y Aguaviva, todas ellas de la provincia de Teruel; al llegar a esta última, abandona el citado río Guadalupe [Guadalope] para seguir el río Bergantes, tocando a las de Zurita, Portell [serà Ortells] y Forcall antes de llegar a Morella, y a continuación los de La Torreta del Marqués (apartadero), Calabazeros [?] (apartadero), Vallibona [serà Vallivana], Tírig, Chert, La Jana, Traiguera, San Jorge y Vinaroz.

Una comisión compuesta del Sr. Alcalde-presidente, en unión de varios señores concejales, acompañó a los señores Riera para la elección del emplazamiento de la estación de Morella, quedando todos conformes en que dicho edificio fuese proyectado en terrenos de Santa Lucía. Con este motivo, el Sr. Alcalde y concejales tuvieron frases de profundo agradecimiento para los Sres. de Riera, que de manera tan solícita y desinteresada han sabido hermanar los intereses que representan con los de la población de Morella, la cual tiene que mostrarse siempre agradecida a dichos señores.

Por nuestra parte, nada tenemos que añadir, sino nuestro más profundo agradecimiento a la mencionados señores, muy particularmente a D. Luis Riera, alma y vida del emplazamiento en esta ciudad. De desear es que muy en breve se realicen estos proyectos, tan beneficiosos para esta región y, muy especialmente, para esta ciudad, que a primeros del entrante año volverá a resucitar del letargo en que se halla sumida.

[El Mercantil: Periódico independiente de toda política y empresa. Defensor de los intereses de la provincia y en especial Órgano de la "Asociación provincial de Ganaderos". Año XI. Núm.2308. Pàg.1. Jueves 24 de Abril de 1913. Teruel.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Maig, 8. Sobre la mestra interina de Portell, que té dret a quedar-se la plaça en propietat.

Castellón.- Se han remitido a la Dirección general y los siguientes expedientes de Maestros y Maestras interinos que tienen derecho a la propiedad. Maestras: Doña Isabel Antonino Orenga, de Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4102. Pàg.16. Madrid, 8 de Mayo de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Maig, 15. Nomenaments de carters i peatons:

CARTEROS Y PEATONES. Por la Dirección general se han hecho, con carácter provisional, los siguientes nombramientos:

Peatones: D. Benjamín Sorribes, de Cinctorres a Portell (Castellón), con 230 pesetas.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXIV. Núm.20182 i 20183. Pàg.1 i 4. Jueves 15 / Viernes 16 de Mayo de 1913. Madrid.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es i prensahistorica.mcu.es). També en El Restaurador del dia 19: prensahistorica.mcu.es


1913

Juliol, 4. Plaça vacant de l'escola de xiquetes.

VACANTES SIN ADJUDICAR. MAESTRAS. Castellón: Benasal, Vistabella, Castellfort, Portell, Puebla de Arenoso, Morella, Useras.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4127. Pàg.14. Madrid, 4 de Julio de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També al Boletín Oficial de Zaragoza del dia 9. (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913

Juliol, 26. Unes persones sospitoses passen per la comara. Se sospita que volien raptar xiquetes.

CASTELLFORT. ¿SECUESTRADORES? - El día 20 del actual se presentaron en una masía del término de este pueblo unos hombres, intimando a una pastorcita de 11 años. La niña, aprovechando una ocasión de descuido echó a correr, asustada, en dirección a la masía, gritando para que se enterasen del peligro que corría. Una vez repuesta de su espanto, declaró la pobrecita que dos hombres, aunque uno vestido de mujer, le enseñaron lindas muñecas, luego un bolsillo con mucho dinero, prometiéndole regalárselo con tal de que se fuese con ellos. El hecho se propagó por la población, cundiendo la indignación entre el vecindario, pues el caso parecía análogo a otro ocurrido en el pueblo de Portell hace unos quince días. Ayer repitióse el hecho con una joven de 16 años, a dos kilómetros del pueblo. Estaba dicha joven en una finca de su propiedad recogiendo legumbres, cuando notó en un montículo cercano a cierto hombre mirando con un anteojo en dirección a ella. A los breves instantes, dicho hombre, bajando por las sinuosidades del monte había logrado no ser visto, aparecía ante la joven, y después de breve saludo, comenzó el ofrecimiento de grandes cantidades a la joven para que le siguiera. Como el sospechoso avanzaba hacia ella, ésta echose de una roca de unos tres metros de altura, corriendo después aterrorizada hacia el pueblo, dejándose legumbres y caballería en el monte. Apenas llegó al pueblo y relató el suceso, salieron en persecución de los maleantes los guardas rurales del puesto, permaneciendo toda la noche en el campo, resultando infructuosas cuantas pesquisas practicaron. La guardia civil de los pueblos cercanos ha salido en busca de tales sujetos. La población está alarmadísima por lo ocurrido y créese que se trata de secuestradores de oficio.

[Diario de Valencia. Año III. Núm.855. Pàg.3. Sábado 26 Julio 1913. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Altres diaris  es fan ressó d'aquesta notícia: La Correspondencia de España del mateix dia (prensahistorica.mcu.es), El Cantábrico del 27 (prensahistorica.mcu.es)i La Correspondencia de España, també del 27. (prensahistorica.mcu.es)


1913

Agost, 18. Robatori a un faixero. La Parada de Aragón de Segorbe, per un altra notícia que trobem a l'hemeroteca, estava en el carrer Sagunto, nº 13.

FAJERO ROBADO. Segorbe.- En una posada de Segorbe, llamada Parador de Aragón, ha sido robado el vendedor de fajas ambulante Domingo Rambla García, de Portell. El dinero que le fue robado ascendía a 45 pesetas. Ignórase quién sea el autor.

[El Pueblo: diario republicano de Valencia. Año XX. Núm.7805. Pàg.3. Lunes 18 de Agosto de 1913. València.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


Del dia següent tenim una altra versió, i ara diu que va ser en el parador de l'estació. Probablement devia ser el mateix lloc.

ROBO.- A un vendedor de fajas de Portell, llamado Domingo Rambla García, le fue robada su faja con 45 pesetas, mientras dormía la siesta en el parador de la estación del Central de Aragón. Ignórase quién pueda ser el autor.

[Diario de Valencia. Año III. Núm.879. Pàg.3. Martes 19 de Agosto de 1913. València.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1913 Setembre, 12. La revista Vallivana, en un especial del riu Bergantes, ens dóna informació sobre diveres eixides de mare del riu.

EL RÍO BERGANTES. [...] El 12 de septiembre de 1913 el barranco del Tin, que vierte sus aguas en el Bergantes por el Hostal-Nou salió de tal manera que solo faltaron 30 centímetros para tapar el ojo del puente del mismo nombre. (pàg.137)

[Vallivana. Revista quincenal de las Fiestas Sexenales de Morella. Núm.9. Morella, 1 de Diciembre de 1945.] repositori.uji.es


1913

Octubre, 14. Sobre la qualitat de les escoles.

Castellón.- En cumplimiento a lo que dispone la base 8ª de la Real orden de 29 de junio último, por el Jefe de la Sección administrativa de Primera enseñanza de esta provincia, se publica una relación de los pueblos cuya aprobación no informará favorablemente, si no incluyen en sus presupuestos cantidades para reformas en los locales Escuelas y proporcionar casa-habitación capaz y decente a los Maestros o satisfacerles en su defecto el importe de alquileres. Estos pueblos son los siguientes: Portell... [i molts més que hem retallat per no fer-ho tan extens]

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVII. Núm.4174. Pàg.16. Madrid, 14 de Octubre de 1913.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1913

Desembre, 13. No sabem si serà el nostre Portell o el de Lleida perquè a la mateixa pàgina es parla de  pobles lleidatans, com Juneda, però també dels Ports, com Herbers i Vallibona.

Hace días, se corrieron en el pueblo de Portell varias vaquillas, contraviniendo las órdenes del Sr. Gobernador, por lo que se ha impuesto una multa de 75 pesetas a cada uno de los infractores.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VI. Núm.1610. Pàg.3. Sábado 3 de Diciembre de 1913. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


 1914

Gener, 1. Llegim en un anuari comercial de la Comunitat Valenciana:

<<Portell.- Villa de 1.067 hab. de h. [hecho] y 1.234 de d. [derecho], a 20 km. de la cabeza de partido y 96 de la cap.; la estación más próxima, Alcalá de Chisbert, a 64 km. (N.) [ferrocarril del Norte]; fiestas, del 23 al 28 de Septiembre. Producción, trigo y patatas.>> (pàg.87)

[BATLLES, Federico: Anuario "Batlles". Valencia, Alicante y Castellón. Año I. 1914-1915.] hemerotecadigital.bne.es


1914

Febrer, 6. Nova mestra interina. Podria ser la que Luisa posa com Josefa Age Aguilar.

Por el rectorado han sido nombrados maestros interinos de Portell, doña Josefa Gea Veleo.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias: eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVII. Núm.15914. Pàg.2. Viernes 6 Febrero 1913. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1914

Febrer, 23. La Secretaria de Portell està vacant perquè s'ho deixa l'anterior secretari que, segons el cens electoral, portava nou anys en el càrrec Antonio Barreda Domingo.

La secretaría del Ayuntamiento de Portell se halla vacante por dimisión del que la desempeñaba. Su dotación consiste en 730 pesetas, pagadas del presupuesto municipal por trimestres vencidos.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1610. Pàg.2. Lunes 23 de Febero de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1914

Març, 4. La plaça de mestra interina de l'escola continua vacant perquè la mestra no s'hi presenta. Imaginem que es tracta de Josefa Gea que havia sigut nomenada un mes abans.

Al rectorado se le participa el haber quedado vacante la escuela de niñas de Portell, por no haberse presentado a tomar posesión la maestra nombrada recientemente.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1672. Pàg.2. Miércoles 4 de Marzo de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1914

Març, 6. Nova mestra interina per al poble.

Por el rectorado han sido nombrados maestros interinos: de Portell, a doña Luciana Ferrer.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVII. Núm.15938. Pàg.2. Viernes 6 Marzo 1914. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Las Provincias del dia 7 també ho publica (prensahistorica.mcu.es). El Magisterio Español ho treu el 14, en dues pàgines diferents, 14 i 15, però tampoc ens diu el segon cognom (prensahistorica.mcu.es). Encara el dia 1 d'abril, en el Diario de la Marina (prensahistorica.mcu.es)


1914

Març, 17. Requeriment per a la mestra del poble. Imaginem que encara no havia tingut temps de posar-se al dia; si és que havia arribat!

Por la Ispección se recomienda a los Maestros que a continuación relatamos, la presentación, por duplicado, de los Estados de Estadística, teniendo un improrrogable plazo de ocho días para ello. He aquí los que no han atendido este servicio:

Las Maestras de Cinctorres, Portell, Puebla de Benifasar, dos de Villafranca, Villores [...]

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVIII. Núm.4341. Pàg.14. Madrid 17 de Marzo de 1914.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1914

Maig, 18. Visita del bisbe. Des de 1894 ho era Pere Rocamora i Garcia.

EL PRELADO EN MORELLA (de nuestro corresponsal).- En Chiva fue recibido nuestro Prelado por las autoridades y pueblo con muestras inequívocas de veneración y respeto. Practicó la Visita y administró la confirmación. Después de comer en casa de su digno Párroco, fue obsequiado con una rondalla que a par de su popular música dirigía alusivos cantares al Prelado, que quedó complacido en extremo de los obsequios y recibimiento del religioso pueblo de Chiva.

Ayer, el Rvmo. Prelado, a las siete y media dijo Misa de Comunión general y la administró en la Arciprestal a gran número de fieles, que no bajaron de 600. Morella dio en esto una nota brillante de su tradicional catolicismo. Después asistió a la Conventual con manteleta y a la Procesión del Santísimo por ser domingo de Minerva, y acto seguido, administró la confirmación a unos 700 niños y niñas, durando el acto desde las dieza a las doce. Por la tarde fue obsequiado con velada íntima por los alumnos del Colegio de PP. Escolapios y por éstos con "lunch" espléndido.

Hoy, a las nueve, ha salido para practicar la Santa Visita en las Parroquias de Forcall, Cinctorres, Portell y La Mata.

Sobre aquest diumenge de Minerva que cita el diari, trobem que té relació amb el Corpus: liturgia.mforos.com

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1729. Pàg.3. Lunes 18 de Mayo de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1914

Maig, 27. En relació a la visita del bisbe del dia 18, sabem per un diari del dia 27 que hi va haver un accident.

Desde Iglesuela se dirigía montada en una caballería la vecina Antonia Almela al pueblo de Portell, llevando dos criaturas, un niño y una niña, para que los confirmara nuestro Prelado, y al llegar al punto denominado "Llanos", cayó la caballería, resultando el niño, de veintidós meses, muerto, con erosiones la hermanita y con la fractura del brazo izquierdo, la madre.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1735. Pàg.3. Miércoles 27 de Mayo de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


El mateix dia ho publica també La Correspondencia de España, i allà podem llegir bé el cognom d'Antonia, que era Almela (el més probable que fos Amela; en un cens de 1906 d'aquest poble no trobem cap Ametla però sí un Amela); això sí, en comptes d'Iglesuela li foten Folemela.

VALENCIA. TERRIBLE DESGRACIA. CASTELLÓN (Martes, noche). Desde el pueblo de Folemela [Iglesuela], la vecina Antonia Almela se dirigía montada en una caballería, a Portell, llevando dos criaturas, niño y niña, para que las confirmara el obispo de Tortosa, que allí se encuentra de visita pastoral. Al llegar al punto denominado Los Llanos, tuvo la desgracia de caer de la caballería. A consecuencia del golpe, el niño que tenía veintidós meses, quedó muerto. Su hermanita sufrió diferentes lesiones. Su madre resultó con el brazo izquierdo fracturado.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXV. Núm.20559. Pàg.3. Miércoles 27 de Mayo de 1914. Madrid.] (hemeroteca: (prensahistorica.mcu.es). El dia 29 ho recull el Diario de Reus; el nom de la dona és el mateix i el poble, "Iglezuela". (prensahistorica.mcu.es).


1914 Juny, 14. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Josefa Age Aguilar. 6 de junio de 1914.>> (pàg.105)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1914

Juny, 16. Resultats de les eleccions de Diputat.

En el distrito de Morella, contra lo que se decía en las primeras noticias que recibimos, ha resultado triunfante D. Luís Esteban, liberal, contra don José M. Azcárraga, conservador. A continuación publicamos el resultado de todos los pueblos, excepto Palanques que, por tener censo insignificante, no puede impedir el triunfo del Sr. Esteban. Las primeras cifras corresponden al candidato triunfante y las segundas al derrotado: Portell, 105 y 96. [...]

El total de votos, descontando los de Palanques, es 4.470 y 3.672, resultando una mayoría de 798 en favor del señor Esteban.

Es tracta de Luis Esteban y Fernández del Pozo, membre del Partit Liberal, elegit diputat pel districte de Morella a les eleccions generals espanyoles de 1914 i 1916. (ca.wikipedia.org)

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1749. Pàg.2. Martes 16 de Junio de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1914

Juliol, 14. En el periòdic d'aquell dia apareix la plaça de mestra titular de Portell com a vacant.

Relación de Escuelas vacantes que  se han de proveer mediante el concurso general de traslado, correspondiente a 1º de enero de 1914.

PARA MAESTRAS. Castellón de la Plana: Castellón, Alcalá de Chisbert, dos plazas; Alcudia de Veo, Ares del Maestre, Benasal, Borrriol, Burriana, Castellfort, Cervera, Cuevas de Vinromá, Ludiente, Nules, Portell, Teresa, Traiguera, Villahermosa, Vistabella.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLVIII. Núm.4492. Pàg.8. Madrid 14 de Julio de 1914.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Ho publiquen també altres diaris: La Orientación, del mateix dia (prensahistorica.mcu.es), La Bandera Profesional, del 20 (prensahistorica.mcu.es), El Magisterio Gerundense, del 22 (prensahistorica.mcu.es) o El Correo de la Mañana, del 24 (prensahistorica.mcu.es)


1914

Juliol, 18. En la web del Col·lectiu Avinsolana, de Vallibona, trobem informacions sobre portell. Concretament el que diu un periòdic de la època anomenat "El Tradicionalista". En aquell número, el 186, diu:

<<Nos comunican de Villafamés, Portell, Vallibona, Morella, Alcalá y muchísimos pueblos más, siguen fastidiando los carteros no entregando EL  TRADICIONALISTA a la mayoría de nuestros suscriptores. Cada día nos vamos convenciendo más de lo que es esa gente que conscientemente entorpece la marcha de la adminstración.>>

avinsilona.iespana.es


1914

Agost, 17. S'obre plaça per a capellà.

Nuestro amantísimo Prelado convoca concurso general para la provisión de los siguientes curatos: de "término", San Mateo, Albocácer, Purísima Sangre de Castellón, y Santiago de esta ciudad; de "ascenso", Almazora, Alcalá, Batea, Amposta, Ares del Maestre, Cretas García y Roquetas; de "entrada", Benicásim, Castellfort, Colldejou, Chilches, La Figuera, la Galera, Lledó, Mora la Nueva, Portell, Tivenys y Villores. El plazo para ser admitidos fine el 25 de Septiembre. Los ejercicios se celebrarán los días 29 y 30 de Septiembre y 1º de Octubre.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VII. Núm.1798. Pàg.3. Lunes 17 de Agosto de 1914. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El Tiempo del dia 20 també ho publica. (prensahistorica.mcu.es)


La Correspondencia de Valencia ho publica el dia 20 amb una mica més de detall:

El señor Obispo de Tortosa ha convocado a concursoconcurso general para la provisión de los siguientes curatos, vacantes de aquella diócesis. De "término", con el haber de 1.750 pesetas anuales, San Mateo. De "término", con 1.500, Nuestra Señora de la Asunción, de Albocácer; Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, de Castellón; y el Apóstol Santiago, de Tortosa. De "ascenso", con 1.375 pesetas, Nacimiento de Nuestra Señora de Almazora; San Juan, de Alcalá de Chivert; y los de Batea y Amposta. De "entrada", con 1.125 pesetas, Nuestra Señora de la Asunción, de Ares del Maestre; y los de Cretas, García y Roquetas. De "entrada", con 850 pesetas, Santo Tomás de Villanueva, de Benicásim; Nuestra Señora de la Asunción, de Castellfort; Santos Juanes, de Villores; Nuestra Señora de la Asunción, de Portell; y los de Colldejou, La Figuera, la Galera, Lledó, Mora la Nueva y Tivenys. Los sacerdotes que deseen tomar parte en las oposiciones, podrán presentar sus documentos hasta el 25 de septiembre próximo, y los ejercicios se celebrarán en los días 29 y 30 de setiembre y 1º de octubre.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVII. Núm.16075. Pàg.2. Jueves 20 Agosto 1914. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Las Provincias ho publicael dia 21. (prensahistorica.mcu.es)


1915-18

Primera Guerra Mundial (28 de juliol de 1914 - 11 de novembre de 1918). La política exterior cada vegada més agressiva d'Àustria-Hongria, Rússia i especialment Alemanya van originar el conflicte. Dels 32 països bel·ligerants, els principals involucrats van ser, d'una banda, els anomenats "aliats" (França, l'imperi britànic, Sèrbia, l'imperi rus, els Estats Units i el Regne d'Itàlia), i de l'altra les "potències centrals" (l'imperi alemany, l'imperi Austrohongarès, l'imperi turc i Bulgària).

Com a resultat de la guerra, els imperis austrohungarès, l'alemany, l'otomà i el rus, van deixar d'existir; i van aparèixer els nous estats de Txecoslovàquia, Iugoslàvia, Hongria, Estònia, Letònia, Lituània, Finlàndia i Polònia. Alemanya, a més, va perdre les colònies d'ultramar.

ca.wikipedia.org


1915

Encara que la Primera Guerra Mundial (1914-1918) no ens va afectar d'una manera directa, resulta interessant aquest mapa alemany on estan destacades les zones de navegació segures i perilloses.

<<La libertad de los mares fue un tema muy polémico durante la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, que gozaba de superioridad marítima sobre Alemania, utilizó su Armada para bloquear el envío de mercancías militares e industriales a Alemania, incluso a través de los puertos en Dinamarca, Suecia, Países Bajos y otros países neutrales a través de los cuales se podrían llevar las cargas a Alemania. Alemania protestó el bloqueo británico y trató de posicionarse como defensor de la libertad de los mares, en parte para ganarse el favor de los Estados Unidos y otros países neutrales, que se oponían rotundamente a las acciones británicas contra sus barcos. Sin embargo, los alemanes también tomaron represalias y declararon el 4 de febrero de 1915 que, desde el 18 de ese mes, tratarán toda la región circundante de las islas británicas como zona de guerra y "procurarían destruir todo buque mercante enemigo que se encontrara en esa área". Esa orden poso en gran peligro a los ciudadanos de países neutrales que viajaban en buques registrados en países aliados. [...] Este mapa, recortado de un periódico estadounidense o británico no identificado de 1915, refuta con sarcasmo las afirmaciones alemanas acerca de su compromiso con la libertad de los mares. [...]>>

Baix del mapa llegim: <<[...] On the east coast of Spain a safety zone is proclaimed -presumably to facilitate the use of the Spanish coast as a submarine base, which it has been for many months. This also facilitates traffic to Spain in the same way as for Greece. The proclaimed area shuts out shipping to France and Italy. Facts to como willl probably soon show just how far Germany can mantain her pompous threat.>>

[A German Illustration of "Freedom of the Seas" in War Time. 1915.] wdl.org


1915 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Alcalde: José María Camañes.>> (pàg.22)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1915 Març, 6. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Rosario Cardell García. 6 de marzo de 1915.>> (pàg.106)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1915

Març, 17. Ascens del mestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. Relación de los Maestros que ascienden, por Real decreto de 19 de febrero.

A 1.375 pesetas. 76. Joaquín Moliner, Portell, Castellón.

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4596. Pàg.15. Madrid 17 de Marzo de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 30 de març ho tornen a publicar. (prensahistorica.mcu.es)


El 21 d'abril trobem aquest mestre al Magisterio Gerundense, que va publicant els llistats per fascicles i no hem trobat encara què vol dir la capçalera de les columnes:

2106  149  Joaquín Moliner.  34 2 22  Portell. Castellón

[El Magisterio Gerundense: Órgano de los maestros públicos de la provincia. Año IX. Núm.334. Pàg.7. 21 de Abril de 1915. Gerona] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Març, 29. Nou capellà.

PROVISIÓN DE CURATOS (Castellón, 27). En virtud del último concurso a Curatos verificado en la diócesis de Tortosa, han sido designados para ocupar la vacante de Villarreal D. Miguel Pedrós, que posee la de la Preciosísima Sangre*, de la capital, que cubrirá el actual Cura de Peñíscola D. Rafael Ortega; la de Alcalá de Chivert, su Ecónomo D. Enriquen Arasa; la de Albocácer, D. Leandro Colom; la de San Mateo, D. Miguel Betí; la de Almazora, D. José Pascual Cabedo; la de Ares del Maestre, D. Ángel Sales; la de Vall de Uxó, D. Francisco Javier Ballesteros; todas éstas, parroquias del término. Para los Curatos de entrada han sido destinados D. Miguel Albalat, al de Benicásim; D. Juan Antonio Doménech, al de Castellfort; D. José Pitarch, al de Chilches; y D. Ramón Queralt, al de Portell. A todos, nuestra más cumplida enhorabuena, y hacemos votos para que su labor al frente de sus feligresías sea fructífera para la gloria de Dios y salvación de las almas.

*La Iglesia de la Santísima Sangre és l'església de la Sang, situada en ple centre de Castelló. El nostre Pare Roberto signava com C.PP.S (misionero de la Preciosísima Sangre).

[Diario de Valencia. Año V. Núm.1463. Pàg.5. Lunes 29 Marzo 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Maig, 5. Nomenament de mestra interina. Podria ser la Rosario Cardell García que cita Luisa en el seu llibre.

Han sido nombrados maestros interinos: de La Llosa, don Ramón Ramía; de Alatoz [Albacete], don Antonio Requena; y de Portell, doña Rosario Clausell.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVIII. Núm.16332. Pàg.2. Jueves 6 Mayo 1915. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 7, ho publiquen dos periòdics més de València: Diario de Valencia (prensahistorica.mcu.es) i Las Provincias (prensahistorica.mcu.es)


1915

Maig, 11. Continuem trobant el nom de la mestra Antonino associada a Portell, encara que exerceix en altres pobles.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. Dirección general de Primera enseñanza. Relación de Maestras interinas a quienes, de conformidad con el Real decreto de 25 de agosto de 1911 y Real orden de 2 de marzo del año actual, les corresponde, por sus años de servicios, ir proveyendo plazas en propiedad con el sueldo de 625 pesetas anuales.

606  Isabel Antonio Orenga  ...  ...  ...  E  2  3  19  Portell, Castellón

[El Magisterio Español: Revista General de la Enseñanza. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4619. Pàg.6. Madrid 13 de Mayo de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Maig, 25. Sobre la renúncia del mestre interí. Devia ser el primer en jubilar-se Joaquín Moliner Tena però no sabem el nom.

Por renuncia hecha por el Maestro que en concepto de interino la desempeñaba, ha sido declarada vacante la Escuela de niños de Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4677. Pàg.7. Madrid 25 de Septiembre de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915 Juny, 26. La revista Vallivana, en un especial del riu Bergantes, ens dóna informació sobre diveres eixides de mare del riu.

EL RÍO BERGANTES. [...] El 26 de Junio de 1915 desbordáronse todos los ríos y barrancos y repitióse el 25 de Agosto de 1917. (pàg.137)

[Vallivana. Revista quincenal de las Fiestas Sexenales de Morella. Núm.9. Morella, 1 de Diciembre de 1945.] repositori.uji.es


1915

Agost, 5. Jubilació del mestre de Portell. Segons el cens electoral, tenia 62 anys.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. PRIMERA ENSEÑANZA. Han sido jubilados por exceder de la edad reglamentaria los maestros de Portell (Castellón), D. Joaquín Moliner. [...]

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXVI. Núm.20994. Pàg.5. Jueves 5 de Agosto de 1915. Madrid] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia 6 ho tornen a publicar. (prensahistorica.mcu.es)


El dia 6 també ho diu un diari de València, ara sí, amb els dos cognoms:

Han sido jubilados por edad los maestros de Portell y Callosa de Segura, don Joaquín Moliner Tena y don José Arquimbau.

[La Correspondencia de Valencia: eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVIII. Núm.16424. Pàg.2. Viernes 6 de Agosto de 1915. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en El Pueblo del dia 7 (prensahistorica.mcu.es); en Las Provincias del mateix dia (prensahistorica.mcu.es); en El Popular del dia 9 (prensahistorica.mcu.es); i en El Magisterio Español del dia 10. (prensahistorica.mcu.es).


1915

Agost, 27. S'obre plaça de "peatón", una mena de carter.

Relación de vacantes del mes de Agosto.- Peatón de Cinctorres a Portell (Castellón), con 330 pesetas.

[El Popular: diario republicano. Año VI. Núm.1806. Pàg.1. Viernes 27 de Agosto de 1915. Almería] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Setembre, 13. S'obre plaça de metge.

VACANTES.- Médico titular y capitular de Portell (Castellón). Dotación anual 1.000 pesetas y por el concepto de igualas, 2.000, satisfechas ambas cantidades por trimestres vencidos, la primera por el Ayuntamiento y de los fondos del presupuesto municipal y la segunda por la Junta facultativa que responderá a su pago y con la que se celebrará el correspondiente contrato.

[El Eco de Santiago: diario independiente. Año XX. Núm.6985. Pàg.1. Lunes 13 de Septiembre de 1915. Santiago de Compostela.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Setembre, 16. Accident en Portell. Als censos electorals que hem pogut consultar trobem un José Altaba Ibáñez que, justament, en 1915 tenia 70 anys i ja no torna a aparéixer. Vivia en el Cuartel del S. O., 1, és a dir, en un mas.

LEVANTE. CASTELLÓN. MUERTO POR UNA CABALLERÍA.- El vecino de Portell, José Alcalá Ibáñez, de setenta años, se cayó de la caballería que montaba, quedando enganchado por el ronzal. La bestia se espantó, emprendiendo veloz carrera y llevando arrastrando a José, que sufrió heridas tan graves que le produjeron la muerte.

[El Diario Palentino: defensor de los intereses de la capital y la provincia. El más antiguo y de mayor circulación. Año XXXIII. Núm.9746. Pàg.2. Jueves 16 de Septiembre de 1915. Palencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Setembre, 22. Nova mestra interina.

Han sido nombrados maestros interinos: de Portell, doña Teresa Pastor.

[La Correspondencia de Valencia: eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVIII. Núm.16471. Pàg.2. Miércoles 22 de Septiembre de 1915. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en El Pueblo del dia 23 (prensahistorica.mcu.es); en Las Provincias del mateix dia (prensahistorica.mcu.es)


El 9 d'octubre, segons El Magisterio Español, ho comuniquen a l'alcalde del poble.

Castellón.- Al Alcalde de Portell se le comunica el nombramiento de Maestra interina de aquella Escuela, extendido a favor de doña Teresa Pastor.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4683. Pàg.11. Madrid 9 de Octubre de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


El 19 d'octubre, l'alcalde respon.

El Alcalde de Portell comunica a la Sección la toma de posesión de la Maestra interina doña Teresa Pastor, efectuada el día 29 del pasado mes de septiembre, y el cese en el mismo cargo de doña Rosario Clausell en 14 del mismo mes.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4687. Pàg.13. Madrid 19 de Octubre de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Setembre, 28. Al Toll Negre hi ha una capelleta amb una placa que diu, literalment:

<<Dia 28 de Septiembre de 1915. fAlleció INOCENCIA PORCAR TENA DE MUERTE HOrrOROSA EDAD 13 ANOS HIJA DE BAUTISTA (.P) Y DE YRENA. T R.I.P. (....)>>

Ens ho conta Eixarch, d’aquesta manera:

<<Por lo que podemos constatar, causó un gran impacto en nuestro pueblo [La Mata] y toda la comarca. Un pastor de Mirambell, que seguramente presentaba sus servicios en la masía de les 'Clapisses', quiso abusar de una niña de 13 años, hija de la masía, llamada Inocencia Porcar Tena, la que, al parecer se resistía, y le clavó cuatro cuchilladas que le dieron la muerte. En el lugar del suceso se levantó un ‘peiró’ o capillita con una inscripción que todavía recuerda el triste suceso. El homicida, desesperado, se arrojó al ‘Toll Negre’, donde pereció ahogado.>>

[EIXARCH FRASNO, José. La Mata (Els Ports de Morella). p. 284. Sant Carles de la Ràpita, Jordi Dassoy, impressor. 1988, basat en el “Curioso cuaderno para memorias. A. 1872-1916”, de Francisco Guimerá Pauls, barbero de profesión. Manuscrito que guardo {Eixarch} en depósito y que registra, día a día, los principales acontecimientos ocurridos en Forcall, comarca y España. Casi medio siglo de historia local]


I afegeix, Eixarch el que diu un barber de Forcall, Francisco Guimerá Pauls, el “tio muerte”, que ho deixa escrit en les seves memòries manuscrites (“Curioso cuaderno para memorias, 1872-1916”) :

<<En este señal digo que el dia veintisiete de septiembre ocurrió una grande desgracia en el término de La Mata, en la masía de les Clapises. Pues la tal fue un pastor, hijo de Mirambel,... mató a una moza de catorce años llamada I(nocencia) con cuatro cuchilladas; y la última le dejó el cuchillo dentro del cuerpo; a lo que daba orror el mirarlo. Y el tal sujeto se desesperó tirándose en un pozo del término de Portell, que se llama ‘Pozo negro’, y les dieron sepultura a los dos en Portell.>>


I es va fer un romanç d'aquest tràgic succès. Per fortuna, fa poc encara hi havia algú que se'l sabia:

 

<<En la vecina localidad de Portell (Castellón) se sitúa el siguiente episodio:

"Virgen Sagrada del Carmen    dame Vuestra Potestad

para un crimen tan horroroso    poderlo explicar

Una hija de la Mata,    muerta en término de Portell,

el pastor criminal    era hijo de Mirambel.

Inocencia se llamaba    y el hechor Julián Miranda,

éste era un hombre    que a la joven desmayaba.

Estos eran dos pastores    que los ganados guardaban

por aquellos desiertos montes   que tanto los transitaban.

Se levantan de mañana    para irse a guardar,

ella guardaba cabrío    y él guardaba lanar.

Se marcharon por los montes    donde el criminal pensó

crucificar a la joven    por el fuego del amor.

La metió entre tres pinos    para matarla a traición,

le dio trece puñaladas    que le partió el corazón.

Es el crimen más horroroso    que un criminal ejecutó

porque se dejó el cuchillo    clavado en el corazón.

Y así pasaron dos días    sin la hija acudir,

su madre desesperada    sin poder dar con su fin.

Avisaron a los vecinos    del caso que les pasaba,

salieron a buscarla    por ver si la encontraban.

La encontraron en medio de tres pinos    cruzada de puñaladas

y era triste aquel cuadro    de su hija tan estimada

verla tan inocente    cruzada de puñaladas.

Y avisaron a los civiles    del caso que les pasaba

y a buscar el criminal    que en ningún sitio lo hallaban.

Por grande casualidad    que el criminal se hallara:

pasó un hombre por el pozo    y allí las señas estaban,

(unos zuecos ice que se dejó,    que iba calzau...).

Engancharon una piedra    junto con una romana

para registrar el pozo    por ver si dentro estaba.

Lo sacaron de la blusa    y a puntapiés lo llevaban.

Madres las que tengáis hijas,    tener grande cuidado

no pase a vosotras    lo que en Portell ha pasado.

Del entierro mis padres se alcordaban, un entierro... Pues mira, una caja detrás de otra."

 

Felipa Bellés, Cantavieja (n. 1913). Recitado.>>

[IBOR MONESMA, Carolina y ESCOLANO GRACIA, Diego. El Maestrazgo turolense: música y literatura populares en la primera mitad del siglo XX. Pàg. 254. Rolde de Estudios Aragoneses y Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza. 2003] books.google.es


En premsa també trobem notícies. La primera, una mica confusa perquè parla d'Inocencio quan era Inocencia:

DOS MUERTES. CASTELLÓN DE LA PLANA (Viernes, tarde). En el término de Portell ha sido hallado el cadáver de un muchacho de trece años llamado Inocencio Porcar Tena. Presentaba dos heridas en la espalda y, en un de ellas, tenía clavado un cuchillo hasta el mango. El muchacho servía en una masía denominada Clapises. La Guardia Civil comenzó a efectuar pesquisas en las inmediaciones, reconociendo las cavernas y barrancos, por sospechar que el autor del crimen estaría por allí. Pisadas recientes observadas cerca de un pozo próximo llamaron la atención de los guardias. Descendieron hasta el fondo y encontraron el cadáver de un pastor llamado José Leras Zaera, de veinticinco años, que también servía en la masía indicada. Ingóranse los móviles de este doble crimen que ha causado gran impresión.

[La Correspondencia de España: diario universal de noticias. Año LXVI. Núm.21051. Pàg.7. Viernes 1 de Octubre de 1915. Madrid] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El dia següent la tornen a publicar textualment. (prensahistorica.mcu.es). Las Provincias del dia 2 fa un resum d'aquesta notícia. (prensahistorica.mcu.es).


El Pueblo ens dóna una altra versió, amb més dades:

DE CASTELLÓN (Castellón, 1, 11 noche). CRIMEN. En la partida "dels trencats de Portell", ha sido hallado el cadáver de Inocencia Porcar Tena, de trece años, natural de Ares del Maestre, avecindada en la masía de Claparis [Clapisses], término de La Mata, cuyo cadáver presenta dos heridas en la espalda, teniendo clavado el cuchillo hasta el mango. Se ha creído que pudiera ser autor de tan brutal crimen el pastor de la misma masía Julián Loras Zaera, vecino de Mirambel (Teruel). A pesar de las gestiones para averiguar su paradero no dio resultado alguno, hasta que se encontró cadáver en el fondo de un pozo negro [el Toll Negre] de aquel término. Créese que se suicidó después de cometer el asesinato y que se trata de un crimen pasional. Yáñez.

El cens electoral més proper als fets que hem pogut consultar, de Mirambel, és de 1906 i, apareix un Victoriano Loras Monterde, de 48 anys, jornaler, al carrer Rosario, 14 (podria ser el seu pare). Cap Zaera de cognom al poble; podría ser Zurita, que sí n'hi havia. I en Ares, hem vist el cens de 1895 i trobem un Juan Bautista Porcar Barreda que podria ser el Bautista que posa en la placa conmemorativa. Posa que tenia 35 anys, jornaler, domiciliat en T. Beltrans.

[El Pueblo: diario republicano de Valencia. Año XXII. Núm.8582. Pàg.3. Sábado 2 de Octubre de 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


El Pueblo, un dia més tard, continua especulant sobre les causes del crim:

VIOLACIÓN, CRIMEN Y SUICIDIO. En el pueblo de Portell (Castellón), junto a una masía, ha aparecido el cadáver de una niña de 13 años llamada Inocencia Porcar Tena. Examinado el cadáver, se vio que presentaba dos enormes cuchilladas en la espalda y, según parece, la niña Inocencia había sido violada. Como es natural, el crimen causó honda impresión. Entre aquellos vecinos se había notado la desaparición de un pastor llamado Juan Lozas, y practicadas las correspondientes pesquisas, fue encontrado, en el fondo de un pozo cercano al lugar donde ocurrió el crimen, el cadáver del referido pastor. Según parece, resulta que el pastor atropelló a la niña, y por temor a que fuera divulgada su infamia, llegó hasta el asesinato, y horrorizado de su obra, se arrojó al pozo, suicidándose.

[El Pueblo: diario republicano de Valencia. Año XXII. Núm.8583. Pàg.4. Domingo 3 de Octubre de 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Octubre, 14. Concurs per a mestres.

ESCUELAS A CONCURSO. Por el recordatorio se ha remitido, para su inserción en la "Gaceta de Madrid", la siguiente relación de escuelas de primera enseñanza que han de proveerse, en virtud de concurso de traslado:

Provincia de Castellón: Culla, Almazora, Cabanes, Alcora, Espadilla, Lucena, Ludiente, Useres, Villahermosa, Vistabella, Ares del Maestre, Castellfort, Cinctorres, Morella, Portell, Alcudia de Veo, Traiguera y Villanueva de la Reina.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVIII. Núm.16493. Pàg.1. Jueves 14 de Octubre de 1915. Valencia] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en Las Provincias del dia 15 (prensahistorica.mcu.es). El 21, en El Magisterio Español. (prensahistorica.mcu.es). El 22, en La Orientación. (prensahistorica.mcu.es). El 23, en El Defensor Escolar. (prensahistorica.mcu.es)


1915

Octubre, 19. Si el 22 de setembre coneixíem el nomenament d'un nova mestra interina, i que el 9 d'octubre se li va comunicar a l'alcalde, ara, se'ns confirma que Teresa Pastor substitueix a Rosario Clausell.

El Alcalde de Portell comunica a la Sección la toma de posesión de la Maestra interina doña Teresa Pastor, efectuada el día 29 del pasado mes de septiembre, y el cese en el mismo cargo de doña Rosario Clausell en 14 del mismo mes.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4687. Pàg.13. Madrid 19 de Octubre de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1915

Octubre, 23. Nou capellà a Portell.

CURATOS DE TORTOSA. Se han aprobado en la siguiente forma las siguientes ternas del Obispado de Tortosa:

Curatos de entrada: Portell, Rdo, D. Vicente Ripollés.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año VIII. Núm.2145. Pàg.3. Sábado 23 de Octubre de 1915. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Novembre, 1. Sobre un "Aplec" de carlistes, ara autoanomenats "jaimistes" (per ser partidaris de Jaime de Borbón y Borbón-Parma). El diari que hem pogut consultar està tallat per la part superior, cosa que ens priva de conéixer el títol de la notícia, però li dediquen tota una plana en el diari.

Organizado por la Juventud Legítima de Castellón, se ha celebrado en Villarreal un gradioso 'aplech', en el que los jaimistas de aquella provincia han querido hacer pública su adhesión a su jefe, don Manuel Bellido Alba, dando ocasión para que se manifestara en todo su esplendor la potencialidad de la Comunión Jaimista en aquellos pueblos. No hay otra provincia en España tan castigada por el caciquismo y el régimien liberales como la de Castellón. Lo que en otras partes puede ser sin inconveniente alguno, en aquella desgraciada provincia encuentra una oposición tenaz, y ni súplicas, ni invocaciones a la ley y a la justicia, ni amenazas, permiten conseguirlo.

Hace ocho días, no más, se celebró en Capellades (Barcelona) un 'aplech' jaimista, como el realizado en Villarreal. En aquél pudieron pasear las banderas de las entidades políticas que concurrieron por la población, y aún poblaciones vecinas, sin dificultades de ningún género; varias músicas vigorizaron el entusiasmo de los reunidos con sus vibrantes notas: bandas de cornetas y tambores de los Requetés catalanes acompañaron a las banderas y a las muchedumbres, reunidas en sus paseos por aquellos pueblos y por aquellas montañas. En Villarreal no ha podido ser nada de eso. Obedeciendo órdenes del ministro de la Gobernación, el señor gobernador prohibió todo lo que a esta autoridad pareció manifestación militar: músicas y banderas, y nuestras masas, más prudentes que las autoridades liberales, obedeciendo las órdenes de sus jefes políticos cumplieron como corrrespondía y evitaron toda ostentación de banderas, y fue suprimida la música en los actos públicos. Este hecho elocuentísimo no necesita comentario. [...] Y por eso se ponen tantos y tantos obstáculos al partido jaimista en la provincia de Castellón en la celebración de sus actos y en su normal desenvolvimiento. Porque el régimen teme; los partidos liberales contemplan cómo se debilitan, a la par que aquél aumenta y se fortalece. [...] Pero no obstante tnato obstáculo como tienen que salvar los abnegados jaimistas de la Plana y el Maestrazgo de Castellón, la organización del partido crece constantemente y rápidamente, y no son sorprendentes esas admirables manifestaciones de vitalidad que de vez en cuando realizan. El 'aplech' de Villarreal tiene una importancia verdaderamente trascendental, no ya por el número de los tradicionalistas reunidos y su calidad, sino por la calidad y número de adhesiones recibidas. Cerca de ochenta pueblos estaban representados en el 'aplech', y apenas se cuentan veinticinco pueblos, de los ciento cuartenta que tiene la provincia, de los cuales no se hayan recibido adhesiones entusiastas. [...]

Desde las primeras horas de la mañana se ha notado en Villarreal extraordinaria animación. Antes de la llegada del correo de Valencia, en el que han hecho su viaje los oradores don Manuel Polo y Peyrolón y don Luis Lucia Lucia, han llegado las comisiones oficiales de Morella, Forcall, que habían pernoctado en Castellón, Almazora, Cabanes, Borriol, Benicarlò, Alcalá de Chivert, Nules y Vall de Uxó, con sus respectivas banderas. En el tranvía de las nueves ha llegado el jefe provincial, don Manuel Bellido, acompañado de numerosos jaimistas. Han sido recibidos por la comisión organizadora del 'aplech' y numerosos correligionarios, que les han vitoreado. Del apeadero se ha dirigido al Círculo de la Juventud Jaimista, y más tarde al Círculo Legitimista, saludando en ambas Sociedades a la comisiones de forasteros que habían llegado. A las diez y cuarto se han dirigido los jaimistas a la estación del ferrocarril del Norte para recibir a los señores Polo y Pyrolón y Lucia. [...]

A la una y media han sido obsequiados los oradores con un espléndido banquete, servido con gran precisión y admirable orden por el dueño de la acreditada fonda La Bola de Oro, de Castellón. [...]

El presidente de la comisión organizadora del 'aplech', don Manuel Bellido y Rubert, dio cuenta de la siguiente relación de representantes y adhesiones: [...] Portell: una adhesión. [...]

[Diario de Valencia. Año V. Núm.855. Pàg.1. Lunes 1º de Noviembre 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Novembre, 2. S'obre plaça de practicant. Ací tenim la prova de que a més de fer de practicant, havia de fer de barber.

VACANTES.- Practicante en Cirugía menor de Portell (Castellón), con dotación anual por la titular, 20 pesetas, y por los iguales a los vecinos pudientes, 250 barchillas de trigo bueno y de recibo, equivalentes a 4.150 litros, satisfechas ambas cantidades por semestres vencidos; siendo obligación además del agraciado, efectuar la rasura de los vecinos contratados para los indicados servicios. Solicitudes al alcalde hasta el 14 de Noviembre.

[El Eco de Santiago: diario independiente. Año XX. Núm.7036. Pàg.1. Martes 2 de Noviembre de 1915. Santiago de Compostela.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Novembre, 17. Resultats de les eleccions.

LAS ELECCIONES EN LA PROVINCIA.- Desde ayer a hoy se han recibido en el Gobierno civil el resultado de las elecciones de los siguientes pueblos: Portell, dos adictos y tres liberales [...] Oficionalmente han triunfado, en total, en 57 pueblos 117 adictos, 134 liberales, 10 jaimistas, 8 republicanos, 2 reformistas, 1 independiente, 3 socialistas y 24 indefinidos.

[Diario de Valencia. Año V. Núm.1691. Pàg.3. Miércoles 17 de Noviembre 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1915

Diciembre, 18. Concurs de trasllats.

CONCURSO DE TRASLADO. En concurso de traslado, el Rector de la Universidad ha elevado a la superioridad la siguiente propuesta de maestras: Portell, doña María del Pilar Torrejón Ochoa.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXVIII. Núm.16558. Pàg.3. Sábado 18 de Diciembre de 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 20 ho publica Las Provincias. (prensahistorica.mcu.es)


1915

Desembre, 23. Aquesta mestra, Isabel Antonino, continua relacionada en Portell, encara que no sembla que treballara ací perquè també ens han aparegut diverses mestres interines.

Las Maestras interinas que en esta provincia les corresponde, por sus servicios, ocupar plaza en propiedad, con sueldo de 625 pesetas, son las siguientes: Doña Isabel Antonino, de Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año XLIX. Núm.4714. Pàg.13. Madrid 23 de Diciembre de 1915.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1916

Gener, 15. En el llistat del concurs de trasllats apareix la mestra interina del poble.

PROPUESTAS. UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Propuesta provisional que formula este Rectorado para proveer por concurso general de traslado las Escuelas nacionales de Primera enseñanza correspondientes a la convocatoria inserta en la "Gaceta de Madrid" del día 19 de octubre último.

MAESTRAS. Categoría novena, 1.000 pesetas: 2.925  Pilar Torrejón, Portell  1  7  21

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año L. Núm.4724. Pàg.9. Madrid 15 de Enero de 1916.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1916

Gener, 22. Una mestra interina de Portell de la que ja teníem constància per una altra notícia.

Solicitan del Rectorado de Valencia servir Escuelas interinamente, en esta misma provincia, doña Teresa Pastor, de Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año L. Núm.4727. Pàg.31. Madrid 22 de Enero de 1916.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1916

Febrer, 5. Sobre la plaça de Secretari del jutjat, que està vacant.

Está vacante la plaza de Secretario del juzgado municipal de Portell por dimisión del que la desempeñaba y su dotación consiste en los derechos del arancel. Los que se crean con derecho a desempeñarla, presentarán sus solicitudes y documentos ante el mismo, dentro del término de quince días a contar desde hoy.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año IX. Núm.2227. Pàg.3. Sábado 5 de Febrero de 1916. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1916

Febrer, 19. Una altra vegada es comunica la jubilació del mestre Joaquín Moliner, tal vegada perquè no ho va fer uns mesos abans, quan li tocava.

Al Rectorado se comunican las vacantes de la Escuela de niños de Portell, por jubilación de D. Joaquín Moliner.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año L. Núm.4739. Pàg.15. Madrid 19 de Febrero de 1916.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1916

Febrer, 19. Concurs de trasllats. Aquesta mestra podria ser la Milagros Miralles Soler que posa Luisa en el seu llibre. Com quasi sempre, és la darrera tria, a part de Sorita que es queda sense aspirants.

CONCURSO DE TRASLADO. Por el rectorado de esta Universidad han sido remitidas a la "Gaceta" la propuesta definitiva del concurso general de traslado. Es la siguiente, y quedan nombrados:

MAESTRAS. Novena categoría, de 1.000 pesetas: Doña Milagros Monllor Soler, de Portell.

[La Correspondencia de Valencia: diario de noticias; eco imparcial de la opinión y de la prensa. Año XXXIX. Núm.16621. Pàg.1. Sábado 19 de Febrero de 1915. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en Las Provincias del dia 22 (prensahistorica.mcu.es); El Magisterio Español del 26 (prensahistorica.mcu.es)


1916

Març, 3. Nomenament de mestre interí. És el Domingo Valero Julián de Luisa.

Han sido nombrados maestros interinos: De Portell, don Domingo Valero.

[Diario de Valencia. Año V. Núm.1691. Pàg.4. Viernes 3 de Marzo 1916. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en El Pueblo del dia 9 (prensahistorica.mcu.es); i en El Magisterio Español del 28 (prensahistorica.mcu.es)


1916 Març, 4. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestro: Domingo Valero Julián. 4 de marzo de 1916.>> (pàg.104)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1916 Març, 15. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Milagro Miralles Soler. 15 de marzo de 1916.>> (pàg.106)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1916

Març, 29. Una mestra que ja ens havia sortit en algun diari, pren possessió. Curiosament, abans havia estat a les Canàries.

Han sido nombrada maestra en propiedad de la escuela de niñas del Portell (Castellón) la señora doña Milagros Monllor Solis, que lo era de Alajeró, en la Gomera.

[Diario de Tenerife. Año XXXII. Núm.9469. Pàg.2. Miércoles 29 de Marzo 1916. Santa Cruz de Tenerife.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es).


1916

Juny, 27. S’aprova a Madrid el canvi de nom de Portell, que passarà a dir-se, a partir d’aquell moment [i mai abans], Portell de Morella.

Juliol,2. Es publica a la Gazeta de Madrid.

 <<Gaceta de Madrid, 184, 2 Julio 1916

Presidencia del Consejo de Ministros

 EXPOSICIÓN

 SEÑOR: La Real Sociedad Geográfica ha realizado prolijo y meditado estudio para la reforma de la Nomenclatura geográfica de España, por estimar de conveniencia y verdadera utilidad el cambio de denominación de las entidades de población cabezas de distrito municipal a fin de que desaparezca la extraordinaria y lamentable confusión originada por el hecho de existir, entre los 9266 Ayuntamientos que constituyen la Nación, más de 1020 con idénticos nombres, y éstos sin calificativo ni aditamento alguno que los distinga.

 Al acometer dicha Real Sociedad labor tan importante y meritoria, háse atenido a bases ó reglas generales que imprimiesen a la obra unidad de criterio, limitándola en lo posible y procurando que afectara al menor número de localidades, dejando intacto el nombre actual á las poblaciones de mayor categoría administrativa, como las capitales de provincia, cabezas de partido judicial y las de mayor número de habitantes, y variando los de aquellas entidades de población cuyo número de vecinos es menor que el de sus homónimas, procurando que el calificativo que se asigna no sea arbitrario, sino el que la tradición, el uso ó los afectos de cada localidad vienen consagrando, y teniéndo también presentes los antecedentes históricos, circunstancias especiales del terreno, etc.. y con especial predilección las palabras que expresen nombre de corriente de agua, de la montaña, del territorio, de la particularidad geográfica, en fin, en cuyas cercanías o  dentro del cual se halle enclavado el Ayuntamiento ó población cuyo nombre propone modificar, habida cuenta del carácter de perpetuidad del accidente que califique y distinga al pueblo de que se trate, a fin de que lleve consigo la casi inmutabilidad de su nueva designación.

 En los Ayuntamientos conocidos con dos nombres ha eliminado uno de ellos y los que llevan las palabras “junto a” las ha sustituido por la partícula “de”.

 La expresada Sociedad Geográfica ha consultado y obtenido favorable informe respecto a la indicada reforma de las Direcciones Generales de Correos y telégrafos, del Instituto Geográfico y Estadístico, de los Registros Civil, de la Propiedad y del Notariado, de las Diputaciones Provinciales respectivas.

 En atención a lo expuesto, el Ministerio que suscribe tiene el honor de elevar a la sanción de V.M. el adjunto proyecto de Real Decreto.

 Madrid, 27 de Junio de 1916

SEÑOR A L.R.P. de V.M.

Conde de Romanones

 REAL DECRETO

De conformidad con el Presidente de Mi Consejo de Ministros: de acuerdo con el mismo Consejo y con el parecer de la Comisión permanente del Consejo de Estado.

 Vengo en aprobar la reforma propuesta por la Real Sociedad Geográfica, cambiando de denominación a los 573 Ayuntamientos de España en aquélla comprendidos, los cuales, en lo sucesivo, se designarán con los nombres que especifica la siguiente relación, que se instalará en la GACETA de MADRID, Boletines Oficiales de las provincias y publicaciones oficiales de los Departamentos ministeriales.

 Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil novecientos dieciséis.

 ALFONSO

El Presidente del Consejo de Ministros: Álvaro Figueroa

 PROVINCIAS DE CASTELLÓN DE LA PLANA

La Mata, partido de Morella, se llamará La Mata de Morella.

Portell, partido de Morella, se llamará Portell de Morella.

Zorita, partido de Morella, se llamará Zorita del Maestrazgo>>

 I afegeix Ripollés la següent reflexió:

<<Qualsevol aprenent d’antropòleg sap que, en les cultures que no tenen escriptura, la Història es limita a fets succeïts en les dues o tres generacions darreres perquè, un cop mort el testimoni, aquells fets desapareixen o passen a ser mites i llegendes més o menys etèries. A nosaltres ens passa el mateix, amb la diferència de que tenim papers i pergamins. Quan moren els que han viscut un fet, allò ja pareix que siga 'de tota la vida’. Com en aquest país encara discutim de noms, bo serà seguir la pista del nom oficial de tres dels nostres pobles, només un dels quals -LA MATA-, que jo sàbia, ha rectificat la barbaritat comesa, no al segle XVI com alguns es poden arribar a pensar, sinó fa només uns vuitanta anys, el 1916.>>

[RIPOLLÉS, Carles. Dades per a la toponímia. Sorita, amb cognom o sense? Revista AU!, Revista Comarcal dels Ports, núm. 46, any XII, privavera, 1998. p. 24. Ens dona la següent bibliografia: BURGUEÑO, F. (1995): De la vegueria a la província. Barcelona. Dalmau]

Per un altra publicació, sabem que allò es va fer gràcies a un projecte de reforma presentat per un membre de la Real Societat Geogràfica, Manuel de Foronda:

<<La Comisión nombrada por la Junta Directiva de la Real Sociedad Geográfica para dar dictamen acerca del proyecto de Reformas de la Nomenclatura Geográfica de España, proyecto que presentó el Vocal de dicha Junta Excmo. Sr. D. Manuel de Foronda, ha acordado abrir una previa información pública sobre todas y cada una de las modificaciones propuestas. [...] Dios guarde a V. muchos años. Madrid, abril de 1906. Manuel Benítez y Parodi, Felipe Pérez del Toro, Rafael Álvarez Sereix y Ricardo Beltrán y Rózpide.>> (pàg.1) [consultar més amunt, en 1906]


Juliol, 2. Llegim:

 

<<Mata, La pasa a llamarse Mata de Morella, La. 02/07/1916.>>

<<Portell pasa a llamarse Portell de Morella. 02/07/1916.>>

<<Zorita pasa a llamarse Zorita del Maestrazgo. 02/07/1916.>>

[MAP (2008): Variaciones de los municipios de España desde 1842. Ministerio de Administraciones Públicas. Secretaría General Técnica. Madrid.]  mptfp.gob.es


Així sortia a la premsa.

La "Gaceta" ha publicado la reforma que han sufrido algunos nombres de pueblos de España. En la provincia de Castellón afecta la reforma a los siguientes pueblos: Portell, partido de Morella, se denominará Portell de Morella.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año IX. Núm.2349. Pàg.3. Jueves 6 de Julio de 1916. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). També en Boletín Oficial de Santander del dia 7 (prensahistorica.mcu.es)


1916

Juliol, 27. Sembla que aquesta notícia va sobre la carretera a Cinctorres.

Se ha recibido en la Jefatura de Obras públicas de Castellón y hecho efectivo el libramiento para el estudio de los trozos de Cinctorres al límite de la provincia que tanto favorecerá a Portell y se harán los trabajos de campo en el próximo mes de Agosto.

[El Restaurador: diario de propaganda católico-social y de avisos. Año IX. Núm.2366. Pàg.2. Jueves 27 de Julio de 1916. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


 

1916

Agost, 14. S'obre la plaça de mestre del poble, per concurs de trasllats.

CONCURSO GENERAL DE TRASLADO. Dirección General de Primera enseñanza.- Con arreglo a lo prevenido en el artículo 1º del Real decreto de 10 de julio último, esta Dirección general ha acordado publicar la presente convocatoria para proveer por concurso general de traslado, las Escuelas vacantes, teniendo en cuenta las bases siguientes: [...]

Provincia de Castellón. PARA MAESTROS: Albocácer, Castellón, Cirat, Ludiente, Portell, Puebla de Arenoso, Puebla Tornesa, San Jorge, San Mateo, Sierra Engarcerán, Torreblanca (y) Villanueva de Alcolea.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año L. Núm.4814. Pàg.15. Madrid 10 de Agosto de 1916.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). Com sempre, trobem rèpliques: el dia 17, en el Boletín Oficial de Zaragoza (prensahistorica.mcu.es); i el dia 18, en El Distrito Universitario (prensahistorica.mcu.es) i La Orientación (prensahistorica.mcu.es)


1916

Desembre, 9. Nou mestre: Dámaso Escrig Escrig.

Concurso general de Traslado del segundo semestre de 1916. D) Maestros ingresados en la categoría con posterioridad al Real decreto de 19 de agosto de 1915:  1  1  0  y  7  4  19, D. Dámaso Escrig, de Oret, para Portell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año L. Núm.4865. Pàg.7. Madrid 9 de Diciembre de 1916.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


Fent una breu consulta en internet de "Dámaso Escrig", el trobem en la Gaceta del 16 de febrer. Està dins de Toledo, i comprovem que aquest poble misteriòs d'Oret, és en realitat la "Masia de Oset (Valencia)", l'actual Osset (Adilla)?

[Gaceta de Madrid. Núm.47. Pàg.6. Miércoles 16 de Febrero de 1916. Madrid.] (boe.es/gazeta)


1917

Gener, 20. Esquela amb supot del capellà de Portell.

El Ilmo. Señor Don Ramón Valdés y Aquavera, coronel de Artillería. Falleció en esta Ciudad el día 13 del actual. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. R. I. P. Su Director espiritual, el Reverendo Padre Eduardo Tabar (Paul) [de San Vicente de Paul], sus hijos don Frutos y doña Narcisa, hijo político don Diego Quiroga y Losada, nietos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes; participan a sus amigos tan sensible pérdida y ruegan le encomienden a Dios en sus oraciones.

Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en las Iglesias de San Pedro, San Juan, El Salvador, Santiago y Carmelitas Descalzas (de esta ciudad) [Teruel], Parroquiales de Cedrillas; San Jerónimo el Real de Madrid; Cinctorres, Villafranca del Cid, Portell y Castellfort (Castellón); Parroquia del Rosario de Fuente la Higuera; Capilla de la Santísima Trinidad de la Catedral y Convento de Madres Reparadoras de la ciudad de Valencia; así como las del día 31 en la Capilla de la Virgen y Parroquiales del Salvador, San Andrés, de la misma ciudad, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Los Excmos. e Ilmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Cardenal Arzobispo de Santiago y Obispos de Teruel, Tuy, Madrid, Lugo, Ciudad Real, Almería, Sión, Orense y Mondoñedo, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.

Sobre el tal Ramón Valdés Aquavera, trobem informació (foto de la làpida inclosa) en una web que parla del cementiri de Terol. Entre altres coses, diu: "Ésta es una familia noble del sur de Aragón, y los conocemos por su participación en la Guerra de Independencia, en la que varios de estos nobles lucharon por la causa Fernandina". (cementeriosdeteruel.webnode.es)

[Diario Turolense: periódico independiente defensor de los intereses de la provincia. Año IV. Núm.855. Pàg.1. sábado 20 de Enero de 1917. Teruel.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El mateix dia, també en un altre peròdic terolenc: El Mercantil (prensahistorica.mcu.es). El 21, en Las Provincias (prensahistorica.mcu.es)


1917 Febrer, 16. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestro: Dámaso Escric Escric. 16 de febrero de 1917.>> (pàg.104)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1917 Agost, 25. La revista Vallivana, en un especial del riu Bergantes, ens dóna informació sobre diveres eixides de mare del riu.

EL RÍO BERGANTES. [...] El 26 de Junio de 1915 desbordáronse todos los ríos y barrancos y repitióse el 25 de Agosto de 1917. (pàg.137)

[Vallivana. Revista quincenal de las Fiestas Sexenales de Morella. Núm.9. Morella, 1 de Diciembre de 1945.] repositori.uji.es


1917

Novembre, 19. S'obre la plaça de mestra del poble.

NEGOCIADO DE PREVISIÓN DE ESCUELAS Y SECCIONES ADMINISTRATIVAS.- Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 70 del Estatuto general del Magisterio, esta Dirección general ha acordado publicar, con carácter provisional, la siguiente relación de Escuelas nacionales de Primera enseñanza, que han de proveerse en el concurso general de traslado correspondiente al primer semestre del año actual.

PARA MAESTRAS. Provincia de Castellón: Castellón (Dirección graduada. P. de Amalio Gimeno), Alcoceber (Alcalá de Gisbert, mixta), Alcudia de Veo, Bojar, Burriana (2), Cabanes, Castellfort, Chodos, Fuentes de Ayodar, Morella (anunciada a concursillo), Navajas, Portell de Morella, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Vistabella de Montagro [del Maestrazgo].

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año LI. Núm.5009. Pàg.14. Madrid 19 de Noviembre de 1917.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 30, ho publica La Orientación (prensahistorica.mcu.es). El 7 de desembre, El Distrito Universitario (prensahistorica.mcu.es). El 17 de gener, un altre cop El Magisterio Español (prensahistorica.mcu.es)


1917

Novembre, 19. Resultats de les eleccions. Els trobem en un periòdic jaimista (continuava dient: "Aunque oficialmente no se nos atribuye más que diez candidatos jaimistas triunfantes, por noticias extraoficiales sabemos que...)

CASTELLÓN. RESUMEN ELECTORAL (Castellón, 17).- He aquí el resultado oficial de las elecciones municipales en esta provincia: 331 liberales de todos los matices y adictos (1); 192 conservadores; 71 independientes e indefinidos; 22 republicanos; 10 jaimistas; 3 reformiestas; 2 mauristas; 1 socialista.

Faltan los resultados de Borriol, Pavías, Portell, Torre Endoménech, Vallibona y Villamur, a cuyos alcaldes no les iría mal una multita para premirar su "actividad", y además, Villarreal, en donde no se verificaron elecciones por haberse declarado en huelga el cuerpo electoral.

[Diario de Valencia. Año VII. Núm.1917. Pàg.4. Miércoles 19 de Noviembre 1917. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1918 En una estranya web, trobem una referència de Portell, que l'any 1918, va ser objecte de les missions de la "Hermandad Misionera de San Vicente de Paúl". De la comarca, també figura La Mata de Morella (1920), Todolella (1921), Vallibona (1953), Forcall (1954), Villores (1955), Ortells (1955) i Olocau del Rey (1905, 1911 i 1919).

[famvin.stjohns.edu]


1918

Maig, 23. Nova mestra, la Presentaciòn Martínez Saura que posa Luisa en el seu llibre.

PROPUESTAS CONCURSO GENERAL DE TRASLADO.- Relación completa de las Maestras propuestas, clasificadas por las provincias a que pertenecen las vacantes que se les adjudican.

Provincia de Castellón:  0  8  0,  María Presentación Martínez, para Portell de Morella.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año LII. Núm.5085. Pàg.8. Madrid 23 de Mayo de 1918.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


El 7 de juny ho publica un altre mitjà, afegint el segon cognom.

CONCURSO GENERAL DE TRASLADO. PROPUESTAS.- Maestras ingresadas en la categoría de 1000 pesetas después de 31 de diciembre de 1916.

María Presentación Martínez Saura, Portell de Morella, Castellón.

[El Distrito Universitario: Semanario de 1ª Enseñanza. Año XVI. Núm.826. Pàg.2. León 7 de Junio de 1918.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


En un periòdic del 22 de juny ens diu que aquesta mestra venia de l'Alt Urgell (Lleida), de Perles o de Fígols i Alinyà que és el municipi on pertany aquest nicli de població.

PROPUESTAS CONCURSO GENERAL DE TRASLADO.- Maestras ingresadas en la categoría de 1.000 pesetas después de 31 de diciembre de 1916, totalizados sus servicios en 31 de diciembre de 1917. (Continuación de 'El Magisterio Español' del día 20 de junio). Servicios y nombre, vacante que dejan y escuela para que son propuestas.

María Presentación Martínez, de Perles-Aliña (Lérida), para Portell de Morell.

[El Magisterio Español: Periódico de instrucción pública. Órgano General de los establecimientos de enseñanza. Defensor de los intereses y derechos de los catedráticos y maestros. Época 4ª. Año LII. Núm.5098. Pàg.11. Madrid 22 de Junio de 1918.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


1918 Juliol, 16. Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Maestra: Presentación Martínez Saura. 16 de julio de 1918.>> (pàg.106)

I, parlant de la grip, diu:

<<Cuando estos métodos no daban resultados (herbes medicinals), porque la enfermedad presentaba peores síntomas, se avisaba al practicante, que acudía rápidamente. Para conocer si había fiebre o anemia, exploraban la lengua, el rojo de los párpados y las encías. Observaban el arranque de las uñas y con el reloj contaban las pulsaciones del corazón. Hecho este examen pasaban a recetar. Aquellos medicamentos se tendrían que traer de Morella en caballería. Cinco horas para ir y otra tantas para volver. Así fue que, cuando en la fuerte gripe del año 1918, en que terminó la primera guerra europea, eran tantos los enfermos que, para ser visitados por el practicante, como señal, dejaban una silla en la puerta donde había enfermos, pues la mayoría de las veces estaban todos en la cama. Murieron, al igual, ancianos, jóvenes y niños.>> (pàg.112-113)

 

I cita els practicants d'aquells temps "de últimos de siglo y principio de éste" (malauradament, no precisa l'any):

 

<<Bautista Tosca, de Castellfort (Castellón) [Juan Bautista Tosca Sangüesa]

Pep X de Albocácer (Castellón) [José Ortí Segura?]

Faustino Foz, de Valljunquera (Teruel) [Faustino Foz Pueyo]

Fermín X, de Iglesuela (Teruel)

Pablo Sales, de Albocácer (Castellón) [Pablo Sales Centelles]. Este último estuvo hasta el año 1929. El Ayuntamiento solicitó un médico y jubilaron al practicante. El primer médico que hubo en Portell tomó posesión en septiembre de 1929. D. Julio Roda, de Valencia.>> (pàg.113)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]

Faustino Foz Pueyo, nascut en 1864, també surt als sis censos entre 1919 i 1925. Domicilio: Iglesia, 22. Profesión: Practicante.

Pablo Sales Centelles, nascut en 1877, està en dos dels censos (1928 i 1930). Domicilio: Iglesia, 25. Profesión: Practicante.

No cita a Juan Cuartielles Morera, nascut en 1871, que apareix en els set censos que van entre 1908 i 1914. Domicilio: Iglesia, 16. Profesión: Practicante.

Tampoc cita a Benjamín Medall Rubio, nascut en 1878, apareix al cens electoral de 1910. Domicilio: Iglesia, 16. Profesión: Practicante.

Ni a Joaquín Membrado Ferrer, nascut en 1858, que apareix al cens electoral de 1895. Domicilio: Mayor, 55. Profesión: Practicante.

Finalment, hi ha un José Ortí Segura en el cens electoral de 1956, nascut en 1932, que podria ser (o no) el Pep que diu Luisa. Domicilio: Mayor, 19. Profesión: Practicante.


 

En els vuit censos electorals que van entre 1911 i 1918, apareix un Juan Bautista Tosca Sangüesa, nascut en 1876. Domicilio: Iglesia, 22. Profesión: Practicante. Un fill seu va ser capellà:

 

Mossèn Joan, el capellà ambulant. Joan Tosca i Prats (1902-1976). El seu pare era practicant i com llavors era costum, el traslladaven contínuament de localitat. Per tant, nasqué per casualitat a Herbeset, un petit poble prop de Morella, i d'allí molt prompte començà a rodar. La Primera Comunió li donaren a Portell, anà al col·legi a Morella i el Seminari a Tortosa, on el 1926 fou ordenat sacerdot.

 

[MORALES, Paco (2001): Quasi bé cent anys de soledat. Ed. Síssera. Deltebre.] caveros.mirambo.org


1918

Agost, 31. Creació de l'escola del Barranco. A Cantavella està part d'aquesta escola reproduïda al Museu del Carlisme. En 1942 hi ha un fragment d'un llistat de matriculats, entre els quals n'hi ha de Portell. Estefanía Monforte diu:

 

<<Hasta el siglo XVIII la enseñanza primaria no estuvo atendida, ni siquiera de forma mínima, por los distintos gobiernos. De ella se encargaba la iglesia, los ayuntamientos o los propios padres, con resultados muy insuficientes. Pero a partir de este siglo se intenta por distintos decretos de la monarquía ilustrada y por los propios ministros ilustrados, que llegará a toda la población y se abrieran escuelas, tanto de niños como de niñas, en todos los pueblos.

 

Asimismo, se establecen los requisitos mínimos para el ejercicio del magisterio. En el siglo XIX, a partir de 1825, y de forma generalizada tras la aplicación de la Ley de Instrucción Pública en 1857, se crean comisiones locales primero, y luego juntas locales de enseñanza para garantizar que las escuelas estuvieran abiertas, atendidas por maestros pagados por los ayuntamientos, y con el plan de estudios marcado por la ley. Las comisiones locales y juntas locales de enseñanza estaban formadas por el alcalde como presidente, el párroco, un regidor y tres o más padres y madres.

 

En las localidades pequeñas, los pueblos se resistían a pagar al maestro la cantidad establecida por la ley, en muchos casos porque no tenían con qué pagar al maestro. También existían escuelas financiadas por donaciones o legados de nobles o eclesiásticos, y por algunas órdenes religiosas, sobre todo femeninas, que mantenían escuelas gratuitas (serái el caso de la escuela del convento de Mirambel, que está documentada ya en 1817).

 

En cuanto a los maestros, la información recopilada nos muestra que la mayoría de ellos venían de lejos y no solían estar mucho tiempo, a no ser que arraigaran sus raíces en la zona. Además, las escuelas de esta zona eran de tercera o cuarta clase: por ello eran destinos poco deseados. Como consecuencia, el salario era ínfimo, y se les pagaba una parte en dote. Así pues, la mayoría de los pueblos debía habilitar un lugar para hospedar al maestro, y en el caso de que no hubiese casa o habitación como tal, eran acogidos por los vecinos en sus viviendas.

 

Cabe destacar el caso del barrio de San Juan del Barranco (Cantavieja), donde al no llegar el sustituto del maestro, fue nombrada una joven del pueblo como Encargada de Escuela y la regentó durante varios años. [...]

 

La creación de esta escuela (del Barranco de San Juan) data del 14 de Agosto de 1918, como se puede apreciar en la revista de primera enseñanza "La Asociación".

 

 

(La Asociación. Revista de Primera Enseñanza. Año VI. Núm. 292. Teruel 31 Agosto de 1918. bibliotecavirtual.aragon.es)>>

[MONFORTE GARCÍA, Estefanía. (2016): La recuperación de las antiguas escuelas en el Maestrazgo turolense. BAYLÍAS. Misceláneas del Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense. Años 2014-2016. Cantavieja. pp.39-54.] academia.edu


1919 Luisa Camañes, al seu llibre ens dóna els noms dels alcaldes, secretaris, mestres, capellans ,etc. de finals del segle XIX i bona part del segle XX:

 

<<Alguacil: Lorenzo Marín  'Cristo'.

Juez (de Paz): Pedro Piquer.>> (pàg.24)

[CAMAÑES, Luisa (1990): Portell. Usos y costumbres, desde el siglo XIX al XX. Imprés en Gráficas Aparici. Castellón.]


1919

Febrer, 4. S'obre plaça de metge.

En el pueblo de Portell de Morella se halla vacane la plaza de médico titular y capitular de esta villa. Su dotación consiste, la primera en 900 pesetas anuales, y la segunda lo que contratará con la sociedad facultativa. Los que deseen obtar o desempeñarla podrán verificarlo hasta el día 15 del corriente mes.

[El Pueblo: Semanario democrático. Órgano del Partido de Unión Republicana de Tortosa. Año XIX. Núm.2334. Pàg.2. Martes 4 Febrero 1919. Tortosa.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es). El 6, en el Diario de Valencia (prensahistorica.mcu.es)


1919 Setembre, 27. La revista Vallivana, en un especial del riu Bergantes, ens dóna informació sobre diveres eixides de mare del riu.

EL RÍO BERGANTES. [...] El 27 de Septiembre 1919 ocurre otra gran avenida del Bergantes, inundando las huertas y arrastrando tierras y derribando paredes, llegando el agua algo más que en la de 1883, por todo el trayecto del término de Morella. (pàg.138)

[Vallivana. Revista quincenal de las Fiestas Sexenales de Morella. Núm.9. Morella, 1 de Diciembre de 1945.] repositori.uji.es


1919

Novembre, 7. Una persona mor congelada entre Cinctorres i Portell. No ens consta que fóra del poble. Aquesta notícia ens fa pensar que aquest podria ser l'origen del topònim "la Creu del Gelat".

MUERTO POR EL FRÍO. En el camino vecinal que conduce de Portell a Cïnctorres se ha encontrado el cadáver de Lorenzo Maciá Marín, de 44 años, casado, jornalero, el cual murió helado en la noche del domingo. Vives.

[Diario de Valencia. Año IX. Núm.3070. Pàg.3. Viernes 7 Noviembre 1919. Valencia.] (hemeroteca: prensahistorica.mcu.es)


 

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà