CARTES-POBLA i altres delimitacions

dels pobles de la comarca i veïns

Citats per SARTHOU CARRERES, GUINOT, EIXARCH, ROVIRA CLIMENT, BARREDA i altres


 

segles

segle XII

1201-1212

1213-1231

1232-1233

1234-1241

1242-1258

1259-1270

segle XIV

biblio

1271-1300   Navarra (1214-1216)   transhumància   cartes pobla: llistat   La Iglesuela (1241)


  Cartes de poblament i delimitacions de territoris:  1201-1232   1233-1242   1243-1300

 

[NOTA IMPORTANT: Quan llegim documents antics, cal tenir en copte com estan datats, perquè no serà lo mateix que siguen “1200 anys de la Era” que “1200 A.D. o Annus Dominus”. El primer calendari citat correspon a l’Era Hispànica i el segon a l’Era Cristiana. Entre un i altre hi ha una diferència de 38 anys, per tant, quan trobem una data referida a “la Era”, s’ha de convertir al calendari actual restant-li 38 anys, per tant si, per exemple, tenim una data (que segurament anirà en números romans) corresponent a 1277 de la Era Hispànica, li restarem 38 i així sabrem l’any corresponent a l’Era Cristiana, o sigue, la nostra. En aquest cas, l’any del document serà el 1239 (perquè 1277-38 = 1239)]

 
POBLE/LLOC: DATA I LLOC DE LA CARTA: DONACIÓ FETA PER: DONACIÓ A: FONTS BIBLIOGRÀFIQUES:
 

Cartes de població de llocs dels Ports:

Castellfort 1237, 1 de Agosto 1 D. Blasco Ferrer de Segarra Sarthou,1989
Cinctorres 1235-1240 2 Balasc d'Alagó Benito de Torres Guinot,1991
Forcall   Jaime II 3   Sarthou,1989
Forcall 1246, 6 de maig Pere Nunyes 4 diversos repobladors Guinot,1991
Herbés i Castell de Cabres 5 1233, 6 de maig Balasc d'Alagó Artal de Ribes  X Guinot,1991; UJI
Herbés (cap copia!) 1233 Balasc d'Alagó Juan Garcés  X Sarthou,1989; Guinot,1991
La Mata de Morella 6 1234 Balasc d'Alagó Bernat de Monçó Guinot,1991
La Punta de la Mata  (llatí) 1258, 24 de juliol (la Punta) concordia concordia Eixarch,1988 (document II)
La Torre de la Çoma de la Mata de Enego Sanz (en la Mata) (llatí) 1259, 19 de setembre (Villarroya) Jaume I Monsoni, fill de Bernat de Monçó Eixarch,1988 (sense dades topon.)
Mas de Fra Ximeno o Alhorre 7 1254, 18 de març Frare Sanç (mon. de Roda) diversos pobladors Guinot,1991
Morella (delimitació del terme) 1232, febrer Blasco de Alagón A cinc 'quinnonarii' P UJI
Morella 1233, 17 d'abril Balasc d'Alagó 500 pobladors P Sarthou,1989; Guinot,1991; UJI
Morella - Cervera (delim. de termes) 1235, 20 d'abril Blasco de Alagón i l'Hospital Delimitació de termes # UJI
Morella (donació condicionada) 1235, 11 de maig Jaume I Blasco d'Alagó Garcia,1994
Morella (ratificació del terme) 1250, 16 de febrer 8 Jaime I los habitantes de Morella Sarthou,1989; Guinot,1991
Olocau del Rey 9 1180, 35 [??] d'agost (Barbastro) Alfonso II de Aragón Fray Ermengol de Aspa (S. Juan) Sarthou,1989 (falta el document)
Olocau del Rey 1243, 19 de Mayo acord territorial acord territorial De la Torre,1009
Olocau del Rey 10 1271, 21 de Mayo Infante D. Pedro Arnaldo Sauit y otros diez Sarthou,1989
Olocau del Rey 11 1286, 3 de Febrero Alfonso III de Aragón Ramón Escorsia Sarthou,1989
Ortells 1235-1240 Joan Brusca   Guinot,1991
Palanques 12        
La Pobleta (Andador) 1291, 4 de Març (Morella) Infant Pere   Rabassa,1991 (consultar)
Portell 13 (no queda cap copia!) 1234 Jaime I los Templarios  X Sarthou,1989
Saranyana, Perariola i Alabor 14 1233, juliol Balasc d'Alagó Bernat de Calvera Q Guinot,1991; UJI
Todolella 1242, 2 de Agosto Jaime I Ramón de Caldera 15 Sarthou,1989
Vallibona 1233, novembre Balasc d'Alagó Vidal de Sogues i altres P Guinot,1991; UJI
Vallibona 16 1271 D. Blasco [Balasc d'Alagó nét] algunos cristianos viejos Sarthou,1989
Vallivana i Salvassòria (llatí) 1241, 10 de gener (Barcelona) Iola (Violante) als veïns de Morella i aldees Segura,1868
Villafranca del Cid (Rivus de las Truytas) 1239, 25 de Enero 17 D. Blasco Marcos de Villarlongo, Gracián Navarro y otros Sarthou,1989
Villores 18 1234   las monjas de Jérica Sarthou,1989
Sorita, Zurita ó Zorita (cap copia!) 1253, 31 de Marzo 19 Jaime I (Balasc segons Guinot) Andrés Peralta y otros  X Sarthou,1989; Guinot,1991
 

Cartes de població de llocs de la Tinença de Benifassà:

Aranyonal (v. Coratxà) 1237, 7 de febrer Balasc d'Alagó en Salvador Guinot,1991
Aranyonal (v. Penya d'Aranyonal) 1250, 31 d'agost Fra Berenguer diversos pobladors Guinot,1991
Benifassà 1195, Abril (Tortosa) Alfonso el Trobador (el Cast) Ponç, prior de Tortosa Alvira,2010-I
Benifassà 1208, 22 de novembre Pere II Guillem de Cervera  X Guinot,1991
Benifassà 1229 Guillem de Cervera Santa Maria de Poblet (císter) Gisbert,2010
Benifassà entre 1229 i 1233 Jaume I -confirmació de c.pobla- Santa Maria de Poblet (císter) Gisbert,2010
Benifassà (Puebla de Benifasar) 20 1233, 23 de Enero Jaime I Fray Udial (monjes de Poblet) Sarthou,1989
Benifassà 1261, 20 de juny el bisbe de Tortosa 21 l'abat del monestir de Benifassà Guinot,1991
Bel, la penya de 22 1234, 4 de maig Balasc d'Alagó n'Elió  X Guinot,1991
Bel 1238, juliol Balasc d'Alagó Joan Brusca i els seus Guinot,1991
Bellestar 1279, 9 de març Fra Berenguer diversos pobladors Guinot,1991
Bell·lloc i Albar 1262, 11 de gener Fra Berenguer diversos pobladors 23 Guinot,1991
Boixar (Boixar i Fredes) 24 1236, 5 de març Balasc d'Alagó vàries persones Guinot,1991; Ferrandis,1920
Castell de Cabres 1195 (data de la conquesta) Alfonso II Bisbat de Tortosa Gómez,2008
Castell de Cabres (llatí) 1210, 26 d'agost (Castielfabib) Pedro el Católico Artaldo de Alagón Alvira,2010-III
Castell de Cabres (llatí) 1212 Artal de Luna, Eiximèn López.. Blasco de Alagón UJI (sense dades topon.)
Castell de Cabres (i Herbers) 1233, 6 de maig Balasc d'Alagó Artal de Ribes  X Sarthou,1989; Guinot,1991; UJI
Castell de Cabres 1239, 26 de gener Balasc d'Alagó Berenguer de Çagranadella i Berenguer de Borràs Guinot,1991
Cingles, les (v. Penya d'Aranyonal) 1250, 31 d'agost Fra Berenguer diversos pobladors Guinot,1991
Coratxà (i Aranyonal) 25 1237, 7 de febrer Balasc d'Alagó en Salvador Guinot,1991
Fredes 26 1233, 23 de Enero Jaime I los monjes de Poblet Sarthou,1989
Fredes ( v. Boixar i Fredes) 1236, 5 de març Balasc d'Alagó vàries persones Guinot,1991; Ferrandis,1920
Malgraner 1269, 4 de maig Fra Berenguer de Concavella diversos pobladors 27 Guinot,1991
Mola Escabosa 28 1237, 3 de febrer Balasc d'Alagó Mateu de Paners Guinot,1991
Penya d'Aranyonal i les Cingles 29 1250, 31 d'agost Fra Berenguer diversos pobladors Guinot,1991
Rafalgarí 30 1242, 13 de mayo Guillermo de Moncada Bernardo Vachero et Berengario de Turre et Gullelmo Pental Rovira,2000
Rafalgarí 1249, 7 d'agost Guillermo de Moncada al abad y monasterio La cita Pallarés (v. en s.XIIb)
Vilanova 31 1237, 3 de febrer Balasc d'Alagó Arnau de Barber Guinot,1991
Vilar de Santa María 1235     La cita Fonts i Riu
 

Cartes de població de llocs del Maestrat:

Albocàsser 1239      
Albocàsser 1243      
Ares del Maestre 1170, 28 de gener 32 Mestre del Temple Joan Cardona.. Barreda,2006
Ares del Maestre 1243, 23 de gener 33 D. Ladrón varios pobladores cristianos Sarthou,1989; Guinot,1991
Ares del Maestre 1294 Jaime I los Templarios Sarthou,1989
Benassal 1239      
Bos (Castell del Boy en Vistabella?) -o Vall d'Ursera- 1203, 5 d'octubre (Teruel) Pedro el Católico Gascón de Castellot Alvira,2010-II
Catí 34 1239, 25 de gener Balasc d'Alagó Ramon de Bocona i 40 pobladors Guinot,1991
Culla (Cullar) 1213, 22 de maig (Lleida) Pedro el Católico Guillelmo Catelli (Temple) Alvira,2010-IV
Culla 1244      
La Torre d'en Besora (de Vinrabí) 1269, 11 de gener Guillem d'Angresola (Culla) Guillem de Besora Guinot,1991; UJI
La Torre d'en Besora (de Vinrabí) 1274, 5 d'abril 35 Guillem de Besora i Romia ad omnes populatores.. Guinot,1991; UJI
La Torre d'en Besora (Vinrobí) 1321, 13 de novembre Ramon de Besora i Solsina confirmació de l'anterior Guinot,1991
Tírig (Terich) 1238, 15 d'agost Balasc d'Alagó Joan de Brusca i els seus Guinot,1991; UJI
Tírig (Tirixt) 1245, 13 de setembre Joan de Brusca i Berenguera a 20 pobladors Guinot,1991; UJI
Vilar de Canes (Culla) 1316, 19 de novembre (Morella) Guillerma i Pere Montpalau (fill) a Domingo Matamoros i altres.. Guinot,1991; Gómez,2008
Vistabella 1251      
Xodos 1254      
Alcalà de Xivert 1234, 28 d'abril Ramon Patot (Temple) als mussulmans, pactada  X Guinot,1991
Càlig i Ali 1234, 12 de juliol Hug de Fullalquer (Hospital) Pere de Balaguer, etc. Guinot,1991
Cervera 1233, 22 de novembre Hug de Fullalquer (Hospital) als mussulmans, pactada  X Guinot,1991
Oropesa 1169 (v. Alcalà de Xivert)      
Rossell (del Castell de Cervera) 1237, 17 de juny Fra Hug de Fullalquer (O. Hospital) Guillermo de Pellaga i altres.. Guinot,1991; UJI
 

Cartes de població de llocs del Matarranya:

Camarón (v. Mont-roig) =1185, octubre (Zaragoza)=     UJI
Camaron (en Castellote) (llatí) 1194, octubre (Ontiñena) Alfons I "populi christiani" Q Bofarull,1850; UJI
Camaron (en Castellote) 1196, febrer (Girona) Alfons I al bisbe de Tarragona (confirm.) Ens ho diu Barreda,2006
Camaron (en Castellote) 1206, 21 de març (Zaragoza) Pedro el Católico Arnaldo Palacín (la meitat?) Alvira,2010-II
Fuentespalda 1188, 24 de novembre (Zaragoza) Fortuño Robert Arnaldo Bretón, Bernaro Vidal,... Ledesma,1991 (sense llindes)
Mont-roig i Camarón (llatí) 1185, octubre (Zaragoza) Alfons a la iglesia de Tarrragona MCalvo,1992; sacariesherbers
Mont-roig (Montis Rubei) 1197, febrer (Girona) Pedro el Católico a la iglesia de Tarragona Alvira,2010-I
Mont-roig 1204, 3 d'abril (confirmar any!!) el rei a l'orde de Calatrava Ens ho diu Barreda,2006
Mont-roig (Montis Rubei) 1209, 3 d'abril Pedro el Católico Martino Martini (maestre Alcañiz) Sénac,2009
Peña de Aznar Lagaya (Val-de-roures i més pobles inclosos) 1175, 24 de juliol Alfons II al bisbe de Saragossa Ledesma,1991 (sense llindes)
 *alguns altres pobles del Matarranya, a tenir en compte: Arenys de Lledó, Beseit, Calaceit, Cretes, Fondespatla, Fórnols de Matarranya, la Freixneda, Lledó d'Algars, Massalió, Pena-roja, la Portellada, Ràfels, Torredarques, la Torre del Comte, la Vall del Tormo, Vall-de-roures i Valjunquera

Cartes de població de llocs del Maestrazgo de Aragón:

Cantavieja (llatí, i Portell dins!!) 1212, 29 de novembre (Zarag.) Pedro el Católico Guillelmo Catelli (Temple) Alvira,2010-III
Cantavieja (castellà) 1225 Folc de Mompesat "a todos los pobladores" MCalvo,1992
Castellote 1198 Orden del Temple conveni amb els pobladors Ubieto,1981
El Mallo (en Mosqueruela) 1204, gener (Huesca) Pedro el Católico Gascón de Castellot Alvira,2010-II
La Cañada de Benatanduz (ll.) 1198, decembre Poncius Merescaley (Temple) a 4 pobladors Ledesma,1983 (sense llindes)
La Cuba (Valle Desledon) (llatí) 1241, gener Guillem d'Ager (Temple) a 30 pobladors Ledesma,1983
La Iglesuela del Cid (Ecclesie del Cit) (llatí) 1241, gener Guillem d'Ager (Temple) a 60 pobladors Ledesma,1983
Mirambel (llatí) 1243, maig Guillem d'Ager (Temple) a 40 pobladors Ledesma,1983
Tronchón (llatí) 1272, juny Guillem d'Ager (Temple) al justícia i jurats del poble Ledesma,1983
Villarluengo 1184 (1182?) Alonso II   Marichalar,1862 (nota info.)
Villarluengo ("un desert") (llatí) 1194, febrer (Zaragoza) D. Alonso Fr. Gasco (Orde S. Redentor) Asso,1798; Ledesma,1983
Villarluengo (llatí) 1197, agost (Villarluengo) Poncio de Marescalci (Temple) "a varios vecinos" Ledesma,1983 (sense topon.)
Villarroya de los Pinares (llatí) 1190, diciembre (Prades) Alfonso el Trovador Ermergaudo de Aspa (Hospital) Alvira,2010-I; UJI
         
*alguns altres pobles del Maestrazgo aragonés, a tenir en compte: Allepuz, Bordón, Fortanete, Miravete de la Sierra, Molinos i Pitarque

Altres cartes de població d'Aragó:

Alcalá de la Selva 1194 Alfonso II   an.wiki
Alcalá de la Selva (i Ejea) 1200 Pedro el Católico a los freires de Alcalá Alvira,2010-I
Alcañiz 1117 Alfons I conquesta efímera (tingué carta?)  
Alcañiz (llatí) 1157, 25 d'octubre (Zaragoza) Ramon Berenguer IV los pobladores de Alcañiz Sancho,1860; UJI
Alcañiz 1162 Alfonso confirmació de carta pobla Sancho,1860; UJI
Alcañiz (llatí) 1179, març (Ariza) Alfonso II a la religión de Calatrava Sancho,1860; Ortega,1761; Berraondo,1999
Alcañiz 1190, gener l'Orde de Calatrava als seus pobladors UJI
Alcañiz 1198 Pedro el Católico (conf. c.p.1157) a los habitantes de Alcañiz Alvira,2010-I; UJI
Alcañiz 1219, febrer l'Orde de Calatrava a los habitantes de Alcañiz UJI
Alcañiz 1219, desembre Jaume I (conf. c.pobla de 1157) a los habitantes de Alcañiz UJI
Alcañiz 1266, 22 de juliol. Mon-roig l'Orde de Calatrava a los habitantes de Alcañiz UJI
Belchite 1116      
Belchite 1119      
Calanda, Sástago i Torre Galindo 1234, gener Artal de Alagón (fill de Blasco) Blasco de Alagón  X UJI
Las Cuevas de Domingo Arquero (en Linares de Mora) Castellvispal? 1208 Pedro el Católico "ordo Silve-Majoris et frares de Alcala" Lépicier,1859
Linares i Puetomingalbo (Avingalbon) 1202 Pedro el Católico Raymundo (bisbe de Saragossa) Sénac,2009
Manzanera (Maçanera -e Boia?-) 1202, 6 de juny (Calatayud) Pedro el Católico Berengario de Atencia Sénac,2009
Massalió (Mazaleón) 1175 (Espés Tom.I fol.350) Obispo y Cabildo al Canónigo D. Fortun Roberto Asso,1798
Nocito (al Guadalope) (v.cast.) 1165, 17 de febrer (1176??) Español de Castellot a S. Salvador y S. Valero MCalvo,1992
Nocito (al Guadalope) (llatí) 1176, 17 de febrer (Castellote) Español de Castellot a S. Salvador y S. Valero Dolz; UJI; Canellas,1989
Noxet (en Alcanyís) 1176      
Puertomingalbo (Avingalbon) 1202 (v. Linares)      
Puerto Mingalbo 1261 Obispo y Cabildo de Zaragoza a sus pobladores Marichalar,1862 (nota info.)
Teruel (llatí) 1177, 1 d'octubre (Teruel) Alfonso II a sus pobladores Berraondo,1999
 

Altres cartes de població de Castelló:

Alcalà de Xivert i Oropesa 1169, novembre Alfons I als templers  X Bofarull,1850
Alcalà de Xivert 1234, 28 d'abril Ramon Patot (Temple) als mussulmans, pactada  X Guinot,1991
Càlig i Ali 1234, 12 de juliol Hug de Fullalquer (Hospital) Pere de Balaguer, etc. Guinot,1991
Villahermosa (de Villamalefa) 1243, 9 de març Azeyt Abu Zeyt (almohade) a Juan de Selfa, etc. Q UJI
*alguns altres pobles del Baix Maestrat, a tenir en compte: Benicarló, Canet lo Roig, la Jana, Peníscola, la Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu, Sant Rafel del Maestrat, Santa Magdalena de Polpís, Traiguera, Vinaròs i Xert

Cartes de població de llocs de Catalunya:

Batea (i Rivo de Algars, en Batea) 1181, 30 d'octubre Alfons I "omnibus populatoribus" Q Bofarull,1850
Batea (i Rivo de Algars, en Batea)   Alfons I Bernat Granell  
Ribera d'Ebre, la 36 1153-1159 Ramon Berenguer IV a la población sarracena Font,1985
Rivo de Algars (en Batea) i Batea 1181, 30 d'octubre Alfons I "omnibus populatoribus" Q Bofarull,1850
Ulldecona 1180, agost (Barbastro) Alfonso II de Aragón a l'Orde de Sant Joan? Sarthou,1989 (falta el document)
 
 

Delimitacions de bisbats, testaments, etc.:

Tortosa (Bisbat) 1178, 28 de novembre Alfons delimitació del bisbat de Tortosa Sarthou,1989
Zaragoza (Bisbat) 1158, 23 de Maig Adriano IV [Bula] delimitació del bisbat de Zaragoza MCalvo,1992
Teruel (camino real) 1239, Març Jaume I privilegi per a crear poblacions Utrilla,2017
 
1 Guinot només diu l'any (la data que donava Sarthou era el de la capitulació de Galintort) A més, Sarthou diu: "Habiendo conquistado los cristianos todo el actual Maestrazgo á los árabes, sólo restaba el castillo de Galintort, á tres leguas de Morella, y su último baluarte en quebradas serranías. Don Blasco de Alagón púsole sitio, taló los campos, incendió las mieses é intimó la rendición de los moros, los cuales, viéndose sin ninguna esperanza de auxilio ni resistencia, capitularon en 1º Agosto 1237. Dicho don Blasco dió á poblar esta plaza á Ferrer Segarra, según carta-puebla que se conserva aún"
2 Segons Sarthou, primera meitat del segle XIII  i per Jaume I; però Guinot ens ho acota més: 1235-1240, i Balasc d'Alagó. Sarthou diu: "Esta población fué fundada por los árabes y conquistada por Jaime I de Aragón en la primera mitad del siglo XIII"
3 Diu Sarthou: "En su privilegio ó carta-puebla ordenó Jaime II se construyese cerca de Morella, en el lugar que hoy ocupa, una aldea con el nombre de Forcall"
4 Sarthou deia que estava feta per Jaume II, però Guinot ens aclareix que això va ser una ratificació en data 10 de maig de 1306 de l'original, feta per Pere Nunyes, alcait de Morella i lloctinent de l'infant Pere de Portugal (6 de maig de 1246)
5 Aquesta és la mateixa carta per Castell de Cabres i Herbés. D'Herbers n'hi ha una altra.
6 Segons Eixarch en el llibre de la Mata, aquesta carta pobla seria, com una altra que hi ha, de "la torre de la Çoma de la Mata de Enego Sanz"
7 Dóna aquest lloc del terme de Morella a "Iust de Verge et Maria Domingo, uxor quondam Bartholomeo de Belsa, et Paschasius Garcia, et Dominicus de Montalba, et Iohanni d'Anyo, et Berengaria de Monpao, et Dominicus Perez, et Paschasius de Valentin"
8 Sarthou diu 1949 i Guinot, 1950. Es una ratificació de l'anterior de 1233
9 Diu Sarthou: "Alfonso II de Aragón (35 [??] Agosto 1180) hace merced á los caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén, del castillo de Olocau. La carta de donación la recibió el maestro de Amosta Fray Ermengol de Aspa. Estas donaciones solían hacerse para cuando se conquistaran y á fin de estimular á los que las recibían en emprender su conquista"
10 Diu Sarthou: "Según carta-puebla que dió en Figueras"
11 Diu Sarthou: "dió la villa, desde Mallorca"
12 Sarthou parla de Palanques però no de la carta-pobla i només diu: "Data esta población del tiempo de los árabes", posiblement perque era considerada "barrio de Morella"
13 Sarthou concretament diu: "Conquistada la población por Jaime I en 1234, diola á los Templarios, y extinguidos éstos, pasó á la jurisdicción de Morella". Guinot no fa menció d'aquesta carta.
14 la Torre de Saranyana i els vilars de Alabor i la Pererola
15 Ramon de Calvera, segons Guinot. Sarthou diu que Jaume I la va donar des de València
16 Sarthou diu que: "Vallibona formaba parte de la Tenencia de Benifazar, cuyo abad cobraba la mitad del diezmo."
17 Guinot diu que va ser el 7 de febrer (Sarthou diu aquesta data quan parla de les dades històriques de Morella, a la pàg. 661); la dóna Balasc d'Alagó a "Marc de Villarluengo i Garcia Navarro"; i per Vilafranca diu "Riu de les Truites". Sarthou diu "D. Blasco fundó esta población libre con el nombre de Villa franca del Said (del 'Señor' y no del 'Cid', como malamente se la llama hoy día), y la dió á poblar en 25 Enero 1239..."
18 Sarthou no diu res de carta-pobla però se sobreentén: "Esta población es de origen morisco y después de la Reconquista tuvo por señoras, 1234, á las monjas de Jérica"
19 31 de Març de 1233, segons Guinot
20 Afegeix Sarthou: "para que fundasen el monasterio de Benifazá, el castillo y lugar de este nombre, el castillo y valle de Magraner y los castillos y lugares de Fredes, Boxar, Rosell, Cabres y Bel, con todos sus términos, tierras y pertenencias". Més endavant afegeix: "era el Abad señor de los siete pueblos de que se componía la tenencia de Benifazá, ó sean, Bel, Ballestar, Boxar, Castell de Cabres, Corachá, Fredes y Puebla de Benifazá". I també: "[el Abad] era prior de varias entidades religiosas de Valencia, Tortosa, Mosqueruela, Cardó, etc."
21 Bernat d'Olivella
22, 28 i 31 Al terme de Castell de Cabres
23 l'abat del monestir de Benifassà dona aquests llocs situats en dit barranc a Petro Estoca, et Petro Ortola, et Bartholomeo Blanco, et Michaeli Barcelo, et Iohanni Tarrago, et Iacobo de Peres, et Petro Morell, et Matheu de Paner, et R. Talquer, et R. Estrany, et Bernardo de Paner, et Salvatori Rubey, et Petro d'Isona, et Berengueri Giner, et Bernardi Giner, et Petro Oden, et Petro de Podio, et Iohanni de Fluvia, et Petro Magistro, et Berengario Tarrago, et Poncio de Castroasinorum, et R. Garcia, et Iohanni de Bergueda, et G. Moles, et Na Poca, et G. de Ollis, et Vitali de Prades, et P. de Tatger, et Ferrario de Querol
24 la mateixa pel Boixar i Fredes
25 Coratxà i Penya d'Aranyonal, aquesta al terme de Castell de Cabres
26 Guinot no fa menció d'aquesta carta
27 l'abat del monestir de Benifassà dona aquests llocs situats en el seu terme a Iohanni Vitali, et Iohanni Franco, et Petro Francho, et Berengario Tatger
28 Al terme de Castell de Cabres
29 Al terme de Benifassà (o a Castell de Cabres?)
30 Rovira Climent, J.J. en el seu llibre "Rafalgarí" ens dona una transcripció de la carta-pobla de "Raphal Gari", "sufragania de Alboxar" que troba al "Diplomatari de FONT I RIUS. Guinot no en diu res i Sarthou tampoc, però diu: "[Fredes] los franceses la redujeron a escombros. Igual suerte sufrieron Rafelgarí (que ya desaparició del mapa) y otros pueblos cercanos de la comarca"
31 Al terme de Castell de Cabres
32 Diu Barreda que és dubtosa pels seus anacronismes. Seria una donació del mestre del temple i estaria signada també pel rei Alfons, en senyal de confirmació.

33 Segons Sarthou, "21 de Enero de 1241" però Guinot diu que va ser el 23 de gener de 1243 i coincideixen en que la dóna en Ladró, senyor d'Ares

34 Sarthou l'inclou Catí al "Partido de Albocacer", la resta, al "Partido de Morella". "Esta villa se supone fundada por los árabes. Conquistada por los cristianos, D. Blasco de Alagón dióla á poblar á Ramón de Bachona y otros 15 pobladores en 1223, y por privilegio del Rey conquistador, dado en Burriana en 1750 [error], cedió dicho lugar como aldea, al Consejo y hombres de Morella. Los primeros pobladores, nobles algunos de ellos, fueron muy belicosos"
35 Segons Guinot, 5 d'abril de 1275
36 La Ribera d'Ebre estava formada per: Ascó, Flix, Mora, García, Maçalefa, Castellón y Tivisa
 
Nota: els marcadors de colors només indiquen el grau d'anàlisi que hem fet de cada carta pobla. Q #$ P indiquen l'orde amb el que es van fitar el territori ('X', si no ho posa)

ALVIRA CABRER, Martín (2010): Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica. Tomo I. Fuentes Históricas Aragonesas 52. Institución <<Fernando el Católico>> (C.S.I.C.). Excma. Diputación de Zaragoza. icf.dpz.es

BARREDA, Pere-Enric (2006): Crònica documentada d'Ares. I - Fonts escrites (1157-1550). Dos volums. Edita: Ajuntament d'Ares (Castelló).

EIXARCH FRASNO, José (1988): La Mata (Els Ports de Morella). Sant Carles de la Ràpita, Jordi Dassoy, impressor.

FONT I RIUS, Josep Mª (1985): Estudis sobre els dretsi institucions locals en la Catalunya medieval. p.575. Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. 1985.] books.google.es

GARCIA SANZ, Arcadi i GARCIA EDO, Vicent (1994): La Carta Pobla de Morella. Universitat Jaume I. Castelló.

GÓMEZ BAYARRI, José Vicente (2008): Cartas pueblas valencianas concedidas a fueros aragoneses. p. 398. Aragón en la Edad Media XX. dialnet.unirioja.es (pdf)

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric (1991): Cartes de poblament medievals valencianes. Generalitat Valenciana. Servei de publicacións de la Presidència. Direcció Generala de Relacions Institucionals i Informatives. València.

RABASSA I VAQUER, Carles A.: "Colección de Cartas Pueblas CXVIII: L'infant Pere, germà i lloctinent del rei Alfons el Liberal, dóna a poblar el lloc de l'Andador, en terme de Morella". BSCC, vol.LXVII: núms.3-4 (julio-diciembre 1991), pp.403-404 [=1991a]>> (pàg.335) -consultar-

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (1852): Colección de Fueros y Cartas-puebla de España. Imprenta de la Real Academia de la Historia. Madrid. books.google.es (revisar catàleg)

ROVIRA CLIMENT, J.J. (2000): Rafalgarí. Editorial Cinctorres Club. Tortosa.

SANCHO, Nicolás (1860): Descripción histórica, artística, detallada y circunstanciada de la ciudad de Alcañiz y sus afueras. Pàg. 605. Imprenta de Ulpiano Huerta, calle Mayor 56. Alcañiz.  books.google.es

SARTHOU CARRERES, Carles (1989): Geografía general del Reino de Valencia: Provincia de Castellón. Barcelona. Ed. Alberto Martín. 1913; edició de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).


  Cartes de poblament i delimitacions de territoris:  1201-1232   1233-1242   1243-1300
 

segles

segle XII

1201-1212

1213-1231

1232-1233

1234-1241

1242-1258

1259-1270

segle XIV

biblio

1271-1300   Navarra (1214-1216)   transhumància   cartes pobla: 1) llistat   2) La Iglesuela (1241)


Llistat alfabètic de topònims medievals

www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà